Aktualności

 

ZAPRASZAMY DO PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH


Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” zaprasza mieszkańców do odwiedzenia punktu konsultacyjnego dotyczącego budowy LSR na lata 2014-2020 podczas najbliższych:

Dożynek Gminnych w Rogoźnie w dniu 5 września br. (sobota), oraz Targów Michałowskich i Dożynek Gminnych w Mieścisku w dniu 06 września br. (niedziela).


Konsultacje społeczne, prowadzone przez Stowarzyszenie „Dolina Wełny", organizowane są w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", Poddziałanie 19.1 "Wsparcie przygotowawcze", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

------------------------------------------------------------------------------- 

SPOTKANIA KONSULTACYJNE W GMINIE SKOKI I MIEŚCISKO

 

       

------------------------------------------------------------------------------- 


PUNKT KONSULTACYJNY DOTYCZĄCY BUDOWY LSR NA LATA 2014-2020 PODCZAS DOŻYNEK POWIATOWO-GMINNYCH W DAMASŁAWKU

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” obsługiwała punkt konsultacyjny podczas Dożynek Powiatowo-Gminnych, które odbywały się 30 sierpnia br. w Damasławku.

      

 

Osoby odwiedzające punkt konsultacyjny dzieliły się opiniami i uwagami dotyczącymi nowej LSR, a także wypełniały ankiety, przygotowane dla mieszkańców obszaru.

Konsultacje społeczne, prowadzone przez Stowarzyszenie „Dolina Wełny", organizowane są w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", Poddziałanie 19.1 "Wsparcie przygotowawcze", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

------------------------------------------------------------------------------- 

SPOTKANIE KONSULTACYJNE W GMINIE WAPNO

 

Zapraszamy mieszkańców Gminy Wapno do udziału w spotkaniu konsultacyjnym , które odbędzie się w dniu 02 września 2015 roku od godz. 16.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Wapno.

Serdecznie zapraszamy!

------------------------------------------------------------------------------- 

PRZYJDŹ NA KONSULTACJE – TY TEŻ DECYDUJESZ!

 

W związku z rozpoczęciem procesu budowy nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniach konsultacyjnych.

Spotkania przeprowadzane będą w celu uzyskania informacji o aktualnej sytuacji społecznej i gospodarczej obszaru. Poświęcone będą analizie słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń, grup defaworyzowanych, celów i wskaźników LSR, określających kierunki wsparcia i założenia rozwoju naszego terenu jakie należy uwzględnić w tworzeniu LSR.


W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Biura LGD pod numerem telefonu: 67/25-52-489 lub e-mailowy: biuro_dolinawelny@o2.pl.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach i bardzo liczymy na Państwa aktywność!

Harmonogram spotkań (Załącznik)------------------------------------------------------------------------------- 

ANKIETY KONSULTACYJNE


Ankiety konsultacyjne
do pobrania oraz w wersji elektronicznej dla: Mieszkańców, Sołtysów, Przedsiębiorców, Młodzieży, Instytucji Kultury oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego znajdują się w zakładce „KONSULTACJE”.

Zapraszamy do wypełniania!

-------------------------------------------------------------------------------  

POMOC DLA MŁODEGO ROLNIKA”

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza, że w dniach od 20 sierpnia do 2 września br. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”.

Wszystkie informacje wraz z formularzami wniosku oraz załączników, a także instrukcjami ich wypełniania są dostępne na stronach internetowych ARiMR oraz MriRW.

(link)

-------------------------------------------------------------------------------

NOWE FUNDUSZE PROW 2014 – 2020

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zakłada, że w roku 2015 ogłoszone zostaną terminy naborów wniosków w odniesieniu do 8 niżej wymienionych instrumentów. Jednak precyzyjne określenie dnia rozpoczęcia naboru wniosków nie jest możliwe ze względu na trwające prace legislacyjne.

W załączeniu tabela z harmonogramem wdrażania działań (Załącznik)

Więcej informacji znajduje się na stronie MRiRW (link)

-------------------------------------------------------------------------------

UWAGA-WAŻNE!!!

 

Biuro LGD zapewniające obsługę mieszkańców obszaru planowanego do objęcia Lokalną Strategią Rozwoju będzie otwarte:

WTORKI, ŚRODY I CZWARTKI W GODZINACH OD 10.00 DO 14.00.

-------------------------------------------------------------------------------

NOWA LSR

 

Informujemy, że rozpoczęliśmy prace nad budową nowego dokumentu strategicznego. Już wkrótce zaprosimy Państwa do wspólnej pracy.

Nowa LSR powstanie bowiem w oparciu o szerokie konsultacje społeczne, podczas których omówione zostaną mocne i słabe strony obszaru, szanse i zagrożenia oraz planowane cele.

Niebawem na naszej stronie internetowej pojawi się harmonogram spotkań i konsultacji w każdej z gmin członkowskich.

W tym miejscu chcemy poinformować Państwa, że obszar naszej LGD rozszerzył się o Gminę Kiszkowo, w powiecie gnieźnieńskim oraz Gminę Margonin, w powiecie chodzieskim. Dodać też należy, że Gmina Janowiec Wielkopolskim nie znajduje się już w obszarze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”.

-------------------------------------------------------------------------------

ARKUSZ POMYSŁU!!!


Szanowni mieszkańcy obszaru LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny” oraz reprezentanci instytucji działających na naszym obszarze! W zawiązku z budową nowej LSR na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o zgłaszanie Waszych propozycji działań/projektów jakie chcielibyście zrealizować.


Jeśli macie pomysł, który powinniśmy uwzględnić w nowej strategii prosimy o wypełnienie formularza Arkusza Pomysłu i odesłanie nam drogą elektroniczną
Biuro_dolinawely@o2.pl bądź w wersji papierowej za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Biura LGD ul. Kolejowa 24, pok. 202, 62-100 Wągrowiec.

Arkusz Pomysłu (Załącznik)

 

 

 

 

 

pozostałe aktualności