Aktualności

 

 ARKUSZ POMYSŁU!!!


Szanowni mieszkańcy obszaru LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny” oraz reprezentanci instytucji działających na naszym obszarze! W zawiązku z budową nowej LSR na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o zgłaszanie Waszych propozycji działań/projektów jakie chcielibyście zrealizować.


Jeśli macie pomysł, który powinniśmy uwzględnić w nowej strategii prosimy o wypełnienie formularza Arkusza Pomysłu i odesłanie nam drogą elektroniczną
Biuro_dolinawely@o2.pl bądź w wersji papierowej za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Biura LGD ul. Kolejowa 24, pok. 202, 62-100 Wągrowiec.

Arkusz Pomysłu (Załącznik)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW”

 

SZANOWNI PAŃSTWO

Wobec konieczności wprowadzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia, zgodnie z wymogami nowego okresu programowania 2014 – 2020, Zarząd Stowarzyszenia „Dolina Wełny” zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Dolina Wełny”, które odbędzie się w dniu 28 lipca br. o godzinie 18.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Wągrowcu, przy ul. Cysterskiej 22.

Ze względu na wymóg obecności minimum połowy Członków Stowarzyszenia przy głosowaniu zmian w Statucie, uprzejmie prosimy o potraktowanie sprawy bardzo poważnie i niezawodne przybycie na Zebranie.

 

 

 

 

 

pozostałe aktualności