Aktualności

 

ZAPRASZAMY NA KOLEJNY SPŁYW KAJAKOWY

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” zaprasza na kolejny spływ kajakowy w dniu 20 sierpnia br. Trasa spływu wiedzie malowniczym odcinkiem Wełny od Ciesiel do Wełny.

Udział w spływie jest bezpłatny. Uczestnikom zapewniony jest kajak z wiosłem i kamizelką asekuracyjną oraz ubezpieczenie.


Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy:
marbulinski@wp.pl lub telefonicznie 696-051-343. Liczba miejsc ograniczona.

-------------------------------------------------------------------------------

SPŁYW KAJAKOWY


W dniu 23 lipca br. odbył się spływ kajakowy zorganizowany przez Stowarzyszenie „Dolina Wełny”.


Trasa spływu wiodła malowniczym odcinkiem Wełny od Jaracza do Obornik.


Uczestnicy mieli zapewniony kajak, transport oraz smaczny poczęstunek na zakończenie spływu.

      

-------------------------------------------------------------------------------

FORMULARZE WNIOSKÓW DOSTĘPNE!

 

Szanowni Państwo, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” ma przyjemność powiadomić, iż na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wielkopolskiego pojawiły się formularze wniosków.

Są to m. in. wnioski o przyznanie pomocy, wnioski o płatność oraz wzory umów o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które zostały wprowadzone Zarządzeniami Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

ARiMR – link

UMWW – link

-------------------------------------------------------------------------------

ZAPRASZAMY NA SPŁYW KAJAKOWY

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” zaprasza na spływ kajakowy w dniu 23 lipca br. Trasa spływu wiedzie malowniczym odcinkiem Wełny od Jaracza do Obornik.

Udział w spływie jest bezpłatny. Uczestnikom zapewniony jest kajak z wiosłem i kamizelką asekuracyjną oraz ubezpieczenie.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy:
marbulinski@wp.pl lub telefonicznie 696-051-343.
Liczba miejsc ograniczona.

-------------------------------------------------------------------------------

UMOWA NA FUNKCJONOWANIE

 

W dniu 19 lipca br. w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu, podpisana została umowa o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014-2020.

W imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego umowę podpisał Pan Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa, zaś w imieniu Stowarzyszenia „Dolina Wełny” stosowne podpisy złożyli Prezes Zarządu Janusz Woźniak oraz Skarbnik Danuta Gomulec.


Zawarta umowa przyznaje pomoc w wysokości 2 050 000,00 złotych.

-------------------------------------------------------------------------------

BEZPŁATNE SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA INSTYTUCJI KULTURY


Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym w zakresie działań i możliwości skierowanych do Instytucji Kultury. Na spotkaniu zostaną omówione działania i możliwości w ramach programów unijnych wspierające rozwój kultury.

Termin:
 06.07.2016 r. w godzinach od 10.00 – 12.35

Miejsce spotkania:


Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
sala szkoleniowa nr 1 (parter)


Cel spotkania:

  • przedstawienie informacji o planowanych możliwościach wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 w zakresie wsparcia Instytucji Kultury,
  • omówienie oferty Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich działającego przy WARP - łatwe dotarcie do informacji o Funduszach w przyszłości.

Do kogo kierowane jest spotkanie:


Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli Instytucji Kultury, którzy chcieliby skorzystać z możliwości wsparcia pozyskania środków na rozwój kultury.

Formularze zgłoszeniowe na szkolenie będą przyjmowane do 
dnia 04.07.2016 r. do godziny 12.00. Informacje o potwierdzeniu uczestnictwa będzie wysłane w dniu 04.07.2016 r. do godziny 15.00. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod linkiem: http://warp.org.pl/sroda-funduszami-dla-kultury/.

PLAKAT (Załącznik)

-------------------------------------------------------------------------------

BIURO STOWARZYSZENIA

 

Biuro Stowarzyszenia „Dolina Wełny”, znajdujące się w Wągrowcu przy ul. Kolejowej 24, czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500.

Kontakt telefoniczny z Biurem pod numerem
67/25-52-489, natomiast mailowy:
biuro_dolinawelny@o2.pl

Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków pomocowych zapraszamy do odwiedzin Biura lub prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.

-------------------------------------------------------------------------------

WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH INICJATYWY LEADER

 

Stowarzyszenie „Dolina Wełny” wybrane zostało do realizacji lokalnej strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w ramach inicjatywy LEADER, objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podpisanie umowy ramowej o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW, odbyło się 17 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Ze strony Stowarzyszenia umowę podpisali: Prezes Zarządu – Janusz Woźniak oraz Skarbnik – Danuta Gomulec, zaś ze strony Samorządu Województwa Wicemarszałek – Krzysztof Grabowski.


Zawarcie umowy jest zakończeniem oceny lokalnych strategii, złożonych w ramach konkursu ogłoszonego przez Samorząd Województwa w ubiegłym roku. Strategia Stowarzyszenia „Dolina Wełny” została wybrana, uzyskując siódmą lokatę w rankingu PROW.

Pozyskane przez Stowarzyszenie środki w wysokości 2 807 500 EUR, skierowane będą na działania obejmujące tworzenie i rozwój działalności gospodarczej, na wzmocnienie kapitału społecznego obszaru, a także na zwiększenie atrakcyjności oraz promocję walorów obszaru Doliny Wełny, a o dofinansowanie mogą ubiegać się m.in. osoby fizyczne, organizacje pozarządowe oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Stowarzyszenie „Dolina Wełny” – funkcjonuje jako Lokalna Grupa Działania, skupiająca przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego oraz mieszkańców z obszaru 9 gmin: Damasławek, Gołańcz, Kiszkowo, Margonin, Mieścisko, Rogoźno, Skoki, Wapno i Wągrowiec.

Począwszy od drugiego półrocza br. Stowarzyszenie rozpocznie cykl spotkań informacyjnych, dotyczących zapisów strategii, terminów ogłaszania konkursów, a także terminów i miejsc Szkoleń dla zainteresowanych otrzymaniem wsparcia na realizację swoich pomysłów.

Wszelkie informacje zawarte będą na naszej stronie internetowej www.dolinawelny.eu

-------------------------------------------------------------------------------

KONTROLA Z UMWW

 

W dniu 1 czerwca br. Stowarzyszenie „Dolina Wełny” poddane zostało kontroli ex-post za rok 2010, w ramach funkcjonowania.

Kontrolujący analizowali dokumentację dotyczącą czterech etapów realizacji LSR w roku 2010, zarówno w zakresie wniosku o pomoc, jak i wniosków o płatność.

Kontrola zakończyła się sporządzeniem pozytywnego raportu z czynności kontrolnych, co jednoznacznie świadczy o prawidłowej realizacji zadań w ramach LSR.

-------------------------------------------------------------------------------

SZKOLENIE


W dniu 30 maja br. w Małachowie Szemborowicach – siedzibie Stowarzyszenia Światowid, odbyło się szkolenie dla pracowników biur Lokalnych Grup Działania w zakresie działania 19.4 – koszty bieżące i aktywizacja oraz działania 19.2 – wdrażanie operacji w ramach strategii.

W szkoleniu wzięli udział także pracownicy biura Stowarzyszenia „Dolina Wełny”.

      

-------------------------------------------------------------------------------

PODPISANA UMOWA NA REALIZACJĘ STRATEGII


W dniu 17 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu, podpisana została umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).


W imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego podpisał Pan Krzysztof Grabowski _ Wicemarszałek Województwa, zaś w imieniu Stowarzyszenia „Dolina Wełny” stosowne podpisy złożył Prezes Zarządu Janusz Woźniak oraz Skarbnik Danuta Gomulec.


Zawarta umowa na realizację zadań w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), przyznaje kwotę wsparcia w 2 807 500,00 EUR.

      

 

 

 

 

pozostałe aktualności