Aktualności

 

ZAPRASZAMY NA SPŁYW KAJAKOWY

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” zaprasza na spływ kajakowy w dniu 23 lipca br. Trasa spływu wiedzie malowniczym odcinkiem Wełny od Jaracza do Obornik.

Udział w spływie jest bezpłatny. Uczestnikom zapewniony jest kajak z wiosłem i kamizelką asekuracyjną oraz ubezpieczenie.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy:
marbulinski@wp.pl lub telefonicznie 696-051-343.
Liczba miejsc ograniczona.

-------------------------------------------------------------------------------

UMOWA NA FUNKCJONOWANIE

 

W dniu 19 lipca br. w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu, podpisana została umowa o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014-2020.

W imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego umowę podpisał Pan Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa, zaś w imieniu Stowarzyszenia „Dolina Wełny” stosowne podpisy złożyli Prezes Zarządu Janusz Woźniak oraz Skarbnik Danuta Gomulec.


Zawarta umowa przyznaje pomoc w wysokości 2 050 000,00 złotych.

-------------------------------------------------------------------------------

BEZPŁATNE SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA INSTYTUCJI KULTURY


Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym w zakresie działań i możliwości skierowanych do Instytucji Kultury. Na spotkaniu zostaną omówione działania i możliwości w ramach programów unijnych wspierające rozwój kultury.

Termin:
 06.07.2016 r. w godzinach od 10.00 – 12.35

Miejsce spotkania:


Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
sala szkoleniowa nr 1 (parter)


Cel spotkania:

  • przedstawienie informacji o planowanych możliwościach wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 w zakresie wsparcia Instytucji Kultury,
  • omówienie oferty Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich działającego przy WARP - łatwe dotarcie do informacji o Funduszach w przyszłości.

Do kogo kierowane jest spotkanie:


Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli Instytucji Kultury, którzy chcieliby skorzystać z możliwości wsparcia pozyskania środków na rozwój kultury.

Formularze zgłoszeniowe na szkolenie będą przyjmowane do 
dnia 04.07.2016 r. do godziny 12.00. Informacje o potwierdzeniu uczestnictwa będzie wysłane w dniu 04.07.2016 r. do godziny 15.00. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod linkiem: http://warp.org.pl/sroda-funduszami-dla-kultury/.

PLAKAT (Załącznik)

-------------------------------------------------------------------------------

BIURO STOWARZYSZENIA

 

Biuro Stowarzyszenia „Dolina Wełny”, znajdujące się w Wągrowcu przy ul. Kolejowej 24, czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500.

Kontakt telefoniczny z Biurem pod numerem
67/25-52-489, natomiast mailowy:
biuro_dolinawelny@o2.pl

Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków pomocowych zapraszamy do odwiedzin Biura lub prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.

-------------------------------------------------------------------------------

WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH INICJATYWY LEADER

 

Stowarzyszenie „Dolina Wełny” wybrane zostało do realizacji lokalnej strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w ramach inicjatywy LEADER, objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podpisanie umowy ramowej o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW, odbyło się 17 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Ze strony Stowarzyszenia umowę podpisali: Prezes Zarządu – Janusz Woźniak oraz Skarbnik – Danuta Gomulec, zaś ze strony Samorządu Województwa Wicemarszałek – Krzysztof Grabowski.


Zawarcie umowy jest zakończeniem oceny lokalnych strategii, złożonych w ramach konkursu ogłoszonego przez Samorząd Województwa w ubiegłym roku. Strategia Stowarzyszenia „Dolina Wełny” została wybrana, uzyskując siódmą lokatę w rankingu PROW.

Pozyskane przez Stowarzyszenie środki w wysokości 2 807 500 EUR, skierowane będą na działania obejmujące tworzenie i rozwój działalności gospodarczej, na wzmocnienie kapitału społecznego obszaru, a także na zwiększenie atrakcyjności oraz promocję walorów obszaru Doliny Wełny, a o dofinansowanie mogą ubiegać się m.in. osoby fizyczne, organizacje pozarządowe oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Stowarzyszenie „Dolina Wełny” – funkcjonuje jako Lokalna Grupa Działania, skupiająca przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego oraz mieszkańców z obszaru 9 gmin: Damasławek, Gołańcz, Kiszkowo, Margonin, Mieścisko, Rogoźno, Skoki, Wapno i Wągrowiec.

Począwszy od drugiego półrocza br. Stowarzyszenie rozpocznie cykl spotkań informacyjnych, dotyczących zapisów strategii, terminów ogłaszania konkursów, a także terminów i miejsc Szkoleń dla zainteresowanych otrzymaniem wsparcia na realizację swoich pomysłów.

Wszelkie informacje zawarte będą na naszej stronie internetowej www.dolinawelny.eu

-------------------------------------------------------------------------------

KONTROLA Z UMWW

 

W dniu 1 czerwca br. Stowarzyszenie „Dolina Wełny” poddane zostało kontroli ex-post za rok 2010, w ramach funkcjonowania.

Kontrolujący analizowali dokumentację dotyczącą czterech etapów realizacji LSR w roku 2010, zarówno w zakresie wniosku o pomoc, jak i wniosków o płatność.

Kontrola zakończyła się sporządzeniem pozytywnego raportu z czynności kontrolnych, co jednoznacznie świadczy o prawidłowej realizacji zadań w ramach LSR.

-------------------------------------------------------------------------------

SZKOLENIE


W dniu 30 maja br. w Małachowie Szemborowicach – siedzibie Stowarzyszenia Światowid, odbyło się szkolenie dla pracowników biur Lokalnych Grup Działania w zakresie działania 19.4 – koszty bieżące i aktywizacja oraz działania 19.2 – wdrażanie operacji w ramach strategii.

W szkoleniu wzięli udział także pracownicy biura Stowarzyszenia „Dolina Wełny”.

      

-------------------------------------------------------------------------------

PODPISANA UMOWA NA REALIZACJĘ STRATEGII


W dniu 17 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu, podpisana została umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).


W imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego podpisał Pan Krzysztof Grabowski _ Wicemarszałek Województwa, zaś w imieniu Stowarzyszenia „Dolina Wełny” stosowne podpisy złożył Prezes Zarządu Janusz Woźniak oraz Skarbnik Danuta Gomulec.


Zawarta umowa na realizację zadań w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), przyznaje kwotę wsparcia w 2 807 500,00 EUR.

      

 

 

 

 

pozostałe aktualności