Aktualności

 

ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE SPOŁECZNE DOT. PROCERUD I KRYTERIÓW!!!

-------------------------------------------------------------------------------

RADOSNA NUTKA”

 

W dniu 29 października br. w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku odbył się VIII Festiwal Artystyczny „Radosna Nutka” zorganizowany przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Wapnie.

Stowarzyszenie „Dolina Wełny” wspiera ten Festiwal, przyczyniając się do jego uświetnienia i zadowolenia uczestników.

-------------------------------------------------------------------------------

SPOTKANIE W WĄGROWCU

 

29 października br. w Wągrowcu w godzinach popołudniowych, Stowarzyszenie „Dolina Wełny” zorganizowało spotkanie dla mieszkańców obszaru LGD dotyczące prezentacji i konsultacji zapisów budżetowych oraz wartości wskaźników w nowej LSR.

Spotkanie odbyło się w kameralnym gronie, wśród osób zainteresowanych tematyką i opracowanymi rozwiązaniami. Analizowano m.in. proponowane ilości i terminy naborów z uwzględnieniem przypisanych im limitom środków na poszczególne działania oraz wartości wskaźników.

Konsultacje społeczne, prowadzone przez Stowarzyszenie „Dolina Wełny", organizowane są w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", Poddziałanie 19.1 "Wsparcie przygotowawcze", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

-------------------------------------------------------------------------------

KOLEJNE POSIEDZENIE GRUPY ROBOCZEJ DS. LSR

 

W dniu 29 października br. w godz. 800-1530, odbyło się kolejne spotkanie grupy roboczej ds. LSR, na którym analizowano zebrane materiały do budowy LSR.

Tematem spotkania były przygotowane zapisy procedur oceny i wyboru operacji oraz analizy Regulaminu Rady Stowarzyszenia, a także wstępne zapisy kryteriów wyboru operacji oraz formularze kart oceny.

-------------------------------------------------------------------------------

ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE SPOŁECZNE DOT. BUDŻETU I WSKAŹNIKÓW!!!

 

Konsultacje społeczne, prowadzone przez Stowarzyszenie „Dolina Wełny", organizowane są w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", Poddziałanie 19.1 "Wsparcie przygotowawcze", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

-------------------------------------------------------------------------------

GRUPA ROBOCZA DS. LSR

W dniu 22 października br. w godz. 1000-1800, odbyło się kolejne spotkanie grupy roboczej ds. LSR, na którym analizowano wyniki konsultacji społecznych.

 

Tematyka spotkania dotyczyła głównie wyodrębnienia celów i przedsięwzięć w nowej LSR, uwzględniając wyniki konsultacji oraz założonych do LGD ankiet. Analizie poddane zostały także dokumenty wewnętrzne regulujące zasady działania LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny”.

-------------------------------------------------------------------------------

KONKURS NA LSR OGŁOSZONY!!!


Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Termin składania wniosków: od 10 listopada 2015 r. do 30 grudnia 2015 r.

-------------------------------------------------------------------------------

SPOTKANIE W MIEŚCISKU

 

W środę 14 października br. w Mieścisku, w godzinach popołudniowych, LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny” zorganizowała spotkanie dla mieszkańców obszaru LGD dotyczące prezentacji i konsultacji celów i przedsięwzięć w nowej LSR.

Mimo szerokiej akcji informacyjnej oraz zaproszeniom indywidualnym, frekwencja nie dopisała i spotkanie odbyło się w kameralnym gronie, co z kolei sprzyjało merytorycznej dyskusji.


Konsultacje społeczne, prowadzone przez Stowarzyszenie „Dolina Wełny", organizowane są w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", Poddziałanie 19.1 "Wsparcie przygotowawcze", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

   

-------------------------------------------------------------------------------

GRUPA ROBOCZA DS. LSR

 

W dniach 14 października br. w godz. 10.00 do 15.30, odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. LSR, na którym analizowano wyniki konsultacji społecznych zorganizowanych w gminach członkowskich LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny”.

Tematem spotkania były też arkusze pomysłu złożone przez potencjalnych beneficjentów oraz przymiarki budżetowe.

Analizowano także słabe i mocne strony oraz szanse i zagrożenia obszaru w porównaniu do zapisów poprzedniej LSR oraz przesłanych do Biura ankiet. Dokonano również wstępnych ustaleń co do ilości naborów grantowych oraz harmonogramu ich przebiegu w rozbiciu na poszczególne lata wdrażania LSR.

      

-------------------------------------------------------------------------------

ZAPRASZAMY NA PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

 


Konsultacje społeczne, prowadzone przez Stowarzyszenie „Dolina Wełny", organizowane są w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", Poddziałanie 19.1 "Wsparcie przygotowawcze", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

-------------------------------------------------------------------------------

KONKURS NA LSR OGŁOSZONY!!!


Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Termin składania wniosków: od 10 listopada 2015 r. do 30 grudnia 2015 r.

-------------------------------------------------------------------------------

SPOTKANIE BURMISTRZÓW I WÓJTÓW


W dniu 7 października br. w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Wągrowcu odbyło się spotkanie robocze Prezesa Zarządu oraz Pracowników Biura LGD z Panami Burmistrzami i Wójtami Gmin Członkowskich Stowarzyszenia „Dolina Wełny”.

Tematyka dotyczyła arkuszy pomysłu złożonych przez JST oraz inne instytucje publiczne w ramach budowy LSR.


Konsultacje społeczne, prowadzone przez Stowarzyszenie „Dolina Wełny", organizowane są w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", Poddziałanie 19.1 "Wsparcie przygotowawcze", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

-------------------------------------------------------------------------------

X LECIE WTZ WAPNO


W dniu 6 października br. w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu X-lecia funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wapnie.

Stowarzyszenie „Dolina Wełny”, będące partnerem Warsztatu, reprezentowali na uroczystości Pani Magdalena Zygmunt – Sekretarz Zarządu oraz Pan Janusz Woźniak – Prezes Zarządu.

-------------------------------------------------------------------------------

KONTROLA REALIZACJI PROEJKTU WSPÓŁPRACY


W dniu 5 października br. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” poddana została kontroli z zakresu realizacji Projektu Współpracy – Szlak Ukrytych Skarbów.


Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu kontrolowali stan wiat turystycznych zrealizowanych w ramach projektu oraz dokumentację księgową przedsięwzięcia

-------------------------------------------------------------------------------


ZAPRASZAMY NA „X JUBILEUSZOWĄ GALĘ PRODUKTÓW REGIONALNYCH” W SKOKACH

-------------------------------------------------------------------------------


PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia „Dolina Wełny” zostanie opracowana z udziałem lokalnej społeczności, przy aktywnym udziale mieszkańców w procesie jej tworzenia.

Plan włączenia społeczności - (Załącznik)

------------------------------------------------------------------------------- 

GĄSKA DOBRA NA WSZYSTKO”

 

W dniu 20 września br. w Sarbii, gm. Mieścisko odbył się festiwal smaków „Gąska dobra na wszystko”.

Organizatorami wydarzenia byli Wójt Gminy Mieścisko Pan Andrzej Banaszyński oraz Prezes Stowarzyszenia „Dolina Wełny” Pan Janusz Woźniak.

Odwiedzający świetlicę wiejską w Sarbii mogli skosztować przeróżnych potraw „wyczarowanych” z gęsiny, a przygotowanych przez Sołectwa Gminy Mieścisko.

Przy okazji wydarzenia, LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny” zorganizowała punkt konsultacyjny dla mieszkańców w zakresie budowy Lokalnej Strategii Rozwoju.


Konsultacje społeczne, prowadzone przez Stowarzyszenie „Dolina Wełny", organizowane są w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", Poddziałanie 19.1 "Wsparcie przygotowawcze", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

      

-------------------------------------------------------------------------------

BIESIADA Z DOLINĄ WEŁNY”

 

W sobotę 19 września br. w Damasławku odbyła się kolejna „Biesiada z Doliną Wełny”.

Organizatorem wydarzenia był Gminny Ośrodek Kultury w Damasławku oraz Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”.

Liczną publiczność zabawiała w śląskich klimatach grupa DUO FENIX – DWA FYNIKI.

      

-------------------------------------------------------------------------------

ZAKOŃCZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

 

W dniach 11 i 14 września odbyły się konsultacje dotyczące LSR 2014 – 2020.

Podczas spotkań w Wągrowcu, Rogoźnie i Margoninie przedstawiono ogólne założenia RLKS oraz możliwości finansowania w nowej perspektywie na lata 2014-2020.

Następnie uczestnicy pracowali nad analizą słabych i mocnych stron obszaru, szans i zagrożeń oraz celom, jakie winny się znaleźć w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020.

Dziękujemy bardzo za tak liczne przybycie przedstawicielom podmiotów publicznych, gospodarczych, społecznych, mieszkańcom oraz za bardzo aktywny udział w pracach nad strategią. 

Konsultacje społeczne, prowadzone przez Stowarzyszenie „Dolina Wełny", organizowane są w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", Poddziałanie 19.1 "Wsparcie przygotowawcze", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

      

      

      

-------------------------------------------------------------------------------

SPOTKANIA KONSULTACYJNE W GMINIE WĄGROWIEC, ROGOŹNO I MARGONIN

 

         

-------------------------------------------------------------------------------

KONSULTACYJE W GOŁAŃCZY, KISZKOWIE I DAMASŁAWKU

 

W dniach 8 i 9 września odbyły się konsultacje dotyczące LSR 2014 – 2020.

 

W Gołańczy, Kiszkowie i Damasławku uczestnicy artykułowali słabe i silne strony swoich obszarów, szanse oraz zagrożenia.

Dyskutowano też o projektach, pomysłach oraz możliwościach obszarów tematycznych RLKS.


Konsultacje społeczne, prowadzone przez Stowarzyszenie „Dolina Wełny", organizowane są w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", Poddziałanie 19.1 "Wsparcie przygotowawcze", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

      

      

      

-------------------------------------------------------------------------------

PUNKTY KONSULTACYJNE

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” zorganizowała punkt konsultacyjny podczas Dożynek Gminnych w Rogoźnie w dniu 5 września br.

Uczestnicy wydarzenia chętnie dzielili się uwagami dotyczącymi problemów Gminy, wymieniali walory oraz słabe strony, które wymagają wsparcia przy wykorzystaniu środków zewnętrznych.

      

Punkt konsultacyjny planowany na Targi Michałowskie i Dożynki Gminne w Mieścisku w dniu 6 września br. z przyczyn pogodowych został odwołany.

Zachęcamy mieszkańców Gminy Mieścisko do wypełniania ankiet zamieszczonych na naszej stronie internetowej w zakładce „Konsultacje”, bądź do kontaktu z Biurem LGD.


Konsultacje społeczne, prowadzone przez Stowarzyszenie „Dolina Wełny", organizowane są w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", Poddziałanie 19.1 "Wsparcie przygotowawcze", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

-------------------------------------------------------------------------------

KONSULTACYJE W SKOKACH I MIEŚCISKU

 

W dniu 4 września odbyły się konsultacje dotyczące LSR 2014 – 2020 w Skokach oraz w Mieścisku.

 

Uczestnicy dyskutowali nad najważniejszymi problemami poszczególnych Gmin oraz wskazywali obszary wymagające wsparcia środkami pomocowymi.

Konsultacje społeczne, prowadzone przez Stowarzyszenie „Dolina Wełny", organizowane są w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", Poddziałanie 19.1 "Wsparcie przygotowawcze", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

      

       

-------------------------------------------------------------------------------

SPOTKANIA KONSULTACYJNE W GMINIE GOŁAŃCZ, KISZKOWO I DAMASŁAWEK

         

------------------------------------------------------------------------------- 


KONSULTACYJNIE W WAPNIE

 

W dniu 2 września odbyło się spotkanie konsultacyjne w Urzędzie Gminy w Wapnie, a uczestniczyli w nim przedstawiciele organizacji pozarządowych, strażacy, radni i sołtysi, a także władze Gminy.

 

Podczas spotkania przedstawione zostały założenia RLKS oraz możliwości nowej perspektywy finansowej.

Uczestnicy spotkania dyskutowali nad najważniejszymi problemami obszaru, określili silne i słabe strony Gminy Wapno oraz obszaru LGD, a także wypowiadali się na tematy grup defaworyzowanych. Padały również konkretne propozycje projektów, które można zapisać w LSR.

Dziękujemy uczestnikom za przybycie oraz dużą aktywność podczas spotkania!

Konsultacje społeczne, prowadzone przez Stowarzyszenie „Dolina Wełny", organizowane są w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", Poddziałanie 19.1 "Wsparcie przygotowawcze", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

      

-------------------------------------------------------------------------------


UMOWA NA WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE PODPISANA


W dniu 2 września w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” podpisała Umowę na Wsparcie Przygotowawcze.

W imieniu Samorządu Województwa Umowę Podpisał Pan Wicemarszałek Krzysztof Grabowski, zaś ze strony Stowarzyszenia podpisy złożyli Prezes Zarządu Janusz Woźniak oraz Skarbnik Stowarzyszenia Danuta Gomulec.

      

-------------------------------------------------------------------------------

ZAPRASZAMY DO PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH


Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” zaprasza mieszkańców do odwiedzenia punktu konsultacyjnego dotyczącego budowy LSR na lata 2014-2020 podczas najbliższych:

Dożynek Gminnych w Rogoźnie w dniu 5 września br. (sobota), oraz Targów Michałowskich i Dożynek Gminnych w Mieścisku w dniu 06 września br. (niedziela).


Konsultacje społeczne, prowadzone przez Stowarzyszenie „Dolina Wełny", organizowane są w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", Poddziałanie 19.1 "Wsparcie przygotowawcze", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

------------------------------------------------------------------------------- 

SPOTKANIA KONSULTACYJNE W GMINIE SKOKI I MIEŚCISKO

 

       

------------------------------------------------------------------------------- 


PUNKT KONSULTACYJNY DOTYCZĄCY BUDOWY LSR NA LATA 2014-2020 PODCZAS DOŻYNEK POWIATOWO-GMINNYCH W DAMASŁAWKU

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” obsługiwała punkt konsultacyjny podczas Dożynek Powiatowo-Gminnych, które odbywały się 30 sierpnia br. w Damasławku.

      

 

Osoby odwiedzające punkt konsultacyjny dzieliły się opiniami i uwagami dotyczącymi nowej LSR, a także wypełniały ankiety, przygotowane dla mieszkańców obszaru.

Konsultacje społeczne, prowadzone przez Stowarzyszenie „Dolina Wełny", organizowane są w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", Poddziałanie 19.1 "Wsparcie przygotowawcze", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

------------------------------------------------------------------------------- 

SPOTKANIE KONSULTACYJNE W GMINIE WAPNO

 

Zapraszamy mieszkańców Gminy Wapno do udziału w spotkaniu konsultacyjnym , które odbędzie się w dniu 02 września 2015 roku od godz. 16.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Wapno.

Serdecznie zapraszamy!

------------------------------------------------------------------------------- 

PRZYJDŹ NA KONSULTACJE – TY TEŻ DECYDUJESZ!

 

W związku z rozpoczęciem procesu budowy nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniach konsultacyjnych.

Spotkania przeprowadzane będą w celu uzyskania informacji o aktualnej sytuacji społecznej i gospodarczej obszaru. Poświęcone będą analizie słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń, grup defaworyzowanych, celów i wskaźników LSR, określających kierunki wsparcia i założenia rozwoju naszego terenu jakie należy uwzględnić w tworzeniu LSR.


W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Biura LGD pod numerem telefonu: 67/25-52-489 lub e-mailowy: biuro_dolinawelny@o2.pl.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach i bardzo liczymy na Państwa aktywność!

Harmonogram spotkań (Załącznik)------------------------------------------------------------------------------- 

ANKIETY KONSULTACYJNE


Ankiety konsultacyjne
do pobrania oraz w wersji elektronicznej dla: Mieszkańców, Sołtysów, Przedsiębiorców, Młodzieży, Instytucji Kultury oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego znajdują się w zakładce „KONSULTACJE”.

Zapraszamy do wypełniania!

-------------------------------------------------------------------------------  

POMOC DLA MŁODEGO ROLNIKA”

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza, że w dniach od 20 sierpnia do 2 września br. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”.

Wszystkie informacje wraz z formularzami wniosku oraz załączników, a także instrukcjami ich wypełniania są dostępne na stronach internetowych ARiMR oraz MriRW.

(link)

-------------------------------------------------------------------------------

NOWE FUNDUSZE PROW 2014 – 2020

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zakłada, że w roku 2015 ogłoszone zostaną terminy naborów wniosków w odniesieniu do 8 niżej wymienionych instrumentów. Jednak precyzyjne określenie dnia rozpoczęcia naboru wniosków nie jest możliwe ze względu na trwające prace legislacyjne.

W załączeniu tabela z harmonogramem wdrażania działań (Załącznik)

Więcej informacji znajduje się na stronie MRiRW (link)

-------------------------------------------------------------------------------

UWAGA-WAŻNE!!!

 

Biuro LGD zapewniające obsługę mieszkańców obszaru planowanego do objęcia Lokalną Strategią Rozwoju będzie otwarte:

WTORKI, ŚRODY I CZWARTKI W GODZINACH OD 10.00 DO 14.00.

-------------------------------------------------------------------------------

NOWA LSR

 

Informujemy, że rozpoczęliśmy prace nad budową nowego dokumentu strategicznego. Już wkrótce zaprosimy Państwa do wspólnej pracy.

Nowa LSR powstanie bowiem w oparciu o szerokie konsultacje społeczne, podczas których omówione zostaną mocne i słabe strony obszaru, szanse i zagrożenia oraz planowane cele.

Niebawem na naszej stronie internetowej pojawi się harmonogram spotkań i konsultacji w każdej z gmin członkowskich.

W tym miejscu chcemy poinformować Państwa, że obszar naszej LGD rozszerzył się o Gminę Kiszkowo, w powiecie gnieźnieńskim oraz Gminę Margonin, w powiecie chodzieskim. Dodać też należy, że Gmina Janowiec Wielkopolskim nie znajduje się już w obszarze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”.

-------------------------------------------------------------------------------

ARKUSZ POMYSŁU!!!


Szanowni mieszkańcy obszaru LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny” oraz reprezentanci instytucji działających na naszym obszarze! W zawiązku z budową nowej LSR na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o zgłaszanie Waszych propozycji działań/projektów jakie chcielibyście zrealizować.


Jeśli macie pomysł, który powinniśmy uwzględnić w nowej strategii prosimy o wypełnienie formularza Arkusza Pomysłu i odesłanie nam drogą elektroniczną
Biuro_dolinawely@o2.pl bądź w wersji papierowej za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Biura LGD ul. Kolejowa 24, pok. 202, 62-100 Wągrowiec.

Arkusz Pomysłu (Załącznik)

 

 

 

 

 

pozostałe aktualności