Aktualności

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

KONKURS PLASTYCZNY „POWSTANIE WIELKOPOLSKIE W OCZACH DZIECKA”!

LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny” informuje o przedłużeniu terminu zawiadomienia o ocenie jury prac konkursowych, spowodowane bardzo dużą ilością nadesłanych i dostarczonych prac. Rozstrzygnięcie nastąpi 18 grudnia 2014 r.

--------------------------------------------------------------------------------------- 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego na Urządzenie Wielofunkcyjne została wybrana oferta: Firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MULTIKOM Adam Papierski.

Zapytanie ofertowe:
STDW/0035/2014 z dnia 24.11.2014 r.

Termin składania ofert:
do 28.11.2014 r.

Ilość złożonych ofert:
5

Wybrany wykonawca:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MULTIKOM Adam Papierski Biuro Handlowe ul. Fabryczna 15, 85-741 Bydgoszcz, NIP: 5541037572, Regon: 090530179.

--------------------------------------------------------------------------------------- 

KONFERENCJA „KOBIECA WIELKOPOLSKA OBYWATELSKA”

W dniu 26 listopada br. w Sali Ziemia na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, odbyła się Konferencja „Kobieca Wielkopolska Obywatelska” zorganizowana przez Departament PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Honorowy patronat nad konferencją objęła Pani Anna Komorowska, małżonka Prezydenta RP.

Celem konferencji było podsumowanie współpracy Samorządu Województwa z różnymi partnerami społecznymi działającymi na rzecz rozwoju i promocji obszarów wiejskich, natomiast szczególną uwagę poświęcono aktywnym kobietom – Liderkom oraz Lokalnym Grupom Działania – głównym animatorom działań mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców wsi.

W konferencji wzięli udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, samorządów lokalnych, Lokalne Grupy Działania, aktywne kobiety zamieszkujące obszary wiejskie oraz właściciele gospodarstw agroturystycznych z Województwa Wielkopolskiego.

Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” na konferencji reprezentowali przedstawiciele Zarządu: Prezes Janusz Woźniak oraz Skarbnik Danuta Gomulec, Pracownik Biura LGD oraz 7 Liderek z terenu LGD: Elwira Starosta, Michalina Wrzosek, Franciszka Hak, Katarzyna Kapuścińska, Violetta Witt, Jadwiga Wrzosek, Katarzyna Kapuścińska. Wszystkim naszym Liderkom serdecznie dziękujemy za obecność i chęć reprezentowania nas na Konferencji.

Na podsumowanie konferencji Pani Dyrektor Emilia Dunal na ręce Prezesa Zarządu Janusza Woźniaka złożyła Podziękowania w imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego za zaangażowanie w rozwój obszarów wiejskich i poprawę jakości życia mieszkańców na obszarze objętym LSR.

        

--------------------------------------------------------------------------------------- 

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” postanowił, iż Konkurs Fotograficzny „Moja gmina wczoraj i dziś” nie zostaje rozstrzygnięty.

Głównym powodem takiej decyzji jest zbyt mała ilość nadesłanych prac. Również poziom otrzymanych fotografii jak i ich zawartość w żaden sposób nie wpisują się w tematykę tegorocznego konkursu.

Tym nielicznym, którzy nadesłali swoje prace bardzo dziękujemy za zaangażowanie. Wszyscy autorzy zdjęć otrzymają od nas gadżety Reklamowe LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny”.

--------------------------------------------------------------------------------------- 

WARSZTATY AKTYWIZACYJNE


W dniach 8, 10, 25 października oraz 13 i 14 listopada odbyły się warsztaty ceramiczne w miejscowościach Gołańcz, Janowiec Wielkopolski, Gościejewo, 2 spotkania w Popowie Kościelnym oraz w Wapnie skierowane dla mieszkańców obszaru objętego LSR.
 • Gołańcz

       

   

 • Janowiec Wielkopolski

       

   

 • Gościejewo

       

   

 • Popowo Kościelne

       

   

 • Wapno

       

   

W dniach 8, 10, 25 października oraz 6, 13 i 14 listopada odbyły się również warsztaty decoupage w miejscowościach Gołańcz, Janowiec Wielkopolski, Damasławek, Gościejewo, 2 spotkania w Łeknie, Popowo Kościelne oraz Wapno.


 • Gołańcz

       

   

 • Janowiec Wielkopolski

       

   

 • Damasławek

       

   

 • Gościejewo

       

   

 • Łekno

       

   

 • Popowo Kościelne

       

   

 • Wapno

       

 

 

 

pozostałe aktualności