Pozostałe Aktualności

 

WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” w dniu 31 lipca br. złożyła w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu wniosek na Wsparcie przygotowawcze (poddziałania 19.1.)

Środki przewidziane na to działanie pozwolą na wykonywanie prac nad przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, a także na utrzymanie Biura LGD wraz z jego kosztami.

-------------------------------------------------------------------------------

PROW 2007 – 2013

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” z dniem 30 czerwca br. zakończyła perspektywę finansową na lata 2007-2013.

Nasi Beneficjenci w ramach działań objętych PROW 2007-2013 złożyli ponad 200 wniosków o dofinansowanie, LGD zaś złożyło 23 wnioski o płatność, celem refundacji poniesionych kosztów w ramach funkcjonowania i aktywizacji mieszkańców.

-------------------------------------------------------------------------------

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE

W dniu 28 lipca br. w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Wągrowcu odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Dolina Wełny”.

Nadzwyczajne Walne Zebranie uchwaliło zmiany do Statutu Stowarzyszenia oraz jednolity tekst Statutu, poniższymi Uchwałami:

Uchwała Nr 01/2015 (Załącznik)

Uchwała Nr 02/2015 (Załącznik)

-------------------------------------------------------------------------------

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW”

 

SZANOWNI PAŃSTWO

Wobec konieczności wprowadzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia, zgodnie z wymogami nowego okresu programowania 2014 – 2020, Zarząd Stowarzyszenia „Dolina Wełny” zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Dolina Wełny”, które odbędzie się w dniu 28 lipca br. o godzinie 18.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Wągrowcu, przy ul. Cysterskiej 22.

Ze względu na wymóg obecności minimum połowy Członków Stowarzyszenia przy głosowaniu zmian w Statucie, uprzejmie prosimy o potraktowanie sprawy bardzo poważnie i niezawodne przybycie na Zebranie.

 

-------------------------------------------------------------------------------

"POWITANIE LATA 2015”

W dniu 20 czerwca br. w Łeknie odbyła się kolejna impreza promocyjna pn. „Powitanie Lata 2015” zorganizowana przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”.


Organizator w tym dniu przygotował dla licznych uczestników szereg dmuchanych atrakcji, gdy i zabawy oraz wiele niespodzianek.

Podziękowania należą się również dla Koła Gospodyń Wiejskich w Łeknie, które ugościło wszystkich uczestników imprezy przepysznymi smakołykami.

 

      

      

-------------------------------------------------------------------------------

PRZYGODA Z KAJAKIEM”

W dniach 13 i 14 czerwca br. odbyły się kolejne spływy kajakowe pn. „Przygoda z Kajakiem” zorganizowane przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”.


Trasa spływów wiodła z Jaracza do Obornik oraz z Wybranowa do Łazisk.

Organizator zapewniał kajaki, transport oraz catering na zakończenie spływów.

      

      

-------------------------------------------------------------------------------

FESTYNY RODZINNE Z LGD

W dniach 5 i 6 czerwca odbyły się kolejne wydarzenia integracyjne zorganizowane przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”.


Dnia 5 czerwca w Kamienicy odbył się „Dzień Dziecka z Doliną Wełny po sąsiedzku”, gdzie doskonale bawiły się dzieci z miejscowości Kamienica, Nowe oraz Sarbka.

      

      


Natomiast 6 czerwca w Mieścisku LGD zorganizowała „Dzień Dziecka i Dzień Rodziny z Doliną Wełny”, gdzie również uczestnicy mogli skorzystać z wielu ciekawych atrakcji i konkursów sprawnościowych.

      

      

-------------------------------------------------------------------------------

ŚWIĘTO NAJMŁODSZYCH”

Dnia 31 maja br. w Wapnie odbył się Festyn pn. „Dzień Dziecka w szkole i przedszkolu”. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” w partnerstwie z Zespołem Szkół w Wapnie przygotowała wiele atrakcji dla najmłodszych, z okazji ich święta.

Oprócz dmuchanych atrakcji były też występy artystyczne, konkursy piosenki, przejażdżki konne oraz wiele innych niespodzianek.

      

      

   

-------------------------------------------------------------------------------


NIEMCZYN – KOZIELSKO


W sobotę 30 maja br. odbył się „Rodzinny Festyn LGD z Piosenką Turystyczną”. Wydarzenie przygotowane w partnerstwie ze Szkołą Podstawową z Niemczyna, odbyło się w Niemczynie oraz Kozielsku i miało charakter piknikowy.


Oprócz wielu dmuchanych atrakcji, pokazów medycznych i strażackich, odbyły się też konkurencje sprawnościowe oraz konkursy piosenki turystycznej.

Organizatorzy przygotowali liczne nagrody, słodycze i napoje oraz pieczone kiełbaski.

      

      

   

-------------------------------------------------------------------------------

DZIEŃ DZIECKA”

W dniu 29 maja br. w Janowcu Wielkopolskim odbył się „Dzień Dziecka z Doliną Wełny”.


Organizator przygotował dla licznych uczestników szereg dmuchanych atrakcji, gry i zabawy oraz wiele niespodzianek.

      

      

   

-------------------------------------------------------------------------------


KONTROLA SUS-a


W dniu 26 maja br. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” poddana została kontroli w zakresie Projektu Współpracy „Szlak Ukrytych Skarbów”.


Kontrolę przeprowadzili pracownicy Urzędu Marszałkowskiego z Poznania, a jej zakres dotyczył dokumentacji I etapu realizacji operacji.

-------------------------------------------------------------------------------

FESTYN EUROPEJSKI LGD”

W niedzielę 24 maja br. w Popowie Kościelnym, gm. Mieścisko, odbył się „Festyn Europejski LGD” zorganizowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” w partnerstwie z Gminą Mieścisko.


W festynie uczestniczyli mieszkańcy Gminy Mieścisko oraz goście z Holandii, Niemiec i Francji.

Gry i konkursy sportowe miały więc międzynarodową obsadę.

Organizator przygotował wiele ciekawych nagród oraz Catering.

      

      

      

      

-------------------------------------------------------------------------------

NAGRODY ROZDANE!

W dniu 20 maja br. w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Wągrowcu, odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom Konkursu Plastycznego „Krajobrazy Wiosną Malowane”, zorganizowanego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”.


Oprócz uroczystego wręczenia nagród, organizator przygotował prezentację prac nadesłanych na konkurs.

      

      

   

-------------------------------------------------------------------------------


SĄSIEDZI RAZEM”

W niedzielę 17 maja br. w Gołańczy odbył się Festyn osiedlowy „Sąsiedzi razem” zorganizowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”.


Organizator przygotował wiele ciekawych atrakcji, konkursów z nagrodami oraz niespodzianek, tak aby uczestnicy festynu, zarówno dzieci jak i dorośli, mogli znaleźć coś dla siebie.

 

      

      

-------------------------------------------------------------------------------


PRZYGODA Z KAJAKIEM”

W dniach 16 i 30 maja br. odbyły się kolejne spływy kajakowe pn. „Przygoda z Kajakiem” zorganizowane przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”.


Trasa spływów wiodła z Ciesiel do Rożnowa oraz z Wągrowca do Ciesiel.


Organizator zapewniał kajaki, transport oraz catering na zakończenie spływów.

      

      

-------------------------------------------------------------------------------

KONTROLA PROJEKTU WSPÓŁPRACY

W dniu 7 maja br. pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu kontrolowali realizację Projektu Współpracy „Turystyczny Rozwój Regionu Poprzez Tworzenie Szlaków Kajakowych” przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”.

Zakres kontroli obejmował weryfikację informacji zawartych w przedstawionych dokumentach i oświadczeniach dotyczących realizowanej operacji.

-------------------------------------------------------------------------------

ARTYSTYCZNE BRZÓZKI

W dniach 4 i 5 maja br. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” zorganizowała aktywizacyjne warsztaty wyjazdowe dla lokalnych liderów.


Wioska artystyczna Brzózki k/Szubina to miejsce gdzie odbywały się warsztaty plastyczne i ceramiczne dla dwóch grup uczestników.

      

      

   

-------------------------------------------------------------------------------

SPŁYWY KAJAKOWE „PRZYGODA Z KAJAKIEM”

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” zaprasza na spływy kajakowe pn. „Przygoda z kajakiem”:
 • 30 maja br. Wągrowiec – Cieśle (15 km)
 • 13 czerwca br. Jaracz – Oborniki (16 km)
 • 14 czerwca br. Wybranowo – Łaziska (15 km)
Udział w spływach jest bezpłatny. Uczestnikom zapewniony jest kajak z wiosłem i kamizelką asekuracyjną oraz ubezpieczenie. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w spływie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.

Po każdym spływie Stowarzyszenie zapewnia posiłek regeneracyjny.

Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać na adres mailowy:
marbulinski@wp.pl lub telefonicznie: 696 051 343.

Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku złych warunków atmosferycznych spływ nie odbędzie się.

-------------------------------------------------------------------------------

INTEGRUJMY SIĘ!


Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” zaprasza do udziału w następujących wydarzeniach:
 • 17 maja br.Festyn Osiedlowy LGD „Sąsiedzi Razem” od godz. 15.00 na Placu Zabaw przy ul. Zamkowej w Gołańczy,

 • 24 maja br.„Festyn Europejski LGD” od godz. 15.00 w Popowie Kościelnym, gm. Mieścisko,

 • 29 maja br.„Dzień Dziecka z Doliną Wełny” od godz. 9.00 na Boisku Miejskim przy ul. Strzeleckiej 24 w Janowcu Wielkopolskim,

 • 30 maja br.„Rodzinny Festyn LGD z Piosenką Turystyczną” od godz. 14.00 w Niemczynie, gm. Damasławek,

 • 31 maja br.„Dzień Dziecka w Szkole i Przedszkolu” od godz. 13.00 w Wapnie.

Zapraszamy do czynnego uczestnictwa!!!

-------------------------------------------------------------------------------

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO!

W dniach od 9 lutego do 23 marca 2015 roku, odbył się drugi etap konkursu plastycznego zorganizowanego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”.

Tym razem
Konkurs odbywał się pt. „Krajobrazy wiosną malowane” i był skierowany do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych w następujących kategoriach:
 • I kategoria: klasy od I do III
 • II kategoria: klasy od IV do VI
 • III kategoria: uczniowie Gimnazjum
W kategorii uczniów klas od I do III do Biura LGD wpłynęło 50 prac, a laureatami zostali:
 • I nagroda: Hanna Friske, kl. II Szkoła Podstawowa w Smogulcu
 • II nagroda: Aneta Chudzik, kl. II Szkoła Podstawowa w Smogulcu
 • III nagroda: Oliwia Nowaczewska, kl. II Szkoła Podstawowa w Łaziskach
 • Wyróżnienie: Karol Wojtkowiak, kl. III Szkoła Podstawowa w Smogulcu
 • Wyróżnienie: Nikola Rusiewicz, kl. I Szkoła Podstawowa w Pawłowie Żońskim
W kategorii uczniów klas od IV do VI do Biura LGD wpłynęły 62 prace, a laureatami zostali:
 • I nagroda: Aleksandra Kranc, kl. VI C Zespół Szkół Powszechnych w Damasławku
 • II nagroda: Wiktoria Bielecka, kl. VI B Szkoła Podstawowa w Gołańczy
 • III nagroda: Katarzyna Wróblewska, kl. V B Zespół Szkół w Wapnie
 • Wyróżnienie: Zuzanna Sierszulska, kl. IV A Zespół Szkół Powszechnych w Damasławku
 • Wyróżnienie: Aleksandra Grabowska, kl. V Szkoła Podstawowa w Łeknie
W kategorii uczniów szkół gimnazjalnych na konkurs nadesłano 33 prace, a laureatami zostali:
 • I nagroda: Kacper Grzegorzewski, kl. I C Gimnazjum w Skokach
 • II nagroda: Magdalena Gaszyńska, kl. II Gimnazjum w Smogulcu
 • III nagroda: Michał Brzeziński, kl. III B Gimnazjum Nr 1 Gminy Wągrowiec
 • Wyróżnienie: Adam Spoździał, kl. II A Gimnazjum MOW Antoniewo
 • Wyróżnienie: Michał Kantorosiński, kl. II B Gimnazjum MOS Gołańcz
Wręczenie nagród wraz z prezentacją nagrodzonych prac odbędzie się 20 maja br. o godzienie 14.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Wągrowcu przy ul. Cysterskiej 22.

Wszystkich laureatów wraz z opiekunami bardzo serdecznie zapraszamy na spotkanie, a wszystkim uczniom biorącym udział w Konkursie bardzo dziękujemy za tak liczny udział i chęć współpracy!

Dziękujemy!

-------------------------------------------------------------------------------

PRZYGODA Z KAJAKIEM”

 

W dniach 25 kwietnia oraz 2 maja odbyły się spływy kajakowe pn. „Przygoda z kajakiem” zorganizowane przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”.

Trasa pierwszego spływu wiodła z Ciesiel do Wełny, natomiast drugi odbył się od Rożnowic do Obornik.
Uczestnikom dopisała pogoda, a organizator przygotował kajaki, transport oraz catering na zakończenie spływu.

      

      

-------------------------------------------------------------------------------

FESTYN 1 MAJA

 

W dniu 1 maja 2015 r. w Damasławku odbył się „Festyn rekreacyjno-sportowy LGD”. Organizatorem była Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Damasławku.

W ramach festynu odbył się Turniej Piłki Nożnej Wsi Gminy Damasławek, w którym najlepsi okazali się zawodnicy Niemczyna. Były też liczne atrakcje dla dzieci przygotowane przez organizatorów, a także pyszna grochówka, chleb ze smalcem i ogórkiem oraz gorąca kawa i herbata dla wszystkich uczestników wydarzenia.

      

      

     

IMPREZA ROWEROWA

 

W niedziele 26 kwietnia br. odbyła się Rowerowa Impreza na Orientację zorganizowana przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”.

Trasa rajdu wiodła malowniczymi ścieżkami Gminy Janowiec Wielkopolski oraz Gminy Mieścisko, a do pokonania było blisko 25 km i dodatkowo należało odnaleźć 19 punktów kontrolnych.


Wszyscy uczestnicy spisali się doskonale pokonując całą trasę i odnajdując większość punktów. Najlepsi uczestnicy uhonorowani zostali nagrodami, a dla wszystkich przygotowano pyszny Catering na macie w Brudzyniu.

      

      

  

-------------------------------------------------------------------------------

FESTYN REKREACYJNO-SPORTOWY LGD


Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” zaprasza na „Festyn rekreacyjno-sportowy LGD”.

Impreza odbędzie się 1 maja br. tj. piątek na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Boisko-Damasławek od godziny 11.00.

W programie m.in.: turniej piłki nożnej, „Grupa Dombek Show” dla dzieci, Wesołe miasteczko, Catering dla każdego oraz wiele innych ciekawych atrakcji.

Zapraszamy wszystkich do aktywnego spędzenia „MAJÓWKI” z LGD!

-------------------------------------------------------------------------------

SPOTKANIE DOTYCZĄCE NOWEJ LSR


W dniu 21 kwietnia 2015 roku odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 zorganizowane przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”.


W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele sektora publicznego, społecznego i gospodarczego z obszaru Lokalnej Grupy Działania, tj. Gmin: Damasławek, Gołańcz, Kiszkowo, Margonin, Mieścisko, Rogoźno, Skoki, Wapno i Wągrowiec.

Tematyka spotkania obejmowała zapisy PROW 2014 – 2020 w zakresie Leadera, możliwości i kierunki uzyskania wsparcia w ramach RLKS, a także konieczne do wykonania zadania w celu kontynuacji działalności Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”.

      

      

      

-------------------------------------------------------------------------------

WYJAZD NAUKOWY „WARSZAWA DA SIĘ LUBIĆ”


W dniu 18 kwietnia 2015 roku Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” zorganizowała wyjazd naukowy do Warszawy.


Uczestnikami wycieczki byli finaliści etapu szkolnego „Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej” wraz z opiekunami.

Uczniowie reprezentowali 8 placówek gimnazjalnych z obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”.

      

      

      

      

 

-------------------------------------------------------------------------------

SPŁYWY KAJAKOWE „PRZYGODA Z KAJAKIEM”


Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” zaprasza na spływy kajakowe pn. „Przygoda z kajakiem”:
 • 25 kwiecień br. Cieśle – Wełna (15 km)

 • 2 maja br. Kiszkowo – Nadmłyn (15 km)

 • 16 maja br. Jezioro Rościńskie – Rogoźno (16 km)

Udział w spływach jest bezpłatny. Uczestnikom zapewniony jest kajak z wiosłem i kamizelką asekuracyjną oraz ubezpieczenie. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w spływie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.

Po każdym spływie Stowarzyszenie zapewnia posiłek regeneracyjny.

Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać na adres mailowy: marbulinski@wp.pl lub telefonicznie: 696/051-343.

Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku złych warunków atmosferycznych spływ nie odbędzie się.

-------------------------------------------------------------------------------

ROWEROWA IMPREZA NA ORIENTACJĘ”


Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” zaprasza wszystkich miłośników turystyki rowerowej na „Rowerową imprezę na orientację”.


Impreza odbędzie się 26 kwietnia w niedzielę o godz. 11.00 na terenach Gminy Janowiec Wielkopolski. 30 km rowerowej przygody z mapą i kompasem, to wspaniała okazja do praktycznej nauki nawigacji w terenie.

Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności nawigacyjne i wspólnie z nami aktywnie spędzić swój wolny czas.

Szczegóły na temat imprezy i zapisów na Plakacie (Załącznik)

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

"IV FESTIWAL SMAKU REGIONALNEGO I TWÓRCZOŚCI RĘKODZIELNICZEJ”


W sobotę 28 marca 2015 r. w Sali Sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Karola Libelta w Gołańczy odbył się „IV Festiwal Smaku Regionalnego i Twórczości Rękodzielniczej”.

Impreza zgromadziła 15 wystawców tradycyjnych potraw regionalnych oraz rękodzielników, którzy zaprezentowali różne wyroby.

Wszyscy, którzy zjawili się w Gołańczy mogli nie tylko podziwiać kunszt przygotowanych i zaprezentowanych potraw, ale również skosztować tych wspaniałych przysmaków.

Komisja Konkursowa miała nie lada zadanie, aby wyłonić laureatów w poszczególnych kategoriach, którymi zostały:

Kategoria „ZUPA”

 • I miejsce KGW Niemczyn – Zupa rybna z węgorza
 • II miejsce KGW Oporzyn – Czarnina
 • III miejsce KGW Toniszewo – Flaczki z boczniaków

 

Kategoria „DANIE MIĘSNE OBIADOWE”

 • I miejsce KGW Łaziska – Górka cielęca z borowikami z kaszą pęczak i marchewką z miodem
 • II miejsce KGW Rudnicze – Kaczka z ziemniakami i buraczkami
 • III miejsce KGW Kaliszany – Królik z kaszą jaglaną i buraczkami

 

Kategoria „WYROBY PIEKARSKIE I CUKIERNICZE”

 • I miejsce KGW Morakowo – Placek leśne runo i chleb z czosnkiem
 • II miejsce KGW Rąbczyn – Babka gotowana i chleb
 • III miejsce KGW Łekno – Placek Cappucino

 

Kategoria „NALEWKI, LIKIERY i WINA”

 • I miejsce KGW Rybowo – Nalewka malinowa
 • II miejsce KGW Podlesie Wysokie – Nalewka wiśniowa
 • III miejsce KGW Czeszewo – Nalewka z truskawek

 

Zarząd Stowarzyszenia „Dolina Wełny” przyznał też specjalną nagrodę za „WYSTRÓJ STOISKA”, która trafiła do KGW Niemczyn.

Wszystkim twórcom wspaniałych i pysznych dań zaprezentowanych podczas IV Festiwalu Smaku serdecznie gratulujemy, dziękując za udział i poświęcenie.

Z kolei rękodzielnicy zaprezentowali rozmaite wyroby od koronek, pisanek, wyrobów z papieru, słomy i siana, aż po malarstwo i rzeźbę. Goście odwiedzający ekspozycje rękodzielników byli zapewne usatysfakcjonowani.

Natomiast oprawę artystyczną ze wspaniałymi występami muzycznymi i tanecznymi przygotował Gołaniecki Ośrodek Kultury – główny partner Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” podczas tego przedsięwzięcia.

(link)

 

      

      

      

      

      

 

-------------------------------------------------------------------------------

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW


W dniu 26 marca 2015 r. w Bibliotece w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu Wielkopolskim odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia „Dolina Wełny”.


Sprawozdanie merytoryczne Zarządu za rok 2014 przedstawił Prezes Janusz Woźniak, zaś sprawozdanie finansowe przedstawiła Pani Sabina Borowska – Księgowa Stowarzyszenia.


Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zaprezentował Przewodniczący Komisji Pan Leonard Przesławski i on też wnioskował o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2014, co Walne Zebranie uczyniło.


Prezes Janusz Woźniak przedstawił też sprawozdanie z pracy Zarządu i Stowarzyszenia za okres kadencji 2012-2015, które zostało przez Walne Zebranie przyjęte.

W kolejnych punktach obrad zaprezentowane zostały Plany działania i Preliminarz wydatków na rok 2015, które Walne Zebranie przyjęło stosownymi uchwałami.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia „Dolina Wełny” wybrało też na kolejną kadencję Zarząd oraz Komisję Rewizyjną, których składy osobowe nie uległy zmianie.

Załącznikami do w/w informacji są:

     

     

 

-------------------------------------------------------------------------------

FINAŁ „KONKURSU WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ”


W dniu 25 marca 2015 r. w Bibliotece w Mieścisku odbył się Finał „Konkursu Wiedzy o UE”, zorganizowanego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”, pod honorowym patronatem Starosty Wągrowieckiego – Pana Tomasza Kranca.


Spośród 18 finalistów największą wiedzą o Unii Europejskiej wykazała się Wiktoria Szweda, uczennica Zespołu Szkół Powszechnych w Damasławku.

Drugie miejsce przypadło Michałowi Brzezińskiemu z Gimnazjum Nr 1 Gminy Wągrowiec im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu, a trzecie miejsce wywalczył Mateusz Ollek z Zespołu Szkół Powszechnych w Damasławku.

Laureaci, oprócz gratulacji przekazanych przez Pana Starostę Tomasza Kranca i członków Komisji Konkursowej, otrzymali dyplomy, trofe szklane oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora:
 • za I miejsce: kamerę cyfrową

 • za II miejsce: tablet

 • za III miejsce: cyfrowy aparat fotograficzny

Wszyscy zaś finaliści konkursu otrzymali nagrody książkowe oraz gadżety promocyjne Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”.

Dodatkowo organizator przygotował dla 18 finalistów wraz z opiekunami wycieczkę naukową do Warszawy, która odbędzie się 18 kwietnia 2015 r.

 

        

        

   

 

-------------------------------------------------------------------------------

SZKOLENIE ABC SAVOIR-VIVRE


Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty zorganizowane przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” z zakresu Savoir-Vivre.

      

      

      

      

      

      

 

-------------------------------------------------------------------------------

WARSZTATY Z RĘCZNEGO SZYCIA TOREB Z FILCU


Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” zorganizowała bardzo ciekawe warsztaty z ręcznego szycia toreb z filcu i ręcznego przyozdabiania.

Warsztaty pokazały olbrzymie umiejętności i pomysły uczestniczek.

 

      

      

      

      

      

-------------------------------------------------------------------------------

WARSZTATY FLORYSTYCZNO-DEKORATORSKIE


Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” zorganizowała warsztaty florystyczno-dekoratorskie, które odbyły się w następujących terminach i miejscach:

03.02.2015 r. – Podlesie Wysokie, gm. Mieścisko

         

 

04.03.2015 r. – Rogoźno

         

05.03.2015 r. – Pawłowo Żońskie, gm. Wągrowiec

         

06.03.2015 r. – Wapno

         

-------------------------------------------------------------------------------

RAJD PIESZY „MASZERUJEMY Z WIOSNĄ”


Ponad 130 osób wzięło udział w Rajdzie Pieszym zorganizowanym przez LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny” w dniu 22 marca 2015 roku.

Trasa Rajdu Pieszego „Maszerujemy z Wiosną” wiodła szlakami turystycznymi gminy Janowiec Wielkopolski.


Organizatorzy zapewnili dobrą pogodę, doskonałą atmosferę, smaczne poczęstunki, a także gadżety i foldery promocyjne.

      

      

      

      

-------------------------------------------------------------------------------


WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Lokalna Grupa Działania zaprasza 26 marca 2015 roku na Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Członków Stowarzyszenia „Dolina Wełny”

Walne Zebranie odbędzie się o godz. 18.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu Wielkopolskim przy Placu Powstańców Wielkopolskich 16.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia!

- Porządek Walnego Zebrania (załącznik)

-------------------------------------------------------------------------------

 

LISTA UCZESTNIKÓW RUNDY FINAŁOWEJ „KONKURSU WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ”

Lokalna Grupa Działania zaprasza do udziału w Rundzie Finałowej „Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej” pod honorowym patronatem Starosty Wągrowieckiego – Pana Tomasza Kranca, która odbędzie się 25 marca 2015 roku w Mieścisku. 

Lista uczestników Rundy Finałowej:
 • Zespół Szkół w Smogulcu – Gaszyńska Monika i Gaszyńska Magdalena
 • Zespół Szkół Powszechnych w Damasławku – Szweda Wiktoria i Ollek Mateusz
 • Zespół Szkół w Parkowie – Działo Joanna i Stanicka Krystyna
 • Zespół Szkół w Wapnie – Skibińska Zuzanna i Marglarczyk Weronika
 • Gimnazjum Nr 1 Gminy Wągrowiec – Brzeziński Michał i Przesławska Emilia
 • Gimnazjum Nr 1 w Rogoźnie – Ziegenhagen Katarzyna i Kamińska Agnieszka
 • Gimnazjum Nr 3 Gminy Wągrowiec – Komasińska Agata i Walkowska Julia
 • MOW Antoniewo – Zawisz Wiktoria i Stosik Paulina
 • Publiczne Gimnazjum w Janowcu Wlkp. – Nowak Krzysztof i Koch Wiktoria

Serdecznie gratulujemy zakwalifikowanym uczniom i życzymy powodzenia w Finale!

-------------------------------------------------------------------------------


RAJD PIESZY „MASZERUJEMY Z WIOSNĄ”


Lokalna Grupa Działania zaprasza do udziału w Rajdzie Pieszym „Maszerujemy z Wiosną”. 
Rajd odbędzie się 22 marca 2015 r. w okolicach Janowca Wielkopolskiego.

Szczegóły znajdują się na Plakacie (załącznik)

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału!

-------------------------------------------------------------------------------

 WARSZTATY Z RĘCZNEGO SZYCIA TOREB Z FILCU I RĘCZNEGO PRZYOZDABIANIA

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” zaprasza na warsztaty z filcu:
 • 12.03.2015 – Damasławek Gminny Ośrodek Kultury
 • 13.03.2015 – Sarbia gm. Mieścisko świetlica wiejska
 • 19.03.2015 – Rybowo gm. Gołańcz świetlica wiejska
 • 20.03.2015 – Łekno gm. Wągrowiec Gminny Ośrodek Kultury
 • 23.03.2015 – Niemczyn gm. Damasławek świetlica wiejska
 • 24.03.2015 – Rogoźno Rogozińskie Centrum Kultury
 • 09.04.2015 – Wapno
 • 10.04.2015 - Skoki
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału! Zapisy na warsztaty w Biurze LGD lub telefonicznie: 67/25-52-489. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

-------------------------------------------------------------------------------


SZKOLENIE ABC SAVOIR-VIVRE – Uniwersalny, Towarzyski i Biznesowy

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” zaprasza na szkolenie ABC Savoir-Vivre:
 • 25.02.2015 – Podolin gm. Wapno świetlica wiejska
 • 26.02.2015 – Kamienica gm. Wągrowiec Gminne Centrum Rekreacyjno-Turystyczne
 • 10.03.2015 – Rogoźno Rogozińskie Centrum Kultury
 • 11.03.2015 – Niemczyn gm. Damasławek świetlica wiejska
 • 16.03.2015 – Damasławek Gminny Ośrodek Kultury
 • 17.03.2015 – Czeszewo gm. Gołańcz świetlica wiejska
 • 18.03.2015 – Popowo Kościelne gm. Mieścisko świetlica wiejska
 • 25.03.2015 – Łekno gm. Wągrowiec Gminny Ośrodek Kultury
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału! Zapisy na szkolenia w Biurze LGD lub telefonicznie: 67/25-52-489. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

-------------------------------------------------------------------------------

WARSZTATY FLORYSTYCZNO-DEKORATORSKIE


Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” zaprasza na warsztaty florystyczno-dekoratorskie.
 • 03.03.2015 – Podlesie Wysokie gm. Mieścisko świetlica wiejska
 • 04.03.2015 – RCK Rogoźno
 • 05.03.2015 – Pawłowo Żońskie gm. Wągrowiec świetlica wiejska
 • 06.03.2015 – Biblioteka Wapno
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału! 

Zapisy na warsztaty w Biurze LGD lub telefonicznie: 67/25-52-489. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

-------------------------------------------------------------------------------

ZAPRASZAMY NA IV FESTIWAL SMAKU REGIONALNEGO I TWÓRCZOŚCI RĘKODZIELNICZEJ

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Wełny organizuje po raz kolejny IV Festiwal Smaku Regionalnego i Twórczości Rękodzielniczej.

Festiwal tym razem odbędzie się 28 marca 2015 roku w Sali Sportowej Zespołu SzkółPonadgimnazjalnych im. Karola Libelta, przy ul. Walki Młodych 35, 62-130 Gołańcz.

Wszystkich zainteresowanych wystawców prosimy o przesłanie formularza zgłoszeń do dnia 10 marca br. Więcej informacji w Regulaminie.

Regulamin (Załącznik)

Formularz Zgłoszeniowy (Załącznik)

-------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJE O WYBORZE OFERT

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Wełny informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury zapytań ofertowych na poszczególne działania, zostały wybrane poniższe oferty:

TERMIN SKŁADANIA OFERT: DO 06.02.2015 R.

Zapytanie ofertowe: Kompleksowa organizacja Rowerowej imprezy na orientację” (II.D.10.1.)

Wybrany wykonawca: Jerzy Szociński Włoszanowo 43A, 88-430 Janowiec Wielkopolski

Zapytanie ofertowe: Usługa cateringowa wyżywienie uczestników Rowerowej imprezy na orientację” (II.D.10.2.)

Wybrany wykonawca: PASJA CATERING Anna Janas, Ośno 14, 88-430 Janowiec Wielkopolski NIP: 7842297435

Zapytanie ofertowe: Wynajem atrakcji dla dzieci (II.D.15.1.)

Wybrany wykonawca: Grupa Dombek Show DJ DOMBEK Piotr Domżalski, ul. Wyrzyska 42, 89-240 Kcynia NIP: 5581753139

Zapytanie ofertowe: Wynajem nagłośnienia wraz z obsługą (II.D.15.2.)

Wybrany wykonawca: Gminny Ośrodek Kultury w Damasławku, ul. Żnińska 9, 62-110 Damasławek NIP: 766-12-18-805

Zapytanie ofertowe: Usługa cateringowa wyżywienie uczestników Festynu sportowo-rekreacyjnego LGD (II.D.15.3.)

Wybrany wykonawca: PASJA CATERING Anna Janas, Ośno 14, 88-430 Janowiec Wielkopolski NIP: 7842297435

Zapytanie ofertowe: Wynajem atrakcji dla dzieci (II.D.17.1.)

Wybrany wykonawca: Grupa Dombek Show DJ DOMBEK Piotr Domżalski, ul. Wyrzyska 42, 89-240 Kcynia NIP: 5581753139

Zapytanie ofertowe: Wynajem nagłośnienia wraz z obsługą (II.D.17.2.)

Wybrany wykonawca: Gołaniecki Ośrodek Kultury ul. Dr Piotra Kowalika 1, 62-130 Gołańcz NIP: 766-16-39-292.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: DO 12.02.2015 R.

Zapytanie ofertowe: Trofeum sportowe na Rowerową imprezę na orientację” (II.D.10.3.)

Wybrany wykonawca: SKIPPER TROFEA SPORTOWE ul. Fortowa 21, 05-082 Babice Stare, Blizne Łaszczyńskiego NIP: 527-100-93-81.

Zapytanie ofertowe: Puchary sportowe na Festyn sportowo-rekreacyjny LGD (II.D.15.4.)

Wybrany wykonawca: SKIPPER TROFEA SPORTOWE ul. Fortowa 21, 05-082 Babice Stare, Blizne Łaszczyńskiego NIP: 527-100-93-81.

Zapytanie ofertowe: Trofeum sportowe dla najlepszego strzelca (II.D.15.4.)

Wybrany wykonawca: SKIPPER TROFEA SPORTOWE ul. Fortowa 21, 05-082 Babice Stare, Blizne Łaszczyńskiego NIP: 527-100-93-81.

Zapytanie ofertowe: Trofeum sportowe dla najlepszego bramkarza (II.D.15.4.)

Wybrany wykonawca: SKIPPER TROFEA SPORTOWE ul. Fortowa 21, 05-082 Babice Stare, Blizne Łaszczyńskiego NIP: 527-100-93-81.

 

INFORMACJE O WYBORZE OFERT


Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury zapytań ofertowych na poszczególne działania, zostały wybrane poniższe oferty:

TERMIN SKŁADANIA OFERT: DO 20.01.2015 R.

Zapytanie ofertowe: Opracowanie graficzne publikacji „Nasze smaki regionalne” (II.B.3.1.)

Wybrany wykonawca:
Przedsiębiorstwo Poligraficzno-Usługowe „Multigraf” s.c. Rafał Ellert, Jarosław Tomczuk, ul. Bielicka 76 C, 81-135 Bydgoszcz NIP: 953-10-26-356.


Zapytanie ofertowe: Druk publikacji „Nasze smaki regionalne” (II.B.3.2.)

Wybrany wykonawca:
Przedsiębiorstwo Poligraficzno-Usługowe „Multigraf” s.c. Rafał Ellert, Jarosław Tomczuk, ul. Bielicka 76 C, 81-135 Bydgoszcz NIP: 953-10-26-356.


Zapytanie ofertowe: Opracowanie graficzne folderu informacyjnego o działalności Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” (II.B.4.1.)

Wybrany wykonawca:
Przedsiębiorstwo Poligraficzno-Usługowe „Multigraf” s.c. Rafał Ellert, Jarosław Tomczuk, ul. Bielicka 76 C, 81-135 Bydgoszcz NIP: 953-10-26-356.


Zapytanie ofertowe:
Druk folderu informacyjnego o działalności Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” (II.B.4.2.)

Wybrany wykonawca:
Przedsiębiorstwo Poligraficzno-Usługowe „Multigraf” s.c. Rafał Ellert, Jarosław Tomczuk, ul. Bielicka 76 C, 81-135 Bydgoszcz NIP: 953-10-26-356.


Zapytanie ofertowe:
Opracowanie graficzne publikacji Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” PROW 2007-2013 – przykłady zrealizowanych projektów (II.B.5.1.)

Wybrany wykonawca:
Przedsiębiorstwo Poligraficzno-Usługowe „Multigraf” s.c. Rafał Ellert, Jarosław Tomczuk, ul. Bielicka 76 C, 81-135 Bydgoszcz NIP: 953-10-26-356


Zapytanie ofertowe:
Druk publikacji Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” PROW 2007-2013 – przykłady zrealizowanych projektów (II.B.5.2.)

Wybrany wykonawca:
Przedsiębiorstwo Poligraficzno-Usługowe „Multigraf” s.c. Rafał Ellert, Jarosław Tomczuk, ul. Bielicka 76 C, 81-135 Bydgoszcz NIP: 953-10-26-356.


Zapytanie ofertowe:
Wynajem nagłośnienia wraz z obsługą na „IV Festiwal Smaku Regionalnego i Twórczości Rękodzielniczej” (II.D.1.6.)

Wybrany wykonawca:
Gołaniecki Ośrodek Kultury ul. Dr Piotra Kowalika 1, 62-130 Gołańcz NIP: 766-16-39-292.


Zapytanie ofertowe: Gadżet promocyjny – Zestaw 5 noży kuchennych (II.D.1.7.)

Wybrany wykonawca:
GM Gadgets Grzegorz Majewski, ul. Towarowa 20B, 10-417 Olsztyn NIP: 7391331519


Zapytanie ofertowe:
Przeprowadzenie Rajdu Pieszego „Maszerujemy z Wiosną” (II.D.2.1.)

Wybrany wykonawca:
Adam Lubawy, ul. Śniadeckich 38A, 88-430 Janowiec Wielkopolski


Zapytanie ofertowe:
Usługa cateringowa na Rajd Pieszy „Maszerujemy z Wiosną” (II.D.2.2.)

Wybrany wykonawca:
Modny Catering Rafał Budniak, ul. Pałucka 20, 62-200 Gniezno NIP: 784-198-55-35


Zapytanie ofertowe:
Gadżet promocyjny – Płaszcz/ponczo przeciwdeszczowe w etui (II.D.2.4.

Wybrany wykonawca:
Firma Kulik Sp. J. ul. Chrobrego 7, 55-100 Trzebnica NIP: 9150000963

TERMIN SKŁADANIA OFERT: DO 21.01.2015 R.

Zapytanie ofertowe: Kompleksowa organizacja spływów kajakowych (II.D.3.1.)

Wybrany wykonawca:
P.P.H.U. MARMAG Marcin Buliński, Kopaszyn 22, 62-100 Wągrowiec, NIP: 766-182-88-34


Zapytanie ofertowe:
Trofeum szklane (II.D.5.1.)

Wybrany wykonawca:
KAJA Kozłowscy Sp. J. Hurtownia Sportowa, ul. Hetmańska 40, 15-727 Białystok NIP: 542-20-74-621


Zapytanie ofertowe:
Wyżywienie uczestników na „Festyn Europejski LGD” (II.D.7.2.)

Wybrany wykonawca:
BRAK OFERT


Zapytanie ofertowe:
Wynajem atrakcji dla dzieci (II.D.8.1.)

Wybrany wykonawca:
Grupa Dombek Show „DJ DOMBEK” Piotr Domżalski, ul. Wyrzyska 42, 89-240 Kcynia NIP: 5581753139


Zapytanie ofertowe:
Wynajem atrakcji dla dzieci (II.D.9.1.)

Wybrany wykonawca:
Grupa Dombek Show „DJ DOMBEK” Piotr Domżalski, ul. Wyrzyska 42, 89-240 Kcynia NIP: 5581753139


Zapytanie ofertowe:
Wynajem atrakcji dla dzieci (II.D.11.1.)

Wybrany wykonawca:
Grupa Dombek Show „DJ DOMBEK” Piotr Domżalski, ul. Wyrzyska 42, 89-240 Kcynia NIP: 5581753139


Zapytanie ofertowe:
Wynajem nagłośnienia wraz z obsługą (II.D.11.2.)

Wybrany wykonawca:
Gmina Rogoźno: Grupa Dombek Show „DJ DOMBEK” Piotr Domżalski, ul. Wyrzyska 42, 89-240 Kcynia NIP: 5581753139, Janowiec Wielkopolski: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu Wielkopolskim, Pl. Powstańców Wlkp. 16, 88-430 Janowiec Wielkopolski NIP: 562-17-58-517


Zapytanie ofertowe:
Wynajem atrakcji dla dzieci (II.D.12.1.)

Wybrany wykonawca:
Grupa Dombek Show „DJ DOMBEK” Piotr Domżalski, ul. Wyrzyska 42, 89-240 Kcynia NIP: 5581753139


Zapytanie ofertowe:
Wynajem atrakcji dla dzieci (II.D.13.1.)

Wybrany wykonawca: Grupa Dombek Show „DJ DOMBEK” Piotr Domżalski, ul. Wyrzyska 42, 89-240 Kcynia NIP: 5581753139


Zapytanie ofertowe: Wynajem nagłośnienia wraz z obsługą (II.D.13.2.)

Wybrany wykonawca:
Grupa Dombek Show „DJ DOMBEK” Piotr Domżalski, ul. Wyrzyska 42, 89-240 Kcynia NIP: 5581753139


Zapytanie ofertowe:
Wynajem atrakcji dla dzieci (II.D.14.1.)

Wybrany wykonawca:
Grupa Dombek Show „DJ DOMBEK” Piotr Domżalski, ul. Wyrzyska 42, 89-240 Kcynia NIP: 5581753139


Zapytanie ofertowe:
Wynajem nagłośnienia wraz z obsługą (II.D.14.2.)

Wybrany wykonawca:
Grupa Dombek Show „DJ DOMBEK” Piotr Domżalski, ul. Wyrzyska 42, 89-240 Kcynia NIP: 5581753139

TERMIN SKŁADANIA OFERT: DO 22.01.2015 R.

Zapytanie ofertowe: Przeprowadzenie warsztatów florystyczno-dekoratorskich (II.E.1.1.)

Wybrany wykonawca:
Wielkopolska Akademia Szkoleń Tomasz Młokosiewicz, ul. Jana Pawła II 16, 63-720 Koźmin Wlkp. NIP: 621-174-47-75


Zapytanie ofertowe:
Przeprowadzenie warsztatów z zakresu zagospodarowania małej przestrzeni z materiałem nasadzeniowym (II.E.2.1.)

Wybrany wykonawca:
REZYGNACJA Z ZADANIAZapytanie ofertowe:
Usługa cateringowa na warsztaty z zakresu zagospodarowania małej przestrzeni z materiałem nasadzeniowym (II.E.2.1.)

Wybrany wykonawca:
REZYGNACJA Z ZADANIA


Zapytanie ofertowe:
Przeprowadzenie warsztatów z ręcznego szycia toreb filcowych i ręcznego przyozdabiania (II.E.3.1.)

Wybrany wykonawca:
Placówka Kształcenia Ustawicznego EDU-STAR ul. Św. Jerzego 6/10, 61-546 Poznań NIP: 777-174-67-93


Zapytanie ofertowe:
Przeprowadzenie szkolenia ABC Savoir-Vivre (II.E.4.1.)

Wybrany wykonawca:
EDU-PASJA Sp. z o.o., ul. Górki 15b/5, 60-204 Poznań NIP: 7792412672


Zapytanie ofertowe: Transport uczestników aktywizacyjnych warsztatów wyjazdowych dla lokalnych liderów (II.E.5.1.)

Wybrany wykonawca: BRAK OFERT

TERMIN SKŁADANIA OFERT: DO 23.01.2015 R.

Zapytanie ofertowe: Wykonanie badania ewaluacyjnego LGD (II.A.1.1.)

Wybrany wykonawca: PRO-GRANT s.c., Os. Bolesława Śmiałego 8/5, 60-682 Poznań NIP: 7772729638


Zapytanie ofertowe: Kompleksowa organizacja wyjazdu naukowego do Warszawy (II.D.6.1.)

Wybrany wykonawca: EDUTOUR Piotr Babiaczyk, ul. Janowiecka 1, 62-100 Wągrowiec NIP: 766-135-56-43

TERMIN SKŁADANIA OFERT: DO 27.01.2015 R.

Zapytanie ofertowe: Gadżet promocyjny – smycz reklamowa (II.D.7.3.)

Wybrany wykonawca: ABSOLUTO Marcin Taciak, ul. Grudzieniec 12, 60-601 Poznań NIP: 777-269-66-66

Zapytanie ofertowe: Gadżet promocyjny – smycz reklamowa (II.D.8.3.)

Wybrany wykonawca: „ACME” Karina Rafałko, ul. Gajowa 20, 15-784 Białystok NIP: 542-259-17-53


Zapytanie ofertowe:
Gadżety promocyjne – kompas i scyzoryk (II.D.10.4.)

Wybrany wykonawca:
KOMPAS – Firma Kulik Sp. j., ul. B. Chrobrego 7, 55-100 Trzebnica NIP: 9150000963; SCYZORYK – „ACME” Karina Rafałko, ul. Gajowa 20, 15-784 Białystok NIP: 542-259-17-53

Zapytanie ofertowe: Gadżety promocyjne LGD – długopis i smycz (II.D.16.1.)

Wybrany wykonawca: ABSOLUTO Marcin Taciak, ul. Grudzieniec 12, 60-601 Poznań NIP: 777-269-66-66


-------------------------------------------------------------------------------

KONKURS PLASTYCZNY „KRAJOBRAZY WIOSNĄ MALOWANE”

 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” ogłasza Konkurs Plastyczny „Krajobrazy wiosną malowane”.

Zapraszamy do udziału dzieci oraz młodzież z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju, czyli Gmin: Damasławek, Gołańcz, Janowiec Wielkopolski, Mieścisko, Rogoźno, Skoki, Wapno i Wągrowiec.

Konkurs odbywa się w 3 kategoriach wiekowych:

 • I kategoria – klasy I – III szkół podstawowych

 • II kategoria – klasy IV – VI szkół podstawowych

 • III kategoria – uczniowie szkół gimnazjalnych

 • Gorąco zapraszamy do uczestnictwa – nagrody czekają!

  Dokumentacja konkursowa:

  Regulamin Konkursu Plastycznego (załącznik)

  Karta zgłoszeniowa – Uczestnika (załącznik)

  Karta zgłoszeniowa – Szkoły (załącznik)

  -------------------------------------------------------------------------------

  KONKURS WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ


  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” organizuje „Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej” pod honorowym patronatem Pana Tomasza Kranca – Starosty Wągrowieckiego, dla uczniów gimnazjów z gmin członkowskich Stowarzyszenia.

  Jego głównym celem jest popularyzacja wiedzy o UE i Funduszach Europejskich wśród młodzieży szkolnej, jak również rozwijanie zainteresowań dotyczących problematyki europejskiej. Ważnym celem jest też promocja Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” oraz Lokalnej Strategii Rozwoju.

  Konkurs planowany jest na dwa etapy. Pierwszy na się odbyć 9 marca 2015 roku jednocześnie we wszystkich szkołach gimnazjalnych 8 gmin należących do Stowarzyszenia. Chętni uczniowie wszystkich gimnazjów przystąpią do rozwiązywania testu złożonego z 30 pytań zamkniętych z jedną odpowiedzią prawidłową. Drugi etap to konkurs finałowy, do którego zostanie zakwalifikowany 1 uczeń z każdej szkoły, który otrzyma najwyższą liczbę punktów z pierwszego etapu.

  Finał zaplanowany jest na 25 marca 2015 roku i ma się odbyć w Domu Kultury w Mieścisku. Tutaj również będzie test konkursowy składający się z 40 pytań, z których 30 będzie miało charakter zamknięty z jedną prawidłową odpowiedzią oraz 10 pytań o charakterze otwartym. Tematyka testu finałowego dotyczyć będzie zarówno UE oraz działalności Stowarzyszenia „Dolina Wełny”.

  Czas przeznaczony na wypełnienie testu w obu etapach ustalono na 40 minut.

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” zaplanowała nagrody dla trzech najlepszych uczestników konkursu:
  • za I miejsce – trofeum + kamera cyfrowa
  • za II miejsce – trofeum + tablet
  • za III miejsce – trofeum + e-book
  Dla wszystkich uczestników konkursu finałowego przewidziano nagrody książkowe oraz gadżety promocyjne LGD.

  Wszystkich chętnych gimnazjalistów gorąco zachęcamy do udziału w naszym Konkursie!

  Dokumentacja konkursowa:

  Regulamin Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej (załącznik)

  Karta zgłoszeniowa Uczestnika (załącznik)

  Karta zgłoszeniowa Szkoły (załącznik)

  Tezy konkursowe (załącznik)

  -------------------------------------------------------------------------------

  NAGRODY ZA KONKURS PLASTYCZNY ROZDANE

  W Gminnym Ośrodku Kultury w Damasławku, w dniu 21 stycznia br. odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom Konkursu Plastycznego „Powstanie Wielkopolskie w oczach dziecka”.

  W sali GOK można było też obejrzeć wszystkie prace zakwalifikowane do rundy finałowej.

  Zwycięzcom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy, a wszystkim pozostałym uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie.

       

  -------------------------------------------------------------------------------

  WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO

   

  Konkurs plastyczny Powstanie Wielkopolskie w oczach dziecka zorganizowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Dolina Wełny w dwóch kategoriach wiekowych, został rozstrzygnięty.

  W kategorii I klasy IV VI, zakwalifikowano 60 prac, z czego jury konkursowe przyznało:

  I miejsce dla Martyny Magdziarz ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rogoźnie,

  II miejsce dla Bartosza Tafelskiego z Zespołu Szkół Powszechnych w Damasławku

  III miejsce dla Macieja Lisieckiego ze Szkoły Podstawowej w Łeknie

  Jury w tej kategorii wiekowej wyróżniło również prace nadesłane przez : Małgorzatę Surdyk i Edytę Malczewską ze Szkoły Podstawowej w Skokach oraz Maję Lupę ze Szkoły Podstawowej w Łeknie.

  W II kategorii uczniowie gimnazjum, zakwalifikowano 27 prac, ze względu na mniejszą ilość nadesłanych prac oraz ich niską jakość, jury nie przyznało I miejsca.

  II miejsce dla Joanny Czaplińskiej z Zespołu Szkół Gimnazjum w Gołańczy

  III miejsce dla Angeliki Michalskiej z Zespołu Szkół Powszechnych w Damasławku

  Jury w tej kategorii również wyróżniło prace nadesłane przez: Szymona Mnichowskiego z Zespołu Szkół Powszechnych w Damasławku, Magdalenę Gaszyńską z Zespołu Szkół w Smogulcu oraz Sebastiana Wachowskiego z Zespołu Szkół Gimnazjum w Gołańczy.

  Uroczyste wręczenie nagród oraz wystawa prac konkursowych odbędzie się 21 stycznia br. o godzinie 12.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Damasławku!

  Zwycięzcom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy, a wszystkim pozostałym uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział i zaangażowanie, życząc powodzenia w kolejnych edycjach konkursu.

   

  GWIAZDKOWE UPOMINKI W SZPITALU

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” kolejny rok z rzędu ufundowała Upominki gwiazdkowe dla pacjentów Oddziału Dziecięcego Szpitala Powiatowego w Wągrowcu.

  19 grudnia 2014 roku, wszystkie dzieci przebywające na Oddziale Dziecięcym obdarowane zostały przez Prezesa Zarządu – Janusza Woźniaka słodkościami, a także życzeniami świątecznymi, a przede wszystkim zaś życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia.

       

       

  --------------------------------------------------------------------------------------- 

  --------------------------------------------------------------------------------------- 

  KONKURS PLASTYCZNY „POWSTANIE WIELKOPOLSKIE W OCZACH DZIECKA”!

  LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny” informuje o przedłużeniu terminu zawiadomienia o ocenie jury prac konkursowych, spowodowane bardzo dużą ilością nadesłanych i dostarczonych prac. Rozstrzygnięcie nastąpi 18 grudnia 2014 r.

  --------------------------------------------------------------------------------------- 

  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego na Urządzenie Wielofunkcyjne została wybrana oferta: Firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MULTIKOM Adam Papierski.

  Zapytanie ofertowe:
  STDW/0035/2014 z dnia 24.11.2014 r.

  Termin składania ofert:
  do 28.11.2014 r.

  Ilość złożonych ofert:
  5

  Wybrany wykonawca:
  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MULTIKOM Adam Papierski Biuro Handlowe ul. Fabryczna 15, 85-741 Bydgoszcz, NIP: 5541037572, Regon: 090530179.

  --------------------------------------------------------------------------------------- 

  KONFERENCJA „KOBIECA WIELKOPOLSKA OBYWATELSKA”

  W dniu 26 listopada br. w Sali Ziemia na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, odbyła się Konferencja „Kobieca Wielkopolska Obywatelska” zorganizowana przez Departament PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Honorowy patronat nad konferencją objęła Pani Anna Komorowska, małżonka Prezydenta RP.

  Celem konferencji było podsumowanie współpracy Samorządu Województwa z różnymi partnerami społecznymi działającymi na rzecz rozwoju i promocji obszarów wiejskich, natomiast szczególną uwagę poświęcono aktywnym kobietom – Liderkom oraz Lokalnym Grupom Działania – głównym animatorom działań mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców wsi.

  W konferencji wzięli udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, samorządów lokalnych, Lokalne Grupy Działania, aktywne kobiety zamieszkujące obszary wiejskie oraz właściciele gospodarstw agroturystycznych z Województwa Wielkopolskiego.

  Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” na konferencji reprezentowali przedstawiciele Zarządu: Prezes Janusz Woźniak oraz Skarbnik Danuta Gomulec, Pracownik Biura LGD oraz 7 Liderek z terenu LGD: Elwira Starosta, Michalina Wrzosek, Franciszka Hak, Katarzyna Kapuścińska, Violetta Witt, Jadwiga Wrzosek, Katarzyna Kapuścińska. Wszystkim naszym Liderkom serdecznie dziękujemy za obecność i chęć reprezentowania nas na Konferencji.

  Na podsumowanie konferencji Pani Dyrektor Emilia Dunal na ręce Prezesa Zarządu Janusza Woźniaka złożyła Podziękowania w imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego za zaangażowanie w rozwój obszarów wiejskich i poprawę jakości życia mieszkańców na obszarze objętym LSR.

          

  --------------------------------------------------------------------------------------- 

  KONKURS FOTOGRAFICZNY

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” postanowił, iż Konkurs Fotograficzny „Moja gmina wczoraj i dziś” nie zostaje rozstrzygnięty.

  Głównym powodem takiej decyzji jest zbyt mała ilość nadesłanych prac. Również poziom otrzymanych fotografii jak i ich zawartość w żaden sposób nie wpisują się w tematykę tegorocznego konkursu.

  Tym nielicznym, którzy nadesłali swoje prace bardzo dziękujemy za zaangażowanie. Wszyscy autorzy zdjęć otrzymają od nas gadżety Reklamowe LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny”.

  --------------------------------------------------------------------------------------- 

  WARSZTATY AKTYWIZACYJNE


  W dniach 8, 10, 25 października oraz 13 i 14 listopada odbyły się warsztaty ceramiczne w miejscowościach Gołańcz, Janowiec Wielkopolski, Gościejewo, 2 spotkania w Popowie Kościelnym oraz w Wapnie skierowane dla mieszkańców obszaru objętego LSR.
  • Gołańcz

        

    

  • Janowiec Wielkopolski

        

    

  • Gościejewo

        

    

  • Popowo Kościelne

        

    

  • Wapno

        

    

  W dniach 8, 10, 25 października oraz 6, 13 i 14 listopada odbyły się również warsztaty decoupage w miejscowościach Gołańcz, Janowiec Wielkopolski, Damasławek, Gościejewo, 2 spotkania w Łeknie, Popowo Kościelne oraz Wapno.


  • Gołańcz

        

    

  • Janowiec Wielkopolski

        

    

  • Damasławek

        

    

  • Gościejewo

        

    

  • Łekno

        

    

  • Popowo Kościelne

        

    

  • Wapno

        

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  PRZYPOMINAMY O TRWAJĄCYCH KONKURSACH

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” przypomina, iż trwają konkursy:

  • fotograficzny „Moja Gmina wczoraj i dziś” do 21 listopada br.

  • plastyczny „Powstanie Wielkopolskie w oczach dziecka” do 28 listopada br.

  Gorąco zapraszamy wszystkich do udziału!

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  SPOTKANIE BURMISTRZÓW I WÓJTÓW

  W dniu 30 października br. odbyło się robocze spotkanie Prezesa Zarządu Lokalnej Grupy Działania z Panami Burmistrzami i Wójtami Gmin – Członków Stowarzyszenia „Dolina Wełny”.

  Tematyka spotkania dotyczyła nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020 i funkcjonowania w niej Stowarzyszenia „Dolina Wełny”.

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  WARSZTATY

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” zaprasza na warsztaty ceramiczne i decoupage do miejscowości:
  • Gościejewo, gm. Rogoźno – 25.10.2014 r.

  • Łekno, gm. Wągrowiec – 06.11.2014 r.

  • Popowo Kościelne, gm. Mieścisko – 13.11.2014 r.

  • Wapno, gm. Wapno – 14.11.2014 r.

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  GALA W SKOKACH

  W niedzielę 19 października br. odbyła się w Skokach IX Gala Produktów Regionalnych, Tradycyjnych i Lokalnych, gromadząc licznych wystawców i rękodzielników.

  LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny” była współorganizatorem tego przedsięwzięcia, fundując m.in. nagrody w konkursie „Na Najlepszego Wystawcę”.

       

       

       

       

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  RAJD ROWEROWY

  W niedzielę 12 października br. odbył się V Rajd rowerowy „Poznajemy okolice z Doliną Wełny”, zorganizowany przez LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny” przy współudziale Burmistrza Janowca Wielkopolskiego.

  Uczestnicy Rajdu, pod przewodnictwem Pana Jerzego Szocińskiego, zwiedzali malownicze tereny Gminy Janowiec, poruszając się Janowieckim Szlakiem Rowerowym.

       

       

       

       

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  BIESIADA

  W sobotę 11 października br. odbyła się w Damasławku kolejna już Biesiada z Doliną Wełny zorganizowana przez LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny” w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury. Śląskie klimaty prezentowała grupa Mirka Jędrowskiego, wspaniale bawiąc liczną publiczność.

  Oprócz utworów biesiadnych, były też występy kabaretowe oraz liczne konkursy z nagrodami.

  Dopełnieniem całości był darmowy bigos przygotowany dla wszystkich uczestników Biesiady.

       

       

    

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  WARSZTATY EKOLOGICZNE

  Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach pt.: „Natura 2000 - Naturalny Kapitał” organizowanych w ramach projektu „Misja Natura” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


  Warsztaty przeznaczone są dla przedstawicieli i przedstawicielek jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, instytucji, lokalnych przedsiębiorców oraz rolników
  w szczególności z gmin: Piła, Trzcianka, Krajenka, Kaczory, Szydłowo, Ujście, Wysoka i okolic zainteresowanych rozwojem swojego regionu czy gospodarstwa w oparciu o potencjał obszaru Natura 2000 PLH300045 Ostoja Pilska. W trakcie warsztatów przedstawione zostaną informacje
  o funkcjonowaniu sieci Nat
  ura 2000, zasobach przyrodniczych obszaru Ostoja Pilska, korzyściach wynikających z gospodarowania na obszarze ochrony oraz możliwościach pozyskania środków na ten cel ze źródeł krajowych i unijnych.


  Za nami dwa pierwsze moduły szkoleń pt.: „Natura 2000 – pozytywne inspiracje” i „Zdobywanie funduszy – masz dobry pomysł, ale jak go zrealizować?”. Kolejne warsztaty składające się
  z 2-dniowych spotkań odbędą się w Płotkach koło Piły w następujących terminach:

  14-15.10.2014 – „Walory przyrodnicze Ostoi Pilskiej”/„Turystyka kwalifikowana i ekoturystyka

  szansą rozwoju regionu”

  04-05.11.2014 – „Agroturystyka i produkt lokalny – jakość potwierdzona marką Natura 2000”

  18-19.11.2014 – „Odnawialne źródła energii – dlaczego warto z nich korzystać?”

  09-10.12.2014 – „Ostoja Pilska – miejsce dla człowieka, miejsce dla Natury”

   

  Więcej informacji na stronie www.misjanatura.fwie.pl lub pod numerem telefonu 012 631 57 31

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  WARSZTATY

  LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny” zaprasza na warsztaty ceramiczne i decoupage. Rozpoczynamy w Gołańczy 08.10.br. od godz. 16.30 w Sali Stodoła. Natomiast 10.10. (piątek) kolejne warsztaty odbędą się w Janowcu Wielkopolskim od godz. 9.00, a od godz. 15.00 w GOK w Damasławku. Chętnych zapraszamy.

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  RAJD PIESZY

  W sobotę 4 października br. odbył się Rajd pieszy „Pieczonej pyry” zorganizowany przez LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny” oraz Burmistrza Janowca Wielkopolskiego. Trasa Rajdu wiodła Szlakami Turystycznymi Gminy Janowiec Wielkopolski.

  Na mecie Rajdu oprócz smacznego poczęstunku odbyły się ciekawe konkursy zręcznościowe z licznymi nagrodami, zaś wszyscy uczestnicy Rajdu otrzymali gadżety reklamowe LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny”.

       

       

       

       

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  MARATON KAJAKOWY

  W dniach 3 i 4 października br. odbył się Maraton Kajakowy zorganizowany w ramach projektu współpracy „Turystyczny rozwój regionu poprzez tworzenie szlaków kajakowych”. W piątek 3 października kajakarze płynęli z Wągrowca do Rogoźna, gdzie w Ośrodku „Za Jeziorem” przygotowany był poczęstunek i nocleg. Kolejnego dnia trasa wiodła z Rogoźna do miejscowości Wełna.

       

       

       

       

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  SPOTKANIE Z DORADCĄ

  LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełna”  wraz z Centrum PISOP zorganizowali dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego spotkanie informacyjne dotyczące źródeł finansowania.
  26 września, w Urzędzie Gminy Wągrowiec p. Katarzyna Jasik zapoznała zebranych z ogólnymi zasadami pozyskiwania środków z m.in. mikrodotacji FIO, zbiórek publicznych, darowizn, sponsoringu, funduszy unijnych.

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  ZAPRASZAMY NA GALĘ DO SKOKÓW

  W niedzielę 19 października br., w Skokach odbędzie się IX Gala Produktów Regionalnych, Tradycyjnych i Lokalnych.

  Wszystkich członków Stowarzyszenia oraz osoby zainteresowane zapraszamy do Skoków, szczegóły na Plakacie!

  Plakat (załącznik)

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  ZAPRASZAMY NA BIESIADĘ

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” oraz Gminny Dom Kultury w Damasławku, gorąco zapraszają do udziału w kolejnej już „Biesiadzie z Doliną Wełny”. Impreza organizowana w ramach wydarzeń promujących obszar Lokalnej Grupy Działania.

  Impreza odbędzie się w sobotę 11 października br., od godziny 1600. Więcej szczegółów na Plakacie.

  Serdecznie zapraszamy do wspólnego biesiadowania!

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  V RAJD ROWEROWY

  Zapraszamy do udziału w V Rajdzie Rowerowym „Poznajemy okolice z Doliną Wełny”. Rajd odbędzie się 12 października br. na trasach Janowieckiego Szlaku Rowerowego. Chętnych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 785 138 864.

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  MARATON KAJAKOWY!!!

  Zapraszamy do udziału w maratonie kajakowym, realizowanym w ramach projektu współpracy „Turystyczny rozwój regionu poprzez tworzenie szlaków kajakowych” realizowanego przez Stowarzyszenie „Dolina Wełny” Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek oraz Stowarzyszenie Światowid.

  Spływ dwudniowy: Piątek – 3 październik 2014 r., trasa: WĄGROWIEC – ROGOŹNO

  Sobota – 4 październik 2014 r., trasa: ROGOŹNO - WEŁNA

  Udział w spływach jest bezpłatny. Uczestnikom zapewniony jest kajak z wiosłem i kamizelką asekuracyjną (kapok), ubezpieczenie, nocleg oraz wyżywienie.

  Zgłoszenie udziału w spływie prosimy przesyłać na adres mailowy:

  marbulinski@wp.pl lub telefonicznie: 696 051 343

  Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko uczestnika oraz numer telefonu w celu kontaktu.

  Liczba miejsc na każdym spływie jest ograniczona - liczy się kolejność zgłoszeń.

  W przypadku złych warunków atmosferycznych spływ nie odbędzie się.

  Serdecznie zapraszamy!!!

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  RAJD PIESZY „PIECZONEJ PYRY”

  Zapraszamy do udziału w Rajdzie pieszym „Pieczonej pyry”. Rajd odbędzie się 4 października br. w okolicach Janowca Wielkopolskiego. Chętnych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 785 138 864.

  (Plakat)

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  WYBÓR PROJKETÓW Z DZIAŁANIA „ODNOWA I ROZWÓJ WSI”


  Rada Stowarzyszenia „Dolina Wełny” w dniu 18 września br. wybrała do finansowania wnioski w ramach działania 431 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.
  1. Lista wybranych do finansowania operacji (załącznik)

  2. Lista niewybranych do finansowania operacji (załącznik)

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  SPŁYWY KAJAKOWE

  W sobotę 06 września br. odbył się kolejny spływ kajakowy zorganizowany przez LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny” w ramach projektu współpracy „Turystyczny rozwój regionu poprzez tworzenie szlaków kajakowych”. Z powodu bardzo niskiego stanu wody w rzece Wełnie, kajakarze kolejny raz płynęli trasą z Wągrowca do Ciesiel, a dodatkową atrakcją był czynny udział uczestników spływu w Narodowym Czytaniu Trylogii Sienkiewicza. Z kolei 13 września udało się pokonać Wełnę na odcinku Rożnowice – Oborniki, zaś w niedzielę 14 września odbył się ostatni spływ w ramach projektu współpracy, a jego trasa wiodła z Tumidaju do Wągrowca.

       

       

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  LGD NA DOŻYNKACH GMINNYCH

   

  LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny” podczas Dożynek Gminnych w Garbatce była organizatorem konkursu na „Najpiękniej przystrojone obejście przydomowe”. Laureatami zostali:
  • I miejsce – Maria Piotr

  • II miejsce – Anna Szumowska – Hopa

  • III miejsce – Karolina Piotr

  • Wyróżnienia – Jolanta Słowińska i Anna Bartol

       

       

   

  Z kolei podczas Targów Michałowskich i Dożynek w Mieścisku LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny” była organizatorem konkursu na „Najciekawszy ogródek sołecki”. Laureatami zostali sołectwa:

  • I miejsce – Sołectwo Budziejewo

  • II miejsce – Sołectwo Podlesie Wysokie

  • III miejsce – Sołectwo Wiela

  • Wyróżnienia – Sołectwo Gorzewo i Sołectwo Zbietka

  Wszystkim serdecznie gratulujemy zaangażowania i wspaniałych pomysłów!

       

    

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  KONKURS FOTOGRAFICZNY „MOJA GMINA WCZORAJ I DZIŚ”

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” ogłasza konkurs fotograficzny „Moja gmina wczoraj i dziś”. Zapraszamy do udziału wszystkich miłośników fotografii cyfrowej z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju, czyli gmin: Damasławek, Gołańcz, Janowiec Wielkopolski, Mieścisko, Rogoźno, Skoki, Wapno i Wągrowiec.

  Gorąco zapraszamy wszystkich do udziału w konkursie – Nagrody czekają!

  Szczegóły w załącznikach

  1. Regulamin konkursu fotograficznego (załącznik)

  Dokumentacja konkursowa:

  1. Dane osobowe (załącznik)
  2. Wykaz prac konkursowych (załącznik)
  3. Oświadczenie autora (załącznik)
  4. Oświadczenie – Zgoda rodzica/opiekuna (załącznik)

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  KONKURS PLASTYCZNY „POWSTANIE WIELKOPOLSKIE W OCZACH DZIECKA”


  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” ogłasza konkurs plastyczny „Powstanie wielkopolskie w oczach dziecka”. Zapraszamy do udziału dzieci oraz młodzież z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju, czyli gmin: Damasławek, Gołańcz, Janowiec Wielkopolski, Mieścisko, Rogoźno, Skoki, Wapno i Wągrowiec.

  Gorąco zapraszamy do udziału w konkursie – Nagrody czekają!

  Szczegóły w załącznikach

  1. Regulamin konkursu plastycznego (załącznik)

  Dokumentacja konkursowa:

  1. Karta identyfikacyjna pracy (załącznik)

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  OCENA OPERACJI Z DZIAŁANIA „ODNOWA I ROZWÓJ WSI”

  Rada Stowarzyszenia „Dolina Wełny” w dniu 3 września br. oceniła wnioski w ramach działania 413 Wdrażania lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

  Lista ocenionych operacji (załącznik)

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  NARODOWE CZYTANIE

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  SPŁYW KAJAKOWY

  W dniu 30 sierpnia br. odbył się kolejny spływ kajakowy zorganizowany przez LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny” w ramach projektu współpracy „Turystyczny rozwój regionu poprzez tworzenie szlaków kajakowych”. W dniu 30 sierpnia miłośnicy kajaków płynęli rzeką Wełną z Wągrowca do Ciesiel.

          

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  BEZPŁATNE


  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” serdecznie zaprasza do udziału w ostatnich już SPŁYWACH KAJAKOWYCH po rzece Wełnie.

  Spływy odbędą się w następujących terminach:

  06.09.2014 r. WĄGROWIEC – CIEŚLE (13 km)

  13.09.2014 r. ROŻNOWICE – OBORNIKI (14 km)

  14.09.2014 r. TUMIDAJ – WĄGROWIEC (12 km)

  Dodatkową atrakcją w dniu 06.09. br. będzie udział uczestników spływu w NARODOWYM CZYTANIU „TRYLOGII” Sienkiewicza. Zapraszamy do czynnego udziału !

  Udział w spływach jest bezpłatny. Uczestnikom zapewniony jest kajak z wiosłem i kamizelką asekuracyjną (kapok) oraz ubezpieczenie. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w spływie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.

  Po każdym spływie Stowarzyszenie zapewnia posiłek regeneracyjny.

  Zgłoszenie udziału w spływie prosimy przesyłać na adres mailowy:

  marbulinski@wp.pl lub telefonicznie: 696 051 343

  Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko uczestnika oraz numer telefonu w celu kontaktu.

  Liczba miejsc na każdym spływie jest ograniczona - liczy się kolejność zgłoszeń.

  W przypadku złych warunków atmosferycznych spływ nie odbędzie się.

  Serdecznie zapraszamy!!!

  REGULAMIN SPŁYWU KAJAKOWEGO - DO POBRANIA (załącznik)

  Spływy są organizowane w ramach projektu współpracy  "Turystyczny rozwój regionu poprzez tworzenie szlaków kajakowych" finansowanego ze środków programu osi 4 Leader PROW 2007-2013 realizowanego przez Stowarzyszenie Dolina Wełny, Stowarzyszenie Światowid i Stowarzyszenie LGD Kraina Trzech Rzek.

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  ZAKOŃCZYŁ SIĘ NABÓR WNIOSKÓW Z „ODNOWY I ROZWOJU WSI”  LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny” w dniu 25.08.2014 r. zakończyła nabór wniosków z działania „Odnowa i rozwój wsi”. Wpłynęło 5 wniosków, a suma wnioskowanej pomocy wynosi 217 392,00 , przy limicie 217 647,78 zł.

  Lista złożonych wniosków – (załącznik)

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  POSIEDZENIE RADY  W imieniu Zarządu LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny” oraz Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia, zapraszamy na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 03 września br. (środa) o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy w Wągrowcu, ul. Cysterska 22.

  Obrady będą miały na celu ocenę wniosków pod względem zgodności z LSR oraz pod względem lokalnych kryteriów wyboru w działania „Odnowa i rozwój wsi”.

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  SPŁYWY KAJAKOWE

  W dniach 09 i 24 sierpnia br. odbyły się kolejne spływy kajakowe zorganizowane przez LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny” w ramach projektu współpracy „Turystyczny rozwój regionu poprzez tworzenie szlaków kajakowych”. W dniu 09 sierpnia miłośnicy kajaków płynęli malowniczym odcinkiem Wełny z Rożnowic do Obornik, natomiast w niedzielę 24 sierpnia kajakarze odkrywali nową trasę z Rogowa do Jeziora Żernickiego.

          

          

          

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  BĘDZIEMY NA DOŻYNKACH…

   

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” jest współorganizatorem XXXVI Targów Michałowskich Mieścisko 2014, a także Święta Plonów Gminy Rogoźno, które odbędzie się w Garbatce.

       

   

  Wszystkich mieszkańców z terenu Lokalnej Grupy Działania zapraszamy do udziału w tych wydarzeniach !!!

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  DOŻYNKI I KONKURSY

   

  Konkurs dożynkowy dla mieszkańców Garbatki

       

  Konkurs dożynkowy dla sołectw gminy Mieścisko

         

  ---------------------------------------------------------------------------------------


  SPŁYWY KAJAKOWE


  W dniach 26 lipca i 02 sierpnia br. odbyły się kolejne spływy kajakowe zorganizowane przez LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny” w ramach projektu współpracy „Turystyczny rozwój regionu poprzez tworzenie szlaków kajakowych”. W dniu 26 lipca br. kajakarze płynęli rzeką Wełną z Łęgowa do Ciesiel, natomiast 02 sierpnia br. trasa wiodła Małą Wełną ze Skoków (Jezioro Rościńskie) do Rogoźna.

       

       

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  NABÓR WNIOSKÓW NA DZIAŁANIE Z OSI 4 LEADER

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” informuje o możliwości składania za naszym pośrednictwem, wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z działania:
  • Odnowa i rozwój wsi”

  Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami do pobrania, znajdują się w zakładce: „NABORY”

  Więcej szczegółów w ogłoszeniu: (OGŁOSZENIE)

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  BEZPŁATNE SPŁYWY KAJAKOWE


  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” serdecznie zaprasza do udziału w SPŁYWACH KAJAKOWYCH po rzece Wełna i Mała Wełna.

  Spływy odbędą się w następujących terminach:

  02.08.2014 r. SKOKI – ROGOŹNO (17 km)

  09.08.2014 r. ROGOWO – JEZIORO ŻERNICKIE (13 km)

  24.08.2014 r. ROŻNOWICE – OBORNIKI (14 km)

  30.08.2014 r. WĄGROWIEC – ROGOŹNO (15 km)

  Udział w spływach jest bezpłatny. Uczestnikom zapewniony jest kajak z wiosłem i kamizelką asekuracyjną (kapok) oraz ubezpieczenie. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w spływie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.

  Po każdym spływie Stowarzyszenie zapewnia posiłek regeneracyjny.

  Zgłoszenie udziału w spływie prosimy przesyłać na adres mailowy:

  marbulinski@wp.pl lub telefonicznie: 696 051 343

  Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko uczestnika oraz numer telefonu w celu kontaktu.

  KARTA ZGŁOSZENIOWA - DO POBRANIA (załącznik)

  Liczba miejsc na każdym spływie jest ograniczona - liczy się kolejność zgłoszeń.

  W przypadku złych warunków atmosferycznych spływ nie odbędzie się.

  Serdecznie zapraszamy!!!

  REGULAMIN SPŁYWU KAJAKOWEGO - DO POBRANIA (załącznik)

  Spływy są organizowane w ramach projektu współpracy  "Turystyczny rozwój regionu poprzez tworzenie szlaków kajakowych" finansowanego ze środków programu osi 4 Leader PROW 2007-2013 realizowanego przez Stowarzyszenie Dolina Wełny, Stowarzyszenie Światowid i Stowarzyszenie LGD Kraina Trzech Rzek.

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  KONKURSY !!!

  LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny” informuje, że Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Wielkopolskiego ogłosił dwa konkursy:

  KONKURS „KULINARNE RARYTASY WIELKOPOLSKIEJ AGROTURYSTYKI” – dla wielkopolskich gospodarstw agroturystycznych.

  Celem konkursu jest wyróżnienie najciekawszych, oryginalnych produktów bądź potraw, czerpiących z dziedzictwa kulinarnego Wielkopolski, opracowanych i przygotowanych w gospodarstwach agroturystycznych.

  Termin przesyłania materiałów konkursowych mija 15 września 2014 roku.

  Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie: www.wielkopolskie.ksow.pl

  KONKURS „SOŁTYSKA – LIDERKA” – dla aktywnych kobiet, wielkopolskich Sołtysek.

  Celem konkursu dla Sołtysek – aktywnych kobiet z obszarów wiejskich Województwa Wielkopolskiego jest wyróżnieniem najciekawszych, oryginalnych przedsięwzięć integrujących lokalne społeczności, a realizowanych przez kobiety sołtyski.

  Przedmiotem oceny są kroniki prowadzone w danym sołectwie, dokumentujące wszystkie wydarzenia i przedsięwzięcia podejmowane z inicjatywy wielkopolskich Sołtysek.

  Termin przesyłania materiałów konkursowych mija 15 września 2014 roku.

  Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie: www.wielkopolskie.ksow.pl

  Na zwycięzców w obu konkursach czekają atrakcyjne nagrody!

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  SPŁYWY KAJAKOWE

  W dniach 12 i 19 lipca br. odbyły się kolejne spływy kajakowe zorganizowane przez LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny” w ramach projektu współpracy „Turystyczny rozwój regionu poprzez tworzenie szlaków kajakowych”. W dniu 12 lipca kajakarze płynęli rzeką Wełną z Wągrowca do Ciesiel, natomiast 19 lipca trasa wiodła z Ciesiel do miejscowości Wełna.

       

       

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  PIKNIK ROWEROWY

  W niedzielę 13 lipca br. w Żelicach, gmina Wągrowiec odbył się „Rodzinny piknik rowerowy z Doliną Wełny” zorganizowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” w partnerstwie z PTTK Odział Wągrowiec w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”.

       

       

       

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZAPYTAŃ OFERTOWYCH

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” informuje, iż w wyniku złożonych ofert, wykonawcami następujących zadań zostali:
  1. Wynajem sceny estradowej podczas „XXXVI Targów Michałowskich” – Miejski Dom Kultury w Wągrowcu
  2. Wynajem sprzętu nagłaśniającego wraz z obsługą podczas „IX Gala produktów regionalnych, tradycyjnych i lokalnych – ELEKTROAKUSTYKA Witold Krystkowiak Wągrowiec
  3. Przeprowadzenie i kierowanie Rajdem Pieszym „Pieczonej pyry” – BRAK OFERT
  4. Wyżywienie uczestników Rajdu Pieszego „Pieczonej pyry” – PASJA CATERING Anna Janas Ośno
  5. Wyżywienie uczestników V Rajdu Rowerowego „Poznajemy okolice z Doliną Wełny” - PASJA CATERING Anna Janas Ośno
  6. Wynajem sprzętu nagłaśniającego wraz z oprawą muzyczną „Biesiady z Doliną Wełny” – ART.-MUSIC Usługi Artystyczno – Muzyczne Marek Górzyński Rokietnica
  7. Poczęstunek dla uczestników „Biesiady z Doliną Wełny” - PASJA CATERING Anna Janas Ośno
  8. Wyżywienie uczestników „Rodzinnego pikniku rowerowego z Doliną Wełny” – Usługi Gastronomiczne „JEDYNKA”” Barbara Regauer Wągrowiec
  9. Gadżety promocyjne:                                                                                                                                           Smycz wąska – Firma Kulik sp. j. Trzebnica                                                                                                  Notatnik A5 – Poligrafia Marketing Finanse Edward Stachowiak Wągrowiec                                                   Piłka antystresowa – Agencja reklamowa Biuro – Fach Arkadiusz Brzeziński Gdańsk
  10. Wynajem sceny estradowej wraz z oświetleniem i nagłośnieniem podczas „Dożynek w Garbatce” – Media – Inter Szop Henryk Szopiński Zakrzewo
  11. Przeprowadzenie warsztatów decoupage – Placówka Kształcenia Ustawicznego EDU – START Poznań
  12. Przeprowadzenie warsztatów ceramicznych - Placówka Kształcenia Ustawicznego EDU – START Poznań
  13. Kalendarz ścienny trójdzielny - Poligrafia Marketing Finanse Edward Stachowiak Wągrowiec

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  SPŁYWY KAJAKOWE

  W sobotę 05 lipca oraz w niedzielę 06 lipca br. odbyły się kolejne spływy kajakowe zorganizowane przez LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny” w ramach projektu współpracy „Turystyczny rozwój regionu poprzez tworzenie szlaków kajakowych”. W sobotę miłośnicy kajaków płynęli rzeką Wełną z Jeziora Łęgowskiego (Plaża) do Ciesiel, natomiast w niedzielę trasa wiodła z Jaracza do Obornik.

       

       

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAPYTAŃ OFERTOWYCH

  Zakończyła się procedura składania ofert na wykonanie zadań zlecanych przez LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny”. Zarząd Stowarzyszenia w dniu 14 lipca br. wyłonił wykonawców poszczególnych zadań.

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  SPŁYW KAJAKOWY

  W sobotę 28 czerwca br. odbył się kolejny spływ kajakowy zorganizowany przez LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny” w ramach projektu współpracy „Turystyczny rozwój regionu poprzez tworzenie szlaków kajakowych”. Kajakarze płynęli rzeką Mała Wełna z Jeziora Budziszewskiego do Rogoźna, na przystań KŻ „KOTWICA”.

       

    

  ---------------------------------------------------------------------------------------

   RODZINNY PIKNIK ROWEROWY Z DOLINĄ WEŁNY

   

  LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny” zaprasza do udziału w „Rodzinnym pikniku rowerowym z Doliną Wełny”, który odbędzie się 13 lipca br. w Żelicach, gmina Wągrowiec.

  Wydarzenie organizowane jest w ramach Funkcjonowania LGD, objętego PROW na lata 2007 – 2013.

  Dodatkowe informacje znajdują się na niżej zamieszczonym adresie:

  http://wagrowiec.pttk.pl/?tribe_events=rodzinny-piknik-rowerowy-z-dolina-welny

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZADANIU: Budowa zestawów architektury turystycznej

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek

  ul. M.J. Piłsudskiego 76, 64 – 600 Oborniki

  NIP: 6060065696, REGON: 301012220, KRS: 0000311997

  oraz

  Stowarzyszenie „Dolina Noteci”

  ul. Notecka 28, 64 – 800 Chodzież

  NIP: 6070036360, REGON: 300398602, KRS: 0000263670

  oraz

  Stowarzyszenie Światowid

  62 – 260 Łubowo 11a, Wielkopolskie

  NIP: 784 228 13 74, REGON: 634614116, KRS: 0000216140

  oraz

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”

  Siedziba: Pl. Powstańców Wlkp. 13, 62 – 290 Mieścisko, Biuro: ul. Kolejowa 24, 62 – 100 Wągrowiec

  NIP: 7661927111, REGON: 300387389, KRS: 0000263646

  oraz

  Stowarzyszenie „LEADER SUCHY LAS”

  ul. Szkolna 13, 62 – 002 Suchy Las

  NIP: 7773090492, REGON: 300965001, KRS: 0000315848


  informują o planowanym do wykonania zadaniu: Budowa zestawów architektury turystycznej

  Zapraszamy do składania ofert cenowych!

  Wykonanie usługi współfinansowane jest w ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy”, objętego PROW na lata 2007 – 2013

  WSZELKIE INFORMACJE ZNAJDUJA SIĘ NA NIŻEJ ZAMIESZCZONYM ADRESIE: http://www.kraina3rzek.pl/ogloszenie-o-planowanym-do-wykonania-zadaniu-budowa-zestawow-malej-architektury/12233/

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  WYDARZENIA AKTYWIZUJĄCE

   

  W najbliższym czasie LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny” planuje następujące wydarzenia aktywizujące dla lokalnej społeczności:
  • Rodzinny piknik rowerowy” w Żelicach, gmina Wągrowiec

  • XXXVI Targi Michałowskie” w Mieścisku

  • Dożynki w Garbatce”, gmina Rogoźno

  • V Rajd rowerowy” w Janowcu Wielkopolskim

  • Biesiada z Doliną Wełny” w Damasławku

  • Warsztaty ceramiczne i decoupage

  Zapraszamy do aktywnego udziału!!!

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  SPŁYW KAJAKOWY

  W niedzielę 15 czerwca br. odbył się kolejny spływ kajakowy zorganizowany przez LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny” w ramach projektu współpracy „Turystyczny rozwój regionu poprzez tworzenie szlaków kajakowych”. Kajakarze płynęli rzeką Wełną z Janowca Wlkp. do Wągrowca.

       

    

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  BEZPŁATNE SPŁYWY KAJAKOWE

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” serdecznie zaprasza do udziału w SPŁYWACH KAJAKOWYCH po rzece Wełna i Mała Wełna organizowanych w miesiącu LIPCU.

  Spływy odbędą się w następujących terminach:

  05.07.2014 r. ŁĘGOWO (PLAŻA) - CIEŚLE

  06.07.2014 r. JARACZ - OBORNIKI

  12.07.2014 r. WĄGROWIEC - CIEŚLE

  19.07.2014 r. CIEŚLE – WEŁNA

  26.07.2014 r. ŁĘGOWO (TAMA) - ROGOŹNO

  Udział w spływach jest bezpłatny. Uczestnikom zapewniony jest transport na start spływu, kajak z wiosłem i kamizelką asekuracyjną (kapok) oraz ubezpieczenie. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w spływie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.

  Po każdym spływie Stowarzyszenie zapewnia posiłek regeneracyjny.

  Zgłoszenie udziału w spływie prosimy przesyłać na adres mailowy:

  marbulinski@wp.pl lub telefonicznie: 696 051 343

  Liczba miejsc na każdym spływie jest ograniczona - liczy się kolejność zgłoszeń.

  W przypadku złych warunków atmosferycznych spływ nie odbędzie się.

  REGULAMIN SPŁYWU KAJAKOWEGO - DO POBRANIA (załącznik)

  Spływy są organizowane w ramach projektu współpracy  "Turystyczny rozwój regionu poprzez tworzenie szlaków kajakowych" finansowanego ze środków programu osi 4 Leader PROW 2007-2013 realizowanego przez Stowarzyszenie Dolina Wełny, Stowarzyszenie Światowid i Stowarzyszenie LGD Kraina Trzech Rzek.

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  SPŁYW KAJAKOWY

  W niedzielę 8 czerwca br. odbył się spływ kajakowy zorganizowany przez LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny” w ramach projektu współpracy „Turystyczny rozwój regionu poprzez tworzenie szlaków kajakowych”. Trasa spływu wiodła rzeką Wełną z Rogoźna do Jaracza.

       

    

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  IV RAJD ROWEROWY

  W sobotę 7 czerwca br. odbył się IV Rajd rowerowy „Poznajemy okolice z Doliną Wełny”, zorganizowany przez LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny” w partnerstwie z PTTK Oddział Wągrowiec oraz Centrum Turystyczno – Rekreacyjny w Kamienicy.

  Trasa Rajdu wiodła ścieżkami wokół Jeziora Kaliszańskiego, a uczestnicy podążali w rekreacyjny tempie do mety, która usytuowana była na boisku sportowym w Kamienicy. W rajdzie uczestniczyło ponad 50 rowerzystów, dzieci i młodzież oraz członkowie Klubów rowerowych działających przy PTTK.

  Tradycyjnie nagrodzono najmłodszego uczestnika Rajdu, którym była Lena Złoch z Gościejewa, urodzona w roku 2008, najstarszym zaś cyklistą okazał się Romuald Styczyński z Wągrowca.

  Na terenie boiska sportowego w Kamienicy przeprowadzono konkursy z nagrodami:

  • Konkurs sprawnościowy, który wygrał Łukasz Wrzosek

  • Konkurs Znajomości zasad ruchu drogowego, który wygrała Olga Piechowiak

  Dla wszystkich rowerzystów, a także organizatorów Rajdu, na mecie przygotowano smaczny poczęstunek.

  Główny cel wydarzenia – promocja walorów turystycznych regionu oraz propagowanie aktywnego wypoczynku – został w całości osiągnięty.

          

          

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  DZIEŃ DZIECKA W GOŁAŃCZY

  W niedzielę 1 czerwca br. w Gołańczy odbył się „Dzień Dziecka z Doliną Wełny”, zorganizowany przez LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny” wraz z Gołanieckim Ośrodkiem Kultury.

  Dopisała frekwencja, a doskonała pogoda sprawiła, że wszyscy bawili się w doskonałych humorach.

          

          

    

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  ZAPRASZAMY NA IV RAJD ROWEROWY Z DOLINĄ WEŁNY

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” wraz z Centrum Turystyczno-Rekreacyjnym w Kamienicy oraz z PTTK oddział w Wągrowcu zapraszają na IV Rajd Rowerowy „Poznajemy okolice z Doliną Wełny” organizowany w ramach wydarzeń promujących obszar LGD. Rajd odbędzie się w dniu 07 czerwca br. na trasie wokół Jeziora Kaliszańskiego.

  Wszystkich serdecznie zapraszamy do udziału!

  1. Regulamin (Załącznik)

  2. Karta uczestnictwa (Załącznik)

  3. Oświadczenie rodzica/opiekuna (Załącznik)

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  DZIEŃ DZIECKA Z DOLINĄ WEŁNY

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” w partnerstwie z Gołanieckiem Ośrodkiem Kultury w Gołańczy organizuje po raz kolejny „Dzień Dziecka z Doliną Wełny”. Impreza odbędzie się 01 czerwca 2014 r. od godz. 15.00 Amfiteatr.

  ZAPRASZAMY!

  Plakat - (załącznik)

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” serdecznie zaprasza do udziału w SPŁYWACH KAJAKOWYCH po rzece Wełna i Mała Wełna.

  Spływy odbędą się w następujących terminach:

  31.05.2014 r. WĄGROWIEC - CIEŚLE

  08.06.2014 r. ROGOŹNO - JARACZ

  15.06.2014 r. JANOWIEC WLKP. - WĄGROWIEC

  28.06.2014 r. SKOKI - ROGOŹNO

  Udział w spływach jest bezpłatny. Uczestnikom zapewniony jest kajak z wiosłem i kamizelką asekuracyjną (kapok) oraz ubezpieczenie. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w spływie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.

  Po każdym spływie Stowarzyszenie zapewnia posiłek regeneracyjny.

  Zgłoszenie udziału w spływie prosimy przesyłać na adres mailowy:

  marbulinski@wp.pl lub telefonicznie: 696 051 343

  Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko uczestnika oraz numer telefonu w celu kontaktu.

  KARTA ZGŁOSZENIOWA - (Załącznik)

  Liczba miejsc na każdym spływie jest ograniczona - liczy się kolejność zgłoszeń.

  W przypadku złych warunków atmosferycznych spływ nie odbędzie się.

  Serdecznie zapraszamy!!!

  REGULAMIN SPŁYWU KAJAKOWEGO - (Załącznik)

  Spływy są organizowane w ramach projektu współpracy  "Turystyczny rozwój regionu poprzez tworzenie szlaków kajakowych" finansowanego ze środków programu osi 4 Leader PROW 2007-2013 realizowanego przez Stowarzyszenie Dolina Wełny, Stowarzyszenie Światowid i Stowarzyszenie LGD Kraina Trzech Rzek.

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  LIDERKI NA WYJEŹDZIE

  W dniach 20 – 21 maja br. LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny” zorganizowała wyjazd studyjny dla lokalnych liderek z organizacji wiejskich.

  Ponad 40 aktywnych kobiet z obszaru LGD odwiedziło Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Ślesin i Licheń, a także Inowrocław z pięknym Parkiem Zdrojowym.

  Oprócz pobytu w Agroskansenie „Leśna Polana” w Ślesinie, Panie odwiedziły Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach, Bazylikę w Licheniu, rozkoszowały się naturą podczas rejsu statkiem, jak również zażywały solankowego powietrza pod Tężniami w Inowrocławiu.

  Do doskonałej atmosfery dostosowała się również aura, zapewniając bardzo wiele słońca.

       

       

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  III RAJD PIESZY „WIOSENNE MASZEROWANIE Z DOLINĄ WEŁNY”

  Działanie: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

  Beneficjent: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”.

  Tytuł operacji: "III Rajd Pieszy „Wiosenne maszerowanie z Doliną Wełny" – wydarzenie o charakterze promocyjnym, nakierowane na aktywizowanie społeczności z terenu objętego Lokalną Strategią Rozwoju.

  W sobotę 10 maja br. zrealizowane zostało zadanie pod nazwą III Rajd Pieszy „Wiosenne maszerowanie z Doliną Wełny”, które Lokalne Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” wspólnie z PTTK Oddział w Janowcu Wielkopolskim oraz Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury z Janowca Wielkopolskiego przeprowadziła na obszarze 2 gmin.

  Trasa pieszej wędrówki, w której uczestniczyło 50 miłośników turystyki – głównie dzieci i młodzieży z Janowieckiej Szkoły Podstawowej , wiodła malowniczymi terenami leśnymi wokół miejscowości Potulice – gm. Wągrowiec oraz Tarnowo – gm. Rogoźno.

  Na mecie rajdu, po trudach pokonanych kilometrów w niezbyt sprzyjających warunkach atmosferycznych, na piechurów czekał ciepły poczęstunek.

  Cel główny wydarzenia – promocja walorów turystycznych regionu oraz propagowanie aktywnego wypoczynku – został w całości osiągnięty.

  Założone przedsięwzięcie związane z promocją zasobów i walorów turystyczno-rekreacyjnych, a także organizacją czasu wolnego i rekreacją, przyczyniło się do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie celu ogólnego 1 oraz przedsięwzięcia 1 – podniesienie jakości życia na obszarach wiejskich poprzez inicjatywy polegające na wspieraniu, inicjowaniu aktywizacji i integracji społecznej.

  Zostały także zrealizowane założenia celu ogólnego 3 oraz przedsięwzięcia 3 – wzrost potencjału turystyczno-rekreacyjnego poprzez promocję zasobów i walorów regionu.

          

          

          

          

          

          

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  WYBÓR PROJEKTÓW Z DZIAŁNIA „mp”, „orw” I „rwdn”

  Rada Stowarzyszenia „Dolina Wełny” w dniu 23 kwietnia br. wybrała do dofinansowania wnioski w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe Projekty”, „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”:

  1. Lista WYBRANYCH wniosków z działania „Małe Projekty” (Załącznik)

  2. Lista NIEWYBRANYCH wniosków z działania „Małe Projekty” (Załącznik)

  3. Lista WYBRANYCH wniosków z działania „Odnowa i rozwój wsi” (Załącznik)

  4. Lista WYBRANYCH wniosków z działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” (Załącznik)

  5. Lista NIEWYBRANYCH wniosków z działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” (Załącznik)

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  Spotkanie z przedstawicielkami kgw

  W dniu 06 maja br. w Biurze LGD odbyło się spotkanie przedstawicielek KGW oraz innych organizacji uczestniczących w III Festiwalu Samku Regionalnego i Twórczości Rękodzielniczej z Prezesem LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny”.

  Tematyka spotkania dotyczyła podsumowania Festiwalu, uwag i spostrzeżeń co do organizacji i przebiegu wydarzenia, a także planów na przyszłość.

  Dyskutowano także o spotkaniach integracyjnych przedstawicielek organizacji kobiecych, zapoczątkowanych przez Stowarzyszenie „Dolina Wełny”, które na obecną chwilę przybrały inną niż zakładano formę.

  III RAJD PIESZY „WIOSENNE MASZEROWANIE Z DOLINĄ WEŁNY”

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” zaprasza do udziału w III Rajdzie Pieszym „Wiosenne maszerowanie z Doliną Wełny” organizowanym w ramach wydarzeń aktywizacyjnych oraz promujących obszar LGD. Partnerami przedsięwzięcia są: PTTK Oddział w Janowcu Wielkopolskim, a także Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu Wielkopolskim.

  Rajd odbędzie się 10 maja br. na trasach leśnych wokół Potulic (gm. Wągrowiec) oraz Tarnowa (gm. Rogoźno). Dla uczestników zapewniają: opiekę przewodnika turystycznego, ubezpieczenie oraz ciepły poczęstunek na zakończenie Rajdu. Chętnych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 512-361-838.

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  Spotkanie w skokach

  Dnia 25 kwietnia br. w Skokach odbyło się spotkanie Burmistrzów i Wójtów Gmin – Członków LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny”. W spotkaniu uczestniczył też Prezes Zarządu Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście.

  Tematyka spotkania dotyczyła wykorzystania przez Gminę Skoki środków pomocowych pozyskiwanych w ramach Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”.

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  III FESTIWAL SMAKU REGIONALNEGO I TWÓRCZOŚCI RĘKODZIELNICZEJ”

  Działanie: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

  Beneficjent: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”.

  Tytuł operacji: „III Festiwal Smaku Regionalnego i Twórczości Rękodzielniczej” – wydarzenie o charakterze promocyjnym ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulinarnego LGD oraz rękodzieła.

  W sobotę 12 kwietnia br. w Rogoźnie odbył się „III Festiwal Smaku Regionalnego i Twórczości Rękodzielniczej” zorganizowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”. Impreza zgromadziła 16 wystawców tradycyjnych potraw regionalnych w tym: KGW Morakowo, KGW Kaliszany, KGW Sarbia, KGW Łaziska, KGW Podlesie Wysokie, KGW Toniszewo, KGW Popowo Kościelne, KGW Pawłowo Żońskie, KGW Janowiec Wielkopolski, KGW Rąbczyn, KGW Łekno, KGW Międzylesie, KGW Budziszewko, Klub Rudniczanek, Stowarzyszenie „Gościnianka” i Stowarzyszenie „Parkowianka” oraz licznych rękodzielników z obszaru LGD, a także osób współpracujących ze Stowarzyszeniem: Zespół Szkół Gościejewo, Warsztaty Terapii Zajęciowej Wiardunki, Joanna Jabłońska, Aniela Wierzbińska, Państwo Zarębscy, KGW Morakowo, Elżbieta Kozłowska, Maria Rakoczy, Koło Hafciarek z Rogowa, Stanisława Dębna, Elwira Józefek oraz Mieczysława Zenger.

  Wszyscy, którzy zjawili się w Rogozińskim Centrum Kultury mogli nie tylko podziwiać kunszt przygotowanych i zaprezentowanych potraw, ale również skosztować tych wspaniałych przysmaków.

  Trzyosobowa Komisja Konkursowa miała nie lada zadanie, aby zgodnie z Regulaminem wyłonić najlepszych w poszczególnych kategoriach, którymi zostały:

  - Koło Gospodyń Wiejskich Kaliszany za „Potrawę” – Pieczeń z dzika z szagówkami i modrą kapustą

  - Koło Gospodyń Wiejskich Morakowo za „Wyroby piekarskie i cukiernicze” – Placek Malinowy i chleb z czarnuszką.

  - Stowarzyszenie „Parkowianka” za „Nalewki, likiery i wina” – Nalewka pigwowa i malinowa.

  - Koło Gospodyń Wiejskich Łaziska za „Wystrój stoiska”. W tej kategorii również swoją nagrodę przyznał Zarząd Stowarzyszenia „Dolina Wełny” nagradzając Koło Gospodyń Wiejskich z Morakowa.

  Wszystkim twórcom wspaniałych i pysznych dań zaprezentowanych podczas „III Festiwalu Smaku Regionalnego i Twórczości Rękodzielniczej” serdecznie gratulujemy, dziękując za udział i poświęcenie.

  Z kolei rękodzielnicy zaprezentowali rozmaite wyroby od koronek, pisanek, wyrobów ze słomy i siana, aż po słodkie upominki, których główne przesłanie to Święta Wielkanocne. Goście odwiedzający ekspozycje rękodzielników byli zapewne usatysfakcjonowani.

  Głównym celem imprezy była promocja regionu, tradycji, kultury i obyczajów oraz założeń Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Dolina Wełny” wśród mieszkańców z terenu LGD, a także licznych odwiedzających gości.

          

          

          

          

          

          

          

       

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  OCENA PROJEKTÓW

  W dniach 02 i 03 kwietnia br. zostały ocenione przez Radę Stowarzyszenia wnioski w ramach działań: „Małe Projekty”, „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

  • Lista ocenionych wniosków „Małe Projekty(Załącznik)

  • Lista ocenionych wniosków „Odnowa i rozwój wsi” (Załącznik)

  • Lista ocenionych wniosków „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” (Załącznik)

  W działaniu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” nie wpłynął żaden wniosek.

  Wnioskodawcy mają możliwość złożenia odwołań od powyższych ocen zgodnie z procedurą określoną w Lokalnej Strategii Rozwoju do 17.04. br. do godz. 14.00 w Biurze LGD.

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW

  W dniu 27 marca br. w Świetlicy Wiejskiej w Ruścu (gm. Wapno) odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia „Dolina Wełny”. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu za 2013 rok przedstawił Prezes Janusz Woźniak, zaś sprawozdanie finansowe przedstawiła Pani Sabina Borowska – księgowa Stowarzyszenia.

  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zaprezentował Wiceprzewodniczący Komisji Pan Tadeusz Kozłowski i on też wnioskował o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2013, co Walne Zebranie uczyniło.

  Prezes Janusz Woźniak przedstawił także Plany Działania i Preliminarz wydatków na 2014 rok, które Walne Zebranie przyjęło stosownymi uchwałami.

  Załącznikami do w/w informacji są:

          

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  POSIEDZENIA RADY LGD

  W imieniu Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” oraz Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia, zapraszamy na Posiedzenia Rady Stowarzyszenia, które odbędą się w dniach 02.04 i 03.04 tj. w środek i czwartek.

  Obrady będą miały na celu ocenę pod względem zgodności z LSR oraz pod względem Lokalnych Kryteriów Wyboru z działań: „Małe Projekty”, „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

  Miejsca Posiedzeń Rady to Urząd Gminy w Wągrowcu (sala sesyjna) ul. Cysterska 22 w Wągrowcu o godzinie 1600.

  ZAPRASZAMY!

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  ZAKOŃCZONO NABORY WNIOSKÓW

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wniosków” w dniu 24.03.2014 r. zakończyła nabory wniosków z działań: „Małe Projekty”, „Odnowa i rozwój wsi”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

  W ramach działania 413 „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” dla „małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniających się do osiągnięcia tej osi:

  • Złożono 10 wniosków

  • Suma wnioskowanej kwoty pomocy to: 149 712,10 zł, przy limicie: 124 760,18 zł.

  W ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowy i rozwoju wsi”:

  • Złożono 4 wnioski

  • Suma wnioskowanej kwoty pomocy to: 299 000,00 zł, przy limicie: 300 489,54 zł.

  W ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”:

  • Złożono 2 wnioski

  • Suma wnioskowanej kwoty pomocy to: 89 500,00 zł, przy limicie: 65 160,50 zł.

  W ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – nie złożono żadnego wniosku przy limicie: 85 748,90 zł.

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  ZAPRASZAMY NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” ma zaszczyt zaprosić na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW, które odbędzie się w dniu 27 marca 2014 roku, o godzinie 17.00 w Świetlicy Wiejskiej w Ruścu. gm. Wapno. Więcej informacji w załącznikach:

  1. Porządek obrad (załącznik)

  2. Zakres tematyczny materiałów ujętych w sprawozdaniu Zarządu za rok 2013 (załącznik)

  3. Zarys planu działania LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny” na rok 2014 (załącznik)

  4. Preliminarz wydatków LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny” na rok 2014 (załącznik)

  5. Projekt Uchwały Nr 1/2014 (załącznik)

  6. Projekt Uchwały Nr 2/2014 (załącznik)

  Wszystkich Członków serdecznie Zapraszamy!!!

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  SPOTKANIE Z BURMISTRZAMI I WÓJTAMI

  W dniu 12 marca br. o godzinie 12.00 odbyło się spotkanie robocze z Panami Burmistrzami i Wójtami Gmin – Członków LGD z Prezesem Zarządu.

  Tematyka spotkania dotyczyła stopnia realizacji LSR w zakresie naborów, a także omawiano sprawy bieżące Stowarzyszenia oraz perspektywy kolejnych lat.

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  ZAPRASZAMY NA III FESTIWAL SMAKU

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” organizuje po raz kolejny „III Festiwal Smaku Regionalnego i Twórczości Rękodzielniczej”. Festiwal odbędzie się 12 kwietnia 2014 roku w Ośrodku Kultury w Rogoźnie. Wszystkich zainteresowanych wystawców prosimy o przesłanie formularza zgłoszeń do dnia 26 marca br. Więcej informacji w Regulaminie.

  Regulamin (załącznik)

  Formularz Zgłoszeniowy (załącznik)

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  BEZPŁATNE DORADZTWO

  W każdy wtorek w Biurze LGD w Wągrowcu, przy ul. Kolejowej 24, pok. 202, w godzinach od 16.15 można korzystać z bezpłatnego doradztwa w zakresie aplikowania o środki pomocowe w ramach działań PROW.

  Ze względów organizacyjnych, wszystkich chętnych prosimy o wcześniejszy kontakt z Biurem LGD telefonicznie pod numerem: 67/25-52-489 lub e-mailowo: biuro_dolinawelny@o2.pl

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  SPOTKANIE DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA W III FESTIWALU SMAKU

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” zaprasza przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z obszaru LGD na spotkanie dotyczące organizacji „III Festiwalu Smaku Regionalnego”. Spotkanie odbędzie się 5 marca br. o godz. 12.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Wągrowcu przy ul. Cysterskiej 22.

  Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!!!

  NABÓR WNIOSKÓW NA DZIAŁANIA OSI 4 LEADER

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” informuje o możliwości składania za naszym pośrednictwem, wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z działań:

  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

  • Odnowa i rozwój wsi”

  • Małe projekty”

  Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami do pobrania, znajdują się w zakładce: „NABORY”

  Więcej szczegółów w ogłoszeniu: OGŁOSZENIE

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  PROJEKT WSPÓŁPRACY PODPISANY

  Dnia 18 lutego 2014 roku Prezes Zarządu LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny” Pan Janusz Woźniak wraz ze Skarbnikiem Panią Danutą Gomulec oraz pozostałymi przedstawicielami partnerów współpracy m.in. z reprezentantami LGD Krainy Trzech Rzek z siedzibą w Obornikach oraz LGD Światowid z siedzibą w Łubowie, podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego Umowę przyznania pomocy w ramach Projektu Współpracy noszącego nazwę: „Turystyczny Rozwój Regionu Poprzez Tworzenie Szlaków Kajakowych”.

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  WARSZTATY AKTYWIZACYJNE

  W dniach 06 i 07 lutego br. odbyły się warsztaty muzyczne zatytułowane „Muzyczna podróż po kontynentach” w miejscowościach: Gołańcz, Janowiec Wielkopolski i Tarnowo – gm. Rogoźno, skierowane dla dzieci i młodzieży szkolnej.

  • Gołańcz

          


  • Janowiec Wielkopolski

          

   

  • Tarnowo

          

   

  W dniach 10, 11 i 12 lutego br. odbyły się warsztaty garncarskie zatytułowane „Misy, miseczki i talerzyki” w miejscowościach: Niemczyn – gm. Damasławek, Damasławek, Pawłowo Żońskie i Rgielsko – gm. Wągrowiec, Gościejewo – gm. Rogoźno i Dąbrowa – gm. Damasławek

  .

  • Niemczyn

          

   

  • Damasławek

          

   

  • Pawłowo Żońskie

          

   

  • Rgielsko

          

   

  • Gościejewo

          

   

  • Dąbrowa

          

   

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  BEZPŁATNE DORADZTWO

  W każdy wtorek w Biurze LGD w Wągrowcu, przy ul. Kolejowej 24, pok. 202 – II piętro, w godz. 15 – 17 można skorzystać z bezpłatnego doradztwa w zakresie aplikowania o środki pomocowe w ramach działań PROW.

  Ze względów organizacyjnych, wszystkich zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt z Biurem LGD w celu zapisania się na doradztwo, telefonicznie pod numerem: 67/25-52-489 lub za pomocą poczty elektronicznej: biuro_dolinawelny@o2.pl

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  PLANOWANE NABORY W 2014 ROKU

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” informuje, że wkrótce nastąpi ogłoszenie naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Oś 4 LEADER działania 4.1./413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:

  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

  • Odnowa i rozwój wsi”

  • Małe Projekty”

  Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Biurem LGD w Wągrowcu, ul. Kolejowa 24,pok. 202 – II piętro, tel./fax: 67/ 25-52-489, e-mail: biuro_dolinawelny@o2.pl

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  PLANOWANE WARSZTATY AKTYWIZACYJNE

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” informuje o planowanych do wykonania zadaniach:

  • Warsztaty rzeźbiarskie – odbędą się w miesiącu lutym w miejscowości Wapno. Przeprowadzony zostanie cykl 4 spotkań, po 3 godziny dla 15 – 20 osób, które zainteresowane są rozwijaniem umiejętności operowania dłutem i innymi narzędziami rzeźbiarskimi.

  • Warsztaty garncarskie „Misy, miseczki i talerzyki” – odbędą się w miesiącu lutym w miejscowościach: Niemczyn, Damasławek, Pawłowo Żońskie, Rgielsko, Gościejewo i Lechlin. Podczas 3 godzin warsztatów, które skierowane są dla najmłodszych odbiorców, uczestnicy będą mogli „popracować” z gliną.

  • Warsztaty muzyczne „Muzyczna podróż po kontynentach” – odbędą się w miesiącu lutym w miejscowościach: Gołańcz, Janowiec Wielkopolski i Tarnowo, gm. Rogoźno. „Żywe lekcje muzyki” przeprowadzone zostaną podczas 3 spotkań po 2 godziny każde, a skierowane są one dla dzieci i młodzieży szkolnej.

  Wszystkich zainteresowanych i chętnych do wzięcia udziału w warsztatach prosimy o kontakt z Biurem LGD w Wągrowcu, ul. Kolejowa 24,pok. 202 – II piętro, tel./fax: 67/ 25-52-489, e-mail: biuro_dolinawelny@o2.pl

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  BĄDŹMY AKTYWNI, RUSZAJMY SIĘ!!!

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” informuje o planowanych wydarzeniach aktywizacyjnych w pierwszym półroczu 2014 roku:

  • III Festiwal Smaku Regionalnego i Twórczości Rękodzielniczej” odbędzie się w miesiącu kwietniu, w miejscowości Damasławek.

  • III Rajd Pieszy „Wiosenne maszerowanie z Doliną Wełny” odbędzie się w miesiącu maju, na terenie gminy Rogoźno i gminy Wągrowiec.

  • IV Rajd Rowerowy „Poznajemy okolice z Doliną Wełny” odbędzie się w miesiącu maju, na obszarze gminy Gołańcz i gminy Wapno.

  • Dzień Dziecka z Doliną Wełny” odbędzie się w miesiącu czerwcu, w miejscowości Gołańcz.

  ---------------------------------------------------------------------------------------


  ---------------------------------------------------------------------------------------

  NAGRODY ZA KONKURS FOTOGRAFICZNY ROZDANE!

  W Biurze LGD w Wągrowcu, w dniu 27 grudnia 2013 roku, odbyło się wręczenie nagród laureatom Konkursu Fotograficznego „Uchwycić chwile…, uroki Doliny Wełny”:

  Nagrody otrzymali:

  • Damian Leligdowicz – aparat cyfrowy,

  • Sebastian Hilbrecht – aparat cyfrowy,

  • Marek Nadoliński – ramka cyfrowa do zdjęć,

  • Aleksandra Gruszka – bezprzewodowa mysz do komputera,

  • Julia Sobańska – bezprzewodowa mysz do komputera,

  • Damian Leligdowicz – bezprzewodowa mysz do komputera,

  • Ewa Borowicz – bezprzewodowa mysz do komputera,

  Zwycięzcom i wyróżnionym bardzo serdecznie dziękujemy i gratulujemy!!!

          

          

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  UPOMINKI GWIAZDKOWE W SZPITALU

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” po raz kolejny ufundowała upominki gwizdkowe dla pacjentów Oddziału Dziecięcego Szpitala Powiatowego w Wągrowcu.

  W dniu 19 grudnia 2013 roku, wszystkie dzieci przebywające na Oddziale Dziecięcym obdarowane zostały przez Prezesa Zarządu – Janusza Woźniaka słodkościami, a także życzeniami świątecznymi, przede wszystkim zaś życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia.

       

       

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  KONKURS GWARY

  W dniach od 29 lipca do 28 listopada br. trwał konkurs gwary pałucko-poznańskiej „Piszymy po naszymu”, zorganizowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”.

  Na konkurs wpłynęły tylko 3 prace, które według oceny jury nie spełniły wymogów formalnych. Swoje prace nadesłali:

  • Alicja Mittmann

  • Karolina Zygmunt

  • Łukasz Zaranek

  Dziękujemy autorom za zainteresowanie się konkursem, za podjęty wysiłek w napisanie tekstów i pozostałe czynności z tym związane.

  Uczestnicy konkursu otrzymają upominki i gadżety promocyjne Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”, które prześlemy pocztą.

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  KONKURS FOTOGRAFICZNY

  Kolejny konkurs fotograficzny, zorganizowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”, został rozstrzygnięty.

  Uchwycić chwile…, uroki Doliny Wełny” to tematyka tegorocznego konkursu, który trwał od 15 sierpnia do 30 listopada br.

  Wpłynęło 76 prac zgłoszonych przez 26 uczestników w dwóch kategoriach. Jury oceniło 56 fotografii w kategorii „Krajobrazy”, a także 9 fotografii w kategorii „Ludzie i zdarzenia”. Ze względów formalnych odrzuconych zostało 11 fotografii.

  W kategorii „Krajobrazy” I miejsce zdobył Damian Leligdowicz za prace pt: „Poranek” i „Świt w Dolinie Wełny”. II miejsce przypadło Sebastianowi Hilbrechtowi za pracę pt: „Samotne drzewo w okolicach Ochodzy”, zaś III miejsce zajął Marek Nadoliński za pracę pt. „Czarny na białym”.

  Jury w tej kategorii wyróżniło też prace Aleksandry Gruszki zatytułowane „Wodospad” i „Jezioro w parku” oraz fotografię Julii Sobańskiej pt. „U schyłku życia”.

  W kategorii „Ludzie i zdarzenia”, ze względu na bardzo małą ilość nadesłanych prac oraz ich niską jakość, jury nie przyznało nagród, a jedynie wyróżniło pracę Damiana Leligdowicza pt. „Wędrowiec” oraz Ewy Borowicz pt. „Bobrowy tor przeszkód na Wełnie”.

  Zwycięzcom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy, a wszystkim pozostałym uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział i zaangażowanie, życząc powodzenia w kolejnych edycjach konkursu.

          

             

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  WYBÓR PROJEKTÓW Z „ODNOWY I ROZWOJU WSI” ORAZ „MIKROPRZEDSIĘBIORSTW”

  Rada Stowarzyszenia „Dolina Wełny” w dniu 26 listopada br. wybrała do dofinansowania wnioski w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”:

  1. Lista WYBRANYCH wniosków z „Odnowy i rozwoju wsi” - (załącznik)

  2. Lista WYBRANYCH wniosków z „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw” - (załącznik)

  3. Lista NIEWYBRANYCH wniosków z „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw” - (załącznik)

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  WARSZTATY AKTYWIZUJĄCE

  W dniach 12 listopada br. we Wiatrowie – gmina Wągrowiec oraz 20 listopada br. w Popowie Kościelnym – gmina Mieścisko odbyły się warsztaty rękodzielnicze z wykonywania ręcznie robionej biżuterii frywolitkowej.

  Warsztaty zrealizowane zostały przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” w celu zapoznania Si z podstawowymi technikami robienia biżuterii frywolitkowej, jej tajnikami oraz najczęściej popełnianymi błędami w jej wykonywaniu. Każda osoba biorąca udział w warsztatach miała okazję samodzielnie wykonać ozdobę lub wisiorek.

  Warsztaty miały na celu pobudzenie zaangażowania społeczności lokalnej w rozwoju obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju i budowanie kapitału społecznego na tym obszarze.

          

          

  POSIEDZENIA RADY LGD

  W imieniu całego Zarządu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” oraz Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia, zapraszamy na Posiedzenia Rady, które odbędą się w dniu 26 listopada. tj. we wtorek.

  Obrady będą miały na celu wybór wniosków z działań: „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

  Miejsce Posiedzeń Rady to Urząd Gminy Wągrowiec (Sala Sesyjna), ul. Cysterska 22 w Wągrowcu, o godz. 1600.

  ZAPRASZAMY!

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  UWAGA PRZEDŁUŻENIE TERMINU KONKURSU GWARY PAŁUCKO-POZNAŃSKIEJ „PISZYMY PO NASZYMU”

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” przedłuża okres trwania konkursu gwary pałucko-poznańskiej „Piszymy po naszymu” do dnia 28 LISTOPADA br.. Zapraszamy do udziału wszystkich miłośników gwary pałucko-poznańskiej z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju.

  Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe o łącznej wartości 3 tys. Złotych.

  Zapraszamy wszystkich do udziału w naszym konkursie!!!

  Szczegóły w załącznikach:

  1. Plakat (załącznik) + Plakat (załącznik)

  2. Regulamin (załącznik)

  3. Dane osobowe (załącznik)

  4. Oświadczenie-Zgoda rodzica/opiekuna (załącznik)

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  PRZYPOMINAMY O TRWAJĄCYM KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM!!!

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” przypomina o trwającym konkursie fotograficznym „Uchwycić chwile…, uroki Doliny Wełny”. Zapraszamy do udziału wszystkich miłośników amatorów fotografii cyfrowej z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju. Termin składania prac do 30 LISTOPADA br.

  Gorąco Zapraszamy wszystkich do udziału w naszym konkursie – Nagrody czekają!!!

  Szczegóły w załącznikach:

  1. Plakat (załącznik) + Plakat (załącznik)

  2. Regulamin (załącznik)

  Dokumentacja konkursowa:

  1. Dane osobowe (załącznik)

  2. Wykaz prac konkursowych (załącznik)

  3. Oświadczenie-Zgoda rodzica/opiekuna (załącznik)

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  POSIEDZENIA RADY LGD

  W imieniu całego Zarządu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” oraz Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia, zapraszamy na Posiedzenia Rady, które odbędą się w dniach 05.11. i 07.11. tj. we wtorek i czwartek br.

  Obrady będą miały na celu ocenę pod względem zgodności z LSR oraz pod względem Lokalnych Kryteriów Wyboru z działań: „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

  Miejsce Posiedzeń Rady to Urząd Gminy Wągrowiec (Sala Sesyjna), ul. Cysterska 22 w Wągrowcu, o godz. 1600.

  ZAPRASZAMY!

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  ZAKOŃCZONO NABÓR WNIOSKÓW

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” w dniu 21.10.2013 r. zakończyła nabór wniosków z działań: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Odnowa i rozwój wsi”.

  W ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”nie złożono żadnego wniosku przy limicie środków 37 316,50 zł.

  W ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”:

  • Złożono: 6 wniosków

  • Suma wnioskowanej kwoty pomocy to: 838 635,50 zł., przy limicie środków: 624 384,40 zł.

  W ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”:

  • Złożono: 12 wniosków

  • Suma wnioskowanej kwoty pomocy to: 1 491 858,00 zł., przy limicie środków: : 1 285 945,59 zł.

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  ZAPRASZAMY NA GALĘ DO SKOKÓW

  W niedzielę 20 października br., w Skokach odbędzie się VIII Gala Produktów Regionalnych, Tradycyjnych i Lokalnych, podczas której odbędzie się promocja folderów „Twórcy ludowi i rękodzielnicy w Dolinie Wełny”, wydanych przez Stowarzyszenie „Dolina Wełny”.

  Wszystkich członków Stowarzyszenia oraz osoby zainteresowane zapraszamy do Skoków, szczegóły na Plakacie!

  PLAKAT - (Załącznik)

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  KOBIETY SIĘ INTEGRUJĄ!

  W dniu 9 października br., w Popowie Kościelnym odbyło się spotkanie integracyjne kobiet – członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, ściśle współpracujących z Lokalną Grupą Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”.

  To właśnie Stowarzyszenie zaproponowało formułę wspólnych spotkań organizacji kobiecych, w celach integracyjnych, ale też i warsztatowych. Pomysł spotkał się z dużą aprobatą ze strony Kół Gospodyń Wiejskich, a spotkanie w Popowie Kościelnym było już szóstym takim wydarzeniem. Dodać należy, że Panie spotkały się wcześniej w Oporzynie, Pawłowie Żońskim, Rąbczynie, Niemczynie i Łaziskach.

  Tym razem motywem przewodnim spotkania były dekoracje potraw oraz aranżacje i wystroje stołów okolicznościowych, ale nie zabrakło też wspólnego biesiadowania.

  Zajęcia warsztatowe i wymiana doświadczeń, jak również doskonała atmosfera przy wspólnym stole, w sposób znaczący integrują uczestniczki tych spotkań.

          

          

          

          

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  RAJD PIESZY PIECZONEJ PYRY”

  Działanie: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

  Beneficjent: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”.

  Tytuł operacji: „Rajd Pieszy Pieczonej Pyry” – wydarzenie o charakterze promocyjnym , nakierowane na aktywizowanie społeczności z terenu objętego Lokalną Strategią Rozwoju.

  W sobotę 05 października br. zrealizowane zostało zadanie pod nazwą „Rajd Pieszy Pieczonej Pyry”, które Lokalne Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” wspólnie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury z Janowca Wielkopolskiego przeprowadziła na obszarze 3 gmin.

  Trasa pieszej wędrówki, w której uczestniczyło ponad 100 miłośników turystyki, wiodła malowniczymi terenami leśnymi z Nowej Wsi przez Rudę Koźlankę, Mieścisko i Tumidaj, aż do Wybranowa w gminie Janowiec Wielkopolski.

  Na mecie rajdu, po trudach pokonanych kilometrów, na piechurów czekał doskonały poczęstunek – oparty na potrawach z „pyry” – serwowany przez Panią Annę, a dodatkowych atrakcji dostarczyły liczne konkursy sprawnościowe z ciekawymi nagrodami. Dopełnieniem doskonałej atmosfery i świetnej zabawy uczestników rajdu była piękna i słoneczna pogoda.

  Cel główny wydarzenia – promocja walorów turystycznych regionu oraz propagowanie aktywnego wypoczynku – został w całości osiągnięty.

  Założone przedsięwzięcie związane z promocją zasobów i walorów turystyczno-rekreacyjnych, a także organizacją czasu wolnego i rekreacją, przyczyniło się do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie celu ogólnego 1 oraz przedsięwzięcia 1 – podniesienie jakości życia na obszarach wiejskich poprzez inicjatywy polegające na wspieraniu, inicjowaniu aktywizacji i integracji społecznej.

  Zostały także zrealizowane założenia celu ogólnego 3 oraz przedsięwzięcia 3 – wzrost potencjału turystyczno-rekreacyjnego poprzez promocję zasobów i walorów regionu.

          

          

          

          

          

          

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  SZKOLENIA W CDR POZNAŃ

  W dniach 24-25 września oraz 1-2 października br. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Poznaniu odbyły się szkolenia w następujących tematach:

  • Zarządzanie organizacją pozarządową typu partnerstwo trójsektorowe – strategia rozwoju organizacji”

       

  • Metodyka budowy oddolnych zintegrowanych strategii rozwoju obszaru”

       

  W szkoleniach tych uczestniczyli przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” w osobach: Pani Magdalena Zadroga – pracownik biura LGD, Pan Leonard Przesławski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz Pan Janusz Woźniak – Prezes Zarządu.

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  ZAKOŃCZENIE LATA W JANOWCU WIELKOPOLSKIM

  22 września br., w Janowcu Wielkopolskim odbyło się „Zakończenie Lata 2013” zorganizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, przy znacznym udziale Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”.

  Wydarzenie to związane było również z zakończeniem projektu pn. „Budowa ścieżek spacerowych w Parku Miejskim oraz urządzenie miejsc wypoczynku przy rzece Wełnie w Janowcu Wielkopolskim”, który dofinansowany został ze środków „marszałkowskiej odnowy wsi” dla województwa kujawsko-pomorskiego”.

       

       

       

  --------------------------------------------------------------------------------------

  BIESIADA Z DOLINĄ WEŁNY”

  Działanie: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

  Beneficjent: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”.

  Tytuł operacji: Biesiada z Doliną Wełny” – wydarzenie o charakterze promocyjnym, polegające na pobudzaniu aktywizacji i aktywności społecznej oraz wspieraniu inicjatyw w zakresie organizacji czasu wolnego.

  W niedzielę 22 września br., w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku, już po raz trzeci odbył się festyn „Biesiada z Doliną Wełny”, zorganizowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”.

  Wydarzenie to przyciągnęło do GOK-u ponad 150 miłośników piosenki biesiadnej i śląskiego humoru. W bogatym programie przygotowanym przez organizatorów, najważniejszą rolę odegrała Kapela „Śląskie Pierony” która rozbawiła zgromadzoną publiczność tak, że wspólnego śpiewania i doskonałej zabawy było pod dostatkiem.

  Dla wszystkich uczestników „Biesiady” organizatorzy przygotowali darmowy śląski żurek, który cieszył się olbrzymim powodzeniem.

  Głównym celem wydarzenia, oprócz promocji Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”, było pobudzenie zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój LSR i budowie kapitału społecznego na tym obszarze.

  Wydarzenie to wpisuje się w założenia Lokalnej Strategii Rozwoju, a szczególnie w przedsięwzięcie 1 – „W jedności siła”, gdzie ujęte są działania podejmowane na rzecz aktywności i integracji społecznej, co w konsekwencji wpływa na realizację celu ogólnego 1 – „Podniesienie jakości życia na obszarach wiejskich”.

          

          

          

          

          

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  PODSUMOWANIE WIELKOPOLSKIEGO FORUM LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA

  W sobotę, 21 września na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyło się Wielkopolskie Forum Lokalnych Grup Działania, którego organizatorem był Andrzej Grzyb, poseł do Parlamentu Europejskie, Wiceprzewodniczący w Polskiej Delegacji w Grupie Europejskiej Partii Ludowej. Forum zgromadziło przedstawicieli LGD z całej Wielkopolski oraz samorządowców i przedsiębiorców zainteresowanych tematyką LGD.

  Uroczystego otwarcia dokonał gospodarz Forum – Poseł Andrzej Grzyb podkreślając duże znaczenie Lokalnych Grup Działania w aktywizowaniu i wspieraniu społeczności obszarów wiejskich w rozwoju aktywności gospodarczej oraz integracji mieszkańców obszaru działania danej LGD.

  ównym zakresem i funkcją Forum było przybliżenie członkom Wielkopolskich LGD jaka suma środków określonych w Wieloletnich Ramach Finansowych 2014-2020 przypadnie Lokalnym Grupom Działania.
  Kontekst krajowy ram finansowych przybliżył Stanisław Kalemba, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który omówił kwestię dzięki jakim funduszom może być finansowany rozwój kierowany przez lokalną społeczność (RKLS) oraz obszar jaki kwalifikuje się do płynącego z niego wsparcia.

  Kontekst europejski LGD w Wieloletnich Ramach Finansowych 2014-2020 omówił Zbigniew Fąfara - przedstawiciel Dyrektoriatu Generalnego ds. Rolnictwa Komisji Europejskiej, a bieżący stan prac przed ostatecznym głosowaniem nad WPR w Parlamencie Europejskim przedstawił poseł do PE Andrzej Grzyb, a wielkopolski kontekst regionalny w tym zakresie omówił Tomasz Bugajski - Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. „Leader - metoda rozwoju lokalnego” to tematyka wystąpienia Katarzyny Jórgi - Prezesa Wielkopolskiej Sieci LGD, która wykazała, że CLLD daje nam możliwość realizacji potrzeb lokanych i rozwiązywania często specyficznych problemów lokalnych poprzez działania oddolne, celowe i dokładnie ukierunkowane.


  Pierwsz
  ą część Forum zamknęła prelekcja dra Sebastiana Stępnia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, który mówił o możliwościach i ograniczeniach rozwoju LGD w Polsce. Przedstawił przede wszystkim jakie oczekiwania w stosunku do LGD mają społeczności lokalne oraz przedsiębiorcy i organizacje w zakresie ewentualnej współpracy.


  Wielkopolskie Forum LGD zakończył panel dyskusyjny. Najważniejszym wnioskiem wynikającym z podjętej polemiki było, to iż wszystkie szczeble opowiedziały się za z możliwością korzystania przez Lokalne Grupy Działania z różnych funduszy Unii Europejskiej (wielofunduszowość).

          

  Prezentacja Katarzyny Jórgi Prezesa Wielkopolskiej Sieci LGD: (Załącznik)

  Media o Wielkopolskim Forum LGD:

  http://tvwielkopolska.pl/index.php/poznan-aktualosci/pozna/10329-pozna-grupy-w-rozwoju

  http://www.tvp.pl/poznan/informacja-i-publicystyka/teleskop/wideo/21092013-godz-1830/12478235

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  INFORMACJA O PLANOWANYCH DO WYKONANIA ZADANIACH – WARSZTATACH

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” informuje o planowanych do wykonania zadaniach:

  WARSZTATY RĘKODZIELNICZE TECHNIKĄ DECOUPAGE

  Warsztaty rękodzielnicze techniką decoupage odbędą się w miesiącu październiku, w miejscowościach Niemczyn – Gmina Damasławek oraz w Parkowie – Gmina Rogoźno. Przeprowadzone zostaną 2 spotkania po 5 godzin dla grupy 2 x 20 osób. Warsztaty zrealizowane będą w celu zdobycia podstawowej wiedzy na temat teorii decoupage i jej historii, a także narzędziach i preparatach stosowanych do ozdabiania. Warsztaty mają na celu pobudzenie zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój obszaru objętego LSR i budowanie kapitału społecznego na tym obszarze.

  WARSZTATY RĘKODZIELNICZE Z BIŻUTERII RĘCZNIE ROBIONEJ

  Warsztaty rękodzielnicze z biżuterii ręcznie robionej odbędą się w miesiącu listopadzie, w miejscowościach Wiatrowo – Gmina Wągrowiec oraz w Popowie Kościelnym – Gmina Mieścisko. Przeprowadzone zostaną 2 spotkania po 5 godzin dla grupy 2 x 20 osób. Warsztaty zrealizowane będą w celu zapoznania się z podstawowymi technikami robienia biżuterii, jej tajnikami oraz najczęściej popełnianymi błędami. Każda osoba wykona samodzielnie jeden wisiorek lub ozdobę. Warsztaty mają na celu pobudzenie zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój obszaru objętego LSR i budowanie kapitału społecznego na tym obszarze.

  Serdecznie ZAPRASZAMY do wspólnej nauki i kształcenia.

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  NABÓR WNIOSKÓW NA DZIAŁANIA OSI 4 LEADER

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” informuje o możliwości składania za naszym pośrednictwem, wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z działań:

  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

  • Odnowa i rozwój wsi”

  Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami do pobrania, znajdują się w zakładce: „NABORY”

  Więcej szczegółów w ogłoszeniu: (załącznik)

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  ZAPRASZENIE NA WIELKOPOLSKIE FORUM LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” w związku z obecnymi pracami nad kształtowaniem Wspólnej Polityki Rolnej w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020 otrzymał zaproszenie do udziału w Wielkopolskim Forum Lokalnych Grup Działania, które odbędzie się w dniu 21 września br. o godz. 1100 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓW

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu dla beneficjentów w zakresie przygotowania wniosku o płatność w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań „małe projekty”.

  Szkolenie odbędzie się w dniu 26 września br. o godz. 1600 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Wągrowcu przy. Ul. Cysterskiej 22 (62-100 Wągrowiec). Zapraszamy wszystkich do udziału w szkoleniu!!!

  Ze względów organizacyjnych, wszystkich zainteresowanych szkoleniem prosimy o wcześniejsze zapisy w Biurze LGD telefonicznie pod numerem: 67/ 25-52-489 lub e-mailowo: biuro_dolinawelny@o2.pl.

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  III RAJD ROWEROWY „ROWEREM PRZEZ DOLINĘ WEŁNY”

  Działanie: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

  Beneficjent: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”.

  Tytuł operacji: III Rajd Rowerowy „Rowerem przez Dolinę Wełny” – wydarzenie o charakterze promocyjnym , nakierowane na aktywizowanie społeczności z terenu objętego Lokalną Strategią Rozwoju.

  W sobotę 14 września br., odbył się III Rajd Rowerowy „Rowerem przez Dolinę Wełny”, zorganizowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” w partnerstwie z PTTK oddział w Wągrowcu.

  Tym razem rajd miał charakter rekreacyjny, a jego trasa wiodła Lasami Wągrowieckimi – szlakami niebieskim i żółtym. Start rajdu odbył się w dwóch punktach: pierwszy w Kamienicy na kompleksie sportowym, a drugi w Wągrowcu na ul. Letniej. Uczestnicy zgodnie z wyznaczonymi trasami podążali do mety, która usytuowana była w Kamienicy na boisku sportowym.

  W rajdzie bardzo licznie uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych oraz młodzież, dla których zorganizowano konkursy z nagrodami:

  • Konkurs Sprawnościowy

  • Konkurs znajomości Zasad Ruchu Drogowego

  Tradycyjnie już nagrodzono najstarszego uczestnika rajdu, którym był Pan Józef Robakowski, a także najmłodszego miłośnika rowerów, który okazał się kolejny już raz Erwin Jakubowski, urodzony w 2005 roku.

  Wyróżniono także rowerzystów z Zespołu Szkół w Gościejewie, gm. Rogoźno, którzy uczestniczyli we wszystkich dotychczasowych Rajdach organizowanych przez LGD.

  Dla wszystkich rowerzystów, a także organizatorów, na mecie rajdu przygotowano smaczny poczęstunek.

  Cel główny wydarzenia – promocja walorów turystycznych regionu oraz propagowanie aktywnego wypoczynku – został w całości osiągnięty.

  Założone przedsięwzięcie związane z promocją zasobów i walorów turystyczno-rekreacyjnych, a także organizacją czasu wolnego i rekreacją, przyczyniło się do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie celu ogólnego 1 oraz przedsięwzięcia 1 – podniesienie jakości życia na obszarach wiejskich poprzez inicjatywy polegające na wspieraniu, inicjowaniu aktywizacji i integracji społecznej.

  Zostały także zrealizowane założenia celu ogólnego 3 oraz przedsięwzięcia 3 – wzrost potencjału turystyczno-rekreacyjnego poprzez promocję zasobów i walorów regionu.

            

          

           

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ „BIESIADĘ Z DOLINĄ WEŁNY”

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” oraz Gminny Dom Kultury w Damasławku, gorąco zapraszają do udziału w kolejnej już „Biesiadzie z Doliną Wełny”. Impreza organizowana w ramach wydarzeń promujących obszar Lokalnej Grupy Działania.

  Impreza odbędzie się w niedzielę 22 września br., od godziny 1600. Więcej szczegółów na Plakacie.

  Serdecznie zapraszamy do wspólnego biesiadowania!

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  ZAPRASZAMY NA III RAJD ROWEROWY

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” gorąco zaprasza do udziału w kolejnym już III Rajdzie Rowerowym „Rowerem przez Dolinę Wełny” organizowanym w ramach wydarzeń promujących obszar LGD wraz z PTTK Oddział w Wągrowcu. Rajd odbędzie się w dniu 14 września br. na trasie: Lasami Wągrowieckimi – szlakiem niebieskim i żółtym.

  Szczegóły znajdują się w załącznikach.

  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!

  1. Regulamin – (załącznik)

  2. Karta uczestnictwa – (załącznik)

  3. Oświadczenie rodzica/opiekuna – (załącznik)

  4. Zaproszenie – (załącznik)

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  ZAPRASZAMY NA „RAJD PIESZY PIECZONEJ PYRY”

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” gorąco zaprasza do udziału w „Rajdzie Pieszym Pieczonej Pyry” organizowanym w ramach wydarzeń promujących obszar LGD wraz z przedstawicielami PTTK Oddział w Janowcu Wielkopolskim oraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Janowcu Wielkopolskim. Rajd odbędzie się w dniu 05 października br. na trasie: Nowa Wieś – Ruda Koźlanka – Mieścisko – Tumidaj – Wybranowo.

  Szczegóły znajdują się w załącznikach.

  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!

  1. Regulamin – (Załącznik)

  2. Karta uczestnictwa – (Załącznik)

  3. Oświadczenie rodzica/opiekuna – (Załącznik)

  4. Plakat – (Załącznik)

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  KOLEJNE INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW „MAŁYCH PROJEKTÓW”

  Szanowni Państwo,

  Informujemy, wszystkich beneficjentów PROW 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie „małych projektów, o konieczności dołączania do składanych Wniosków o Płatność – dokumentacji fotograficznej!!!

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  KONKURS FOTOGRAFICZNY!!!

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” ogłasza konkurs fotograficzny „Uchwycić chwile…, uroki Doliny Wełny”. Zapraszamy do udziału wszystkich miłośników amatorów fotografii cyfrowej z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju, czyli gmin: Damasławek, Gołańcz, Janowiec Wielkopolski, Mieścisko, Rogoźno, Skoki, Wapno i Wągrowiec.

  Gorąco Zapraszamy wszystkich do udziału w naszym konkursie – Nagrody czekają!!!

  Szczegóły w załącznikach:

  1. Plakat (załącznik) + Plakat (załącznik)

  2. Regulamin (załącznik)

  Dokumentacja konkursowa:

  1. Dane osobowe (załącznik)

  2. Wykaz prac konkursowych (załącznik)

  3. Oświadczenie-Zgoda rodzica/opiekuna (załącznik)

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  BĘDZIEMY NA DOŻYNKACH…

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” jest współorganizatorem XXXVI Targów Michałowskich i Dożynek Powiatowo-Gminnych Mieścisko 2013, a także Święta Plonów Gminy Rogoźno, które odbędzie się w Parkowie.

                  

  Wszystkich mieszkańców z terenu Lokalnej Grupy Działania zapraszamy do udziału w tych wydarzeniach!!!

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW „MAŁYCH PROJEKTÓW”

  Szanowni Państwo,

  Informujemy, że od wejścia w życie procedury KP-611-210-ARiMR/6/z dotyczącej Obsługi Wniosków o Płatność dla działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013  w zakresie małych projektów, Samorząd Województwa został zobowiązany na etapie autoryzacji Wniosków o Płatność do weryfikacji sposobu przeprowadzenia przez Beneficjenta konkurencyjnego wyboru wykonawców poszczególnych zadań.

  W związku z powyższym uprzejmie prosimy o poinformowanie wszystkich Beneficjentów realizujących operacje w tym zakresie o konieczności zapewnienia aby wybór wykonawców zadań był dokonany przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców nawet w przypadku, gdy Beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Sposób spełnienia tego wymogu został szczegółowo opisany w Instrukcji wypełniania Wniosku o Płatność PROW_413_MP/7/z, a jego niespełnienie może skutkować korektą kosztów kwalifikowanych oraz wnioskowanej kwoty pomocy.

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  ARTYŚCI – AMATORZY”

  W Muzeum Regionalnym im. Wojciechy Dutkiewicz Rogozińskiego Centrum Kultury otwarto wystawę pt. „Twórczość amatorska”, na której można zobaczyć prace amatorów i pasjonatów z różnych dziedzin sztuki.

  Warto odwiedzić Muzeum w Rogoźnie, a więcej informacji można znaleźć na stronie WWW.rck.rogoźno.pl

  http://www.rck.rogozno.pl/wystawa-czasowa-mainmenu-53/470-tworczo-nieprofesjonalna77

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  BIURO LGD NIECZYNNE!!!

  Szanowni Państwo,

  W dniach 5-9 sierpnia br., Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” będzie nieczynne.

  Za utrudnienia przepraszamy.

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  NABORY NA DZIAŁANIA PROW 2007-2013

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” informuje, że wkrótce nastąpi ogłoszenie naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 Leader działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:

  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

  Limit na nabór: 37 316,50 zł

  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

  Limit na nabór: 624 384,40 zł

  • Odnowa i rozwój wsi”

  Limit na nabór: 1 285 945,59 zł

  Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Biurem LGD ul. Kolejowa 24, II piętro, pok. 202 w Wągrowcu (62-100), Tel./Fax: (67) 25-52-489 oraz E-mailowo: biuro_dolinawelny@o2.pl

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  KONKURS GWARY PAŁUCKO-POZNAŃSKIEJ „PISZYMY PO NASZYMU”

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” ogłasza konkurs gwary pałucko-poznańskiej „Piszymy po naszymu”. Zapraszamy do udziału wszystkich miłośników gwary pałucko-poznańskiej z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju, czyli gmin: Damasławek, Gołańcz, Janowiec Wielkopolski, Mieścisko, Rogoźno, Skoki, Wapno i Wągrowiec.

  Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe o łącznej wartości 3 tys. Złotych.

  Zapraszamy wszystkich do udziału w naszym konkursie!!!

  Szczegóły w załącznikach:

  1. Plakat (załącznik) + Plakat (załącznik)

  2. Regulamin (załącznik)

  3. Dane osobowe (załącznik)

  4. Oświadczenie-Zgoda rodzica/opiekuna (załącznik)

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  ZAPRASZAMY NA SPŁYW KAJAKOWY WEŁNĄ

  Organizatorzy: KTK „Zimorodek” przy współpracy z LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny” organizują spływ kajakowy w dniu 28 lipca br.

  Kierownictwo: Jerzy Szociński – Komandor spływu

  Trasa: Wągrowiec (parking koło Muzeum Regionalnego) ul. Opacka – Jezioro Łęgowskie – Ostrowo Młyn – Pruśce – Cieśle most (14 km).

  Program godzinowy:

  • Godz. 10:00 – zbiórka uczestników spływu w miejscowości Cieśle koło Rogoźna (parking obok boiska po prawej stronie przed mostem).

  • Godz. 10:10 – przejazd autokarem na start spływu do Wągrowca,

  • Godz. 10:30 – zwiedzanie Muzeum Regionalnego w Wągrowcu,

  • Godz. 11:15 – start do I etapu spływu,

  • Godz. 12:30 – przerwa na kawę – herbatę w Gospodarstwie Agroturystycznym w Ostrowie Młyn,

  • Godz. 13:00 – start do II etapu spływu,

  • Godz. 15:00 – meta spływu na moście w Cieślach,

  • Godz. 15:30 – posiłek, podsumowanie i zakończenie spływu.

  Zgłoszenia: przyjmowane w terminie do 20 lipca br., e-mailem: skipian@by.onet.pl (z podaniem imienia i nazwiska, adresu, nr PESEL oraz tel. kontaktowego), limit 30 miejsc.

  Wpisowe: 25,00 zł od osoby płatne przelewem na konto osobiste komandora spływu do 20 lipca br.:

  Jerzy Szociński, Włoszanowo 43a, 88-430 Janowiec Wielkopolski

  Nr konta: 89 1020 1505 0000 0002 0021 5822

  Świadczenia: dwu osobowy kajak z wyposażeniem (wiosło, kamizelka asekuracyjna), transport kajakarzy i kajaków na start spływu do Wągrowca z miejscowości Cieśle koło Rogoźna, ubezpieczenie, posiłek na mecie (catering), pilotaż i obsługa spływu, wklejka do TOK PTTK – istnieje możliwość rezerwacji książeczek (odpłatnie), podać ilość w zgłoszeniu.

  ZAPRASZAMY!!!

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  II RAJD ROWEROWY „ROWEREM PRZEZ DOLINĘ WEŁNY”

  Działanie: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

  Beneficjent: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”.

  Tytuł operacji: II Rajd Rowerowy „Rowerem przez Dolinę Wełny” – wydarzenie o charakterze promocyjnym , nakierowane na aktywizowanie społeczności z terenu objętego Lokalną Strategią Rozwoju.

  W sobotę 15 czerwca br., odbył się II Rajd Rowerowy „Rowerem przez Dolinę Wełny”, zorganizowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Wapno oraz z Gołanieckim Ośrodkiem Kultury.

  Rajd miał charakter edukacyjno-rekreacyjny, a jego trasa wiodła z Gołańczy, przez Laskownicę i Bukowiec do Kalisk w gminie Wągrowiec. Start rajdu miał miejsce pod gołanieckim zamkiem, następnie uczestnicy zwiedzali odrestaurowany Kościół parafialny w Gołańczy, skąd udali się na teren bunkrów obronnych z 1939 roku. Kolejne etapy rajdu przebiegały malowniczymi trasami Doliny Wełny, aż do mety w Kaliskach, gdzie w Ośrodku Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Durowo, przeprowadzone zostały konkursy z nagrodami:

  • Konkurs Sprawnościowy

  • Konkurs znajomości Zasad Ruchu Drogowego

  • Konkurs Wiedzy o LGD

  Nagrodzono również najstarszego uczestnika rajdu, którym był Pan Olgierd Nalewalski, a także najmłodszego rowerzystę, którym okazał się Erwin Jakubowski, urodzony w 2005 roku.

  Dla wszystkich rowerzystów, a także organizatorów, na mecie rajdu przygotowano smaczny poczęstunek.

  Cel główny wydarzenia – promocja walorów turystycznych regionu oraz propagowanie aktywnego wypoczynku – został w całości osiągnięty.

  Założone przedsięwzięcie związane z promocją zasobów i walorów turystyczno-rekreacyjnych, a także organizacją czasu wolnego i rekreacją, przyczyniło się do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie celu ogólnego 1 oraz przedsięwzięcia 1 – podniesienie jakości życia na obszarach wiejskich poprzez inicjatywy polegające na wspieraniu, inicjowaniu aktywizacji i integracji społecznej.

  Zostały także zrealizowane założenia celu ogólnego 3 oraz przedsięwzięcia 3 – wzrost potencjału turystyczno-rekreacyjnego poprzez promocję zasobów i walorów regionu.

  https://picasaweb.google.com/ewatadziu/GoAncz?authuser=0&authkey=Gv1sRgCLnt9-Tw9NTrjgE&feat=directlink

            

          

     

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  ZAPRASZAMY NA KOLEJNY SPŁYW KAJAKOWY WEŁNĄ

  KTK „Zimorodek” organizuje spływ kajakowy w dniu 07 lipca br.

  Trasa: Jezioro Rogozińskie – przystań Klubu Żeglarskiego „KOTWICA” – Ruda Młyn – Wełna – Jaracz Młyn 16km.

  Program godzinowy:

  • Godz. 09:00 – zbiórka uczestników spływu w Jaraczu Młyn – parking Muzeum Młynarstwa

  • Godz. 09:15 – zwiedzanie muzeum i wiatraków

  • Godz. 10:30 – przejazd autokarem z Jaracza Młyn na przystań Klubu Żeglarskiego „KOTWICA” w Rogoźnie

  • Godz. 11:00 – start spływu z Jeziora Rogozińskiego

  • Godz. 14:00 – postój w Wełnie po lewej przed mostem – odpoczynek i zwiedzanie zabytkowego Kościoła

  • Godz. 15:00 – spływ Wełną przez rezerwat przyrody „Wełna” do Jaracza Młyn

  • Godz. 16:00 – meta spływu, zdanie sprzętu – załadunek kajaków na przyczepę

  • Godz. 16:15 – posiłek regeneracyjny, podsumowanie i zakończenie spływu.

  Zgłoszenia: przyjmowane w terminie do 01 lipca br., e-mailem: skipian@by.onet.pl lub telefonicznie: 603-867-907 (z podaniem imienia i nazwiska, adresu, nr PESEL oraz tel. kontaktowego) komandorowi spływu Jerzemu Szocińskiemu.

  Wpisowe: 25,00 zł od osoby płatne przelewem na konto osobiste komandora spływu do 01 lipca br.:

  Jerzy Szociński, Włoszanowo 43a, 88-430 Janowiec Wielkopolski

  Nr konta: 89 1020 1505 0000 0002 0021 5822

  Świadczenia: dwu osobowy kajak z wyposażeniem (wiosło, kamizelka asekuracyjna), transport kajakarzy i kajaków na start spływu z Jaracza Młyn do Rogoźna na przystań Klubu Żeglarskiego „KOTWICA”, ubezpieczenie, posiłek (catering), zwiedzanie zabytkowego kościoła i muzeum młynarstwa, certyfikat uczestnictwa w spływie, pilotaż i obsługa spływu.

  ZAPRASZAMY!!!

  Terminy kolejnych spływów kajakowych:

  1. Spływ Kajakowy „Wełną” z Wągrowca do Rogoźna w niedzielę 28 lipca 2013 r. – termin zgłoszeń do 20 lipca 2013 r.

  2. Spływ Kajakowy „Małą Wełną” z Bąrzątwi przez Kłecko, Zakrzewo do Kiszkowa w niedzielę 18 sierpnia 2013 r. – termin zgłoszeń do 10 sierpnia 2013 r.

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  DZIEŃ DZIECKA Z DOLINĄ WEŁNY”

  Działanie: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

  Beneficjent: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”.

  Tytuł operacji: „Dzień Dziecka z Doliną Wełny” – wydarzenie o charakterze promocyjnym , polegające na pobudzeniu aktywizacji i aktywności społecznej oraz wspieraniu inicjatyw w zakresie organizacji czasu wolnego.

  W czwartek 30 maja br. na placu przed Świetlicą Wiejską w Turzy, gm. Damasławek, odbył się „Dzień Dziecka z Doliną Wełny”, zorganizowany kolejny już raz przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Damasławku. W tym roku w organizację włączyła się także Rada Sołecka Wsi Turza.

  Wydarzenie zgromadziło spora ilość uczestników, jednakże tegoroczna majowa aura nie dopisała, gdyż obfite opady deszczu zweryfikowały wiele planów organizatorów. Jednak mimo trudnych warunków pogodowych, atmosfera była bardzo wesoła, głównie dzięki fantastycznym klaunom Ruperto i Rico.

  Oprócz wielu atrakcji przygotowanych i przeprowadzonych przez Klaunów, były też liczne gry i konkursy z nagrodami:

  • Konkurs wiedzy o LGD

  • Konkurs wiedzy o Gminie Damasławek

  • Konkurs plastyczny

  Dla uczestników wydarzenia organizatorzy przygotowali kiełbaskę z grilla, napoje oraz słodycze.

  Głównym celem imprezy, oprócz promocji Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”, było pobudzenie zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój obszaru LSR i budowie kapitału społecznego na tym obszarze.

  Wydarzenie to wpisuje się w założenia Lokalnej Strategii Rozwoju, a szczególnie w przedsięwzięcie 1 – „W jedności siła”, gdzie ujęte są działania podejmowane na rzecz aktywności i integracji społecznej, co w konsekwencji wpływa na realizację celu ogólnego 1 – „Podniesie jakości życia na obszarach wiejskich”.

            

          

     

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  WYBÓR PROJEKTÓW Z „MP” I „RWDN”

  Rada Stowarzyszenia w dniu 27 maja br., wybrała do dofinansowania wnioski w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe Projekty” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

  Lista WYBRANYCH wniosków z „Małych Projektów” - (załącznik)

  Lista NIEWYBRANYCH wniosków z „Małych Projektów” - (załącznik)

  Lista WYBRANYCH wniosków z „Różnicowania…” - (załącznik)

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  BIURO LGD NIECZYNNE!

  Szanowni Państwo,

  W dniu 31 maja br. (piątek) Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” będzie nieczynne.

  Za utrudnienia przepraszamy.

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  ZAPRASZAMY NA SPŁYW KAJAKOWY MAŁĄ WEŁNĄ

  KTK „Zimorodek” organizuje spływ kajakowy w dniu 9 czerwca br.

  Trasa: Skoki – Jezioro Maciejak Duży – Potok Budziszewski – Jezioro Budziszewskie – Jezioro Rogozińskie – przystań Klubu Żeglarskiego „KOTWICA” 16km.

  Program godzinowy:

  • Godz. 09:45 – zbiórka uczestników spływu na przystani Klubu Żeglarskiego „KOTWICA” w Rogoźnie,

  • Godz. 10:00 – przejazd busem na start spływu do Skoków,

  • Godz. 10:30 – start z Jeziora Maciejak Duży,

  • Godz. 12:30 – przerwa na moście za Jeziorem Budziszewskim – spacer do Jeziora Czarnego,

  • Godz. 15:00 – meta spływu na przystani Klubu Żeglarskiego „KOTWICA” w Rogoźnie,

  • Godz. 15:15 – zdanie sprzętu, posiłek,

  • Godz. 15:45 – podsumowanie i zakończenie spływu.

  Zgłoszenia: przyjmowane w terminie do 05 czerwca br., e-mailem: skipian@by.onet.pl lub telefonicznie: 603-867-907 (z podaniem imienia i nazwiska, adresu, nr PESEL oraz tel. kontaktowego) komandorowi spływu Jerzemu Szocińskiemu.

  Wpisowe: 25,00 zł od osoby płatne przelewem na konto osobiste komandora spływu do 05 czerwca br.:

  Jerzy Szociński, Włoszanowo 43a, 88-430 Janowiec Wielkopolski

  Nr konta: 89 1020 1505 0000 0002 0021 5822

  Świadczenia: dwu osobowy kajak z wyposażeniem (wiosło, kamizelka asekuracyjna), transport kajakarzy i kajaków na start spływu do Skoków nad Jezioro Maciejak Duży z Rogoźna, ubezpieczenie, posiłek na mecie (catering), pilotaż i obsługa spływu.

  ZAPRASZAMY!!!

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  ZAPRASZAMY NA II RAJD ROWEROWY

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” gorąco zaprasza do udziału w II Rajdzie Rowerowym „Rowerem przez Dolinę Wełny” organizowanym w ramach wydarzeń promujących obszar LGD. Rajd odbędzie się w dniu 15 czerwca br. na trasie: Gołańcz – Kaliska, gm. Wągrowiec.

  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!

  1. Regulamin – (załącznik)

  2. Karta uczestnictwa – (załącznik)

  3. Oświadczenie rodzica/opiekuna – (załącznik)

  4. Zaproszenie – (załącznik)

  5. Plakat – (załącznik)

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  DZIEŃ DZIECKA Z DOLINĄ WEŁNY”

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Damasławku organizuje po raz kolejny „Dzień Dziecka z Doliną Wełny”. Impreza odbędzie się 30 maja br. od godz. 15.00 przy Świetlicy wiejskiej w Turzy.

  ZAPRASZAMY!

  Plakat – (załącznik)

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  OCENA PROJEKTÓW z „MP” i „RWDN”

  W dniach 08 i 09 maja br. zostały ocenione przez Radę Stowarzyszenia wnioski w ramach działania: „Małe Projekty” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

  Lista RANKINGOWA „Małe Projekty” (załącznik)

  Lista RANKINGOWA „Różnicowanie…” (załącznik)

  Wnioskodawcy mają możliwość złożenia odwołań od powyższych ocen zgodnie z procedurą określoną w Lokalnej Strategii Rozwoju do dnia 22.05. br. do godz. 14.00 w Biurze LGD.

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  BIURO LGD NIECZYNNE!

  Szanowni Państwo,

  W dniu 02 maja br. (czwartek) Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” będzie nieczynne.

  Za utrudnienia przepraszamy.

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  POSIEDZENIE RADY

  W imieniu całego Zarządu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” oraz Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia, zapraszamy na Posiedzenia Rady, które odbędą się w dniach 08 i 09 maja br.

  Obrady będą miały na celu ocenę pod względem zgodności z LSR oraz pod względem Lokalnych Kryteriów Wyboru z działań: „Małe Projekty” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

  Miejsce Posiedzeń Rady to Urząd Gminy Wągrowiec (sala sesyjna), ul. Cysterska 22, godz. 1600.

  ZAPRASZAMY!

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  ZAKOŃCZONO NABÓR

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” w dniu 22.04. br. zakończyła nabór z działań: „Małe Projekty” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

  W ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla „małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia tej osi:

  • Złożono 39 wniosków

  • Suma wnioskowanej kwoty pomocy to 1 009 188,14 zł. przy limicie środków 600 000,00 zł.

  W ramach działania  413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”:

  • Złożono 2 wnioski

  • Suma wnioskowanej kwoty pomocy to 142 000,00 zł. przy limicie 179 310,06 zł.

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  INFORMACJA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

  Poniżej przedstawiamy skan pisma z dnia  02.04.2013 r., znak: DDD-6930-24/WL-APP/13 dotyczącego przekazania informacji o zmianach w zasadach przyznawania pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz terminie i miejscu udostępnienia wniosku o przyznanie pomocy.

  Skan pisma (załącznik)

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  AKCJA INFORMACYJNAO ZAKAZIE WYPALANIA SUCHYCH TRAW I GRUNTÓW ROLNYCH

  Szanowni Państwo,

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w okresie najbliższych dwóch miesięcy przeprowadzi ogólnopolską akcję informacyjną przekazującą rolnikom, producentom rolnym i mieszkańcom terenów wiejskich informację o zakazie wypalania traw i gruntów rolnych.

  Zakaz wypalania traw i gruntów rolnych wynika z konieczności przestrzegania norm dobrej kultury rolnej przez rolników ubiegających się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe w ramach PROW 2007–2013 (płatności rolnośrodowiskowe, płatności ONW, płatności na zalesianie gruntów rolnych). Wynika on również z zapisów ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach, które zabraniają wypalania traw na łąkach, pozostałości roślinnych na nieużytkach, skarpach kolejowych i rowach przydrożnych.

  ---------------------------------------------------------------------------------------

   

  ---------------------------------------------------------------------------

  NAGRODA DLA STOWARZYSZENIA „DOLINA WEŁNY”

  Zarząd Powiatu Wągrowieckiego przyznał Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” Nagrodę Herbu Powiatu Wągrowieckiego, w uznaniu szczególnych zasług w rozwoju Powiatu Wągrowieckiego.

  Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się podczas „II Festiwalu Smaku Regionalnego” w dniu 23 marca br. w Mieścisku, a nagrodę z rąk Wicestarosty Tomasza Kranca odebrał Prezes Zarządu Janusz Woźniak.

         

   ---------------------------------------------------------------------------------------

  II FESTIWAL SMAKU REGIONALNEGO”

  Działanie: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

  Beneficjent: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”.

  Tytuł operacji: „II Festiwal Smaku Regionalnego” – wydarzenie o charakterze promocyjnym ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulinarnego LGD.

  W sobotę 23 marca br. w Mieścisku odbył się „II Festiwal Smaku Regionalnego” zorganizowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”. Impreza zgromadziła 13 wystawców tradycyjnych potraw regionalnych oraz licznych rękodzielników.

  Wszyscy, którzy zjawili się w Domu Kultury w Mieścisku mogli nie tylko podziwiać kunszt przygotowanych i zaprezentowanych potraw, ale również skosztować tych wspaniałych przysmaków.

  Trzyosobowa Komisja Konkursowa miała nie lada zadanie, aby zgodnie z Regulaminem wyłonić najlepszych w poszczególnych kategoriach, którymi zostały:

  - Koło Gospodyń Wiejskich Pawłowo Żońskie za „Potrawę”

  - Koło Gospodyń Wiejskich Łekno za „Wyroby piekarskie i cukiernicze”

  - Koło Gospodyń Wiejskich Janowiec Wielkopolski za „Wystrój stoiska” + dwa Wyróżnienia w tej kategorii dla Koła Gospodyń Wiejskich Sarbia oraz Koła Gospodyń Wiejskich Oporzyn.

  Wszystkim twórcom wspaniałych i pysznych dań zaprezentowanych podczas „II Festiwalu Smaku Regionalnego” serdecznie gratulujemy, dziękując za udział i poświęcenie.

  Głównym celem imprezy była promocja regionu, tradycji, kultury i obyczajów oraz założeń Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Dolina Wełny” wśród mieszkańców z terenu LGD, a także licznych odwiedzających gości.

  http://www.piastowskakorona.pl/news.php?readmore=557

  http://www.portalwrc.pl/wagrowiec/aktualnosci-z-powiatu/4791-festiwal-smaku-regionalnego-w-miescisku.html

            

            

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

  Dnia 21 marca 2013 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu Wielkopolskim odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia „Dolina Wełny”. Obrady toczyły się według przyjętego programu. Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012 przedstawił Prezes Janusz Woźniak, zaś stronę finansową przedstawiła Pani Sabina Borowska reprezentująca Biuro Rachunkowe „PERFECT”.

  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zaprezentował Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Leonard Przesławski i on też wnioskował o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2012, co Walne Zebranie uczyniło.

  Prezes Janusz Woźniak przedstawił zaś Plan Działania oraz Preliminarz wydatków na rok 2013, które zostały Uchwałą Walnego Zebrania zatwierdzone.

  Załączniki do w/w informacji:

  1. Sprawozdanie Zarządu za rok 2012 – (pobierz)

  2. Plan Działania Stowarzyszenia na rok 2013 – (pobierz)

  3. Preliminarz wydatków na rok 2013 – (pobierz)

  ---------------------------------------------------------------------------------------

                                            

   

  Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

  w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego

  na wniosek

  Lokalnej Grupy Działania:

  Stowarzyszenie „Dolina Wełny”


  informuje o możliwości składania za pośrednictwem LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na:

  1) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

  termin składania wniosków: 08.04.2013 – 22.04.2013

  limit dostępnych środków: 179 310, 06 zł

  minimalne wymagania: uzyskanie co najmniej 40% ogólnej liczby możliwych do zdobycia punktów

  wybór operacji do wysokości 120% dostępnych środków

  2) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych projektów”

  termin składania wniosków: 08.04.2013 – 22.04.2013

  limit dostępnych środków: 600 000,00 zł

  minimalne wymagania: uzyskanie co najmniej 40% ogólnej liczby możliwych do zdobycia punktów.

  Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny”, ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec, w dniach: od poniedziałku do piątku , w godz. 10:00 – 14:00.

  Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami wypełnienia, kryteria wyboru projektu przez LGD określone w LSR, w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru projektów określonych w LSR, dostępne są w biurze LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny” i na stronie internetowej www.dolinawelny.eu, a także:

  - na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl, w przypadku operacji o których mowa w pkt. 1-2.

  - na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.umww.pl,

  - na stronie internetowej Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego: www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl.


  Dodatkowo informacji udzielają:

  Dyrektor Biura LGD – Tel.: 512-361-838

  Pracownicy Biura LGD – Tel.: 67/ 25-52-489, e-mail: biuro_dolinawelny@o2.pl

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW

  1. Zakres tematyczny materiałów ujętych w sprawozdaniu Zarządu za rok 2012 (załącznik)

  2. Zarys planu Działania LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny” na rok 2013 (załącznik)

  3. Preliminarz wydatków LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny” na rok 2013 (załącznik)

  4. Projekt Uchwały Nr 1/2013 (załącznik)

  5. Projekt Uchwały Nr 2/2013 (załącznik)

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  SZKOLENIA DLA BENEFICJENTÓW

  Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, można otrzymać dofinansowanie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów w gospodarstwach oraz na tworzenie miejsc pracy poza rolnictwem na obszarach wiejskich (zakup urządzeń, maszyn, narzędzie, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla rozwijanej działalności, zakup środków transportu) w wysokości do 100 000,00 zł, stanowiące 50% kosztów kwalifikowalnych.

  Szkolenie dnia 7 marca 2013 r. o godz. 1600 w Biurze LGD w Wągrowcu, przy ul. Kolejowej 24.

  Przewidywany limit środków dostępnych na to działanie to: 179 310,06 zł

   

  Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, można otrzymać dofinansowanie na inwestycje związane z tworzeniem lub rozwojem przedsiębiorstw (budowa, przebudowa, remont nieruchomości, zakup maszyn, sprzętu, środków transportu, sprzętu komputerowego służącego wsparciu wykonywanej lub podejmowanej działalności) w wysokości do 300 000,00 zł, stanowiące 50% kosztów kwalifikowalnych.

  Szkolenie dnia 13 marca 2013 r. o godz. 1600 w Biurze LGD w Wągrowcu, przy ul. Kolejowej 24.

  Przewidywany limit środków dostępnych na to działanie to: 624 384,40 zł

   

  Małe Projekty” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, można otrzymać dofinansowanie na poprawę jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich lub zróżnicowanie działalności gospodarczej na obszarze LGD (organizacja szkoleń i warsztatów edukacyjnych, organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych, rozwijanie turystyki lub rekreacji, budowa małej infrastruktury, wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych) w wysokości do 50 000,00 zł, stanowiące 80% kosztów kwalifikowalnych.

  Szkolenie dnia 14 marca 2013 r. o godz. 1600 w Biurze LGD w Wągrowcu, przy ul. Kolejowej 24.

  Przewidywany limit środków dostępnych na to działanie to: 600 000,00 zł

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  II FESTIWAL SMAKU REGIONALNEGO”

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” organizuje po raz kolejny „II Festiwal Smaku Regionalnego”. Festiwal odbędzie się 23 marca br. w Domu Kultury w Mieścisku. Wszystkich zainteresowanych wystawców prosimy o przesłanie formularza zgłoszeń do dnia 01 marca br. Więcej informacji w Regulaminie.

  Plakat - (pobierz)

  Regulamin „Festiwalu Smaku” - (pobierz)

  Formularz Zgłoszeniowy - (pobierz)

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  PROJEKT „ZMIANY NA DOBRE”

  Biuro Consultingowo - Handlowe GWARANCJA zaprasza do udziału w projekcie „Zmiana na dobre”. Realizacja  projektu „Zmiana na dobre” (POKL/8.1.2/1/12)  dofinansowana jest ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Poddziałania  8.2.1. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.
    Projekt  „Zmiana na dobre” skierowany jest dla pracowników zatrudnionych w wielkopolskich przedsiębiorstwach, którzy ukończyli 50 rok życia . Aktualnie prowadzimy działania rekrutacyjno-informacyjne. W ramach projektu oferujemy uczestnictwo w jednym z trzech szkoleń specjalistycznych oraz w konsultacjach zawodowych.
   
  Do WYBORU proponujemy:
  - kurs specjalisty ds. zamówień publicznych
  - kurs specjalisty ds. kadr i płac
  - kurs specjalisty ds. zamówień publicznych
   
  Każdy kurs kończy się certyfikatem uprawniającym do wykonywania danej profesji.
   
  Szczegóły na temat projektu znajdują się na stronie internetowej: www.zmiananadobre.org.pl
   
  W załączniku znajdują się gotowe informacje. Kontakt: Biuro Consultingowo - Handlowe GWARANCJA ul. Niezłomnych 1, 61-894 Poznań Tel./fax  (61)855 24 19, Tel. kom. 605 040 276.

  (Załącznik)

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  BEZPŁATNE DORADZTWO

  W każdy wtorek w Biurze LGD w Wągrowcu, przy ul. Kolejowej 24, pok. 202, w godz. 15 – 17 można skorzystać z bezpłatnego doradztwa w zakresie aplikowania o środki pomocowe w ramach działań PROW.

  Ze względów organizacyjnych, wszystkich chętnych prosimy o wcześniejszy kontakt z Biurem LGD telefonicznie pod numerem: 67/25 52 489 lub e-mailowo: biuro_dolinawelny@o2.pl.

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  WSPÓLNIE Z KGW I LIDERKAMI

  W dniu 1 lutego br., w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Wągrowcu, odbyło się spotkanie władz LGD z przedstawicielkami KGW i Liderkami działającymi na terenie objętym LSR, a tematyka dotyczyła głównie organizacji „II Festiwalu Smaku Regionalnego” .

  Omawiano też inne zagadnienia dotyczące współpracy organizacji wiejskich z Lokalną Grupą Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”.

  Kolejne spotkanie zaplanowane jest na dzień 1 marca br., na które już dzisiaj ZAPRASZAMY!

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  SPOTKANIE ROBOCZE

  W dniach 15 i 29 stycznia br. odbyły się spotkania robocze Burmistrzów i Wójtów Gmin – Członków LGD z Prezesem Zarządu.

  Tematyka spotkań dotyczyła terminów naborów w latach 2013 i 2014, dostępnych limitów środków na poszczególne działania oraz konieczności zmian w LSR.

  Oceniano też stopień realizacji LSR w zakresie naborów, a także omawiano sprawy bieżące Stowarzyszenia.

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  LIDERKI DOLINY WEŁNY”

  W dniach 23-24 listopad ora 14-15 grudzień 2012 roku., 20 kobiet z obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”, wzięło udział w „Szkole Liderek Rozwoju Lokalnego” pod hasłem: „Liderowanie to działanie, nie stanowisko. Warsztaty inspirującego przywództwa”.

  Moduł I dotyczył rozwoju kompetencji społecznych, natomiast moduł II Organizacji pozarządowych na terenach wiejskich – podstaw funkcjonowania, form zakładania i podstaw księgowania.

  Organizatorem Szkoły Liderek jest Sekretariat Regionalny KSOW, Departament PROW, Urząd Marszałkowski Woj. Wielkopolskiego, a spotkania odbywały się w Ośrodku Integracji Europejskiej w Rokosowie

       

      

  8 grudnia 2012 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się konferencja „Kobiety zmieniają Polską Wieś”, podsumowującą trzy lata projektu „Szkoła Liderek Rozwoju Lokalnego”, realizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. W konferencji wzięło udział ponad 300 Liderek, w tym 10 z LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny”

  Link do artykułu prasowego: http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/715861,szkola-liderek-w-poznaniu-kobiety-zmieniaja-wielkopolska,2,6,2,id,t,sm,sg,sa.html#galeria-material

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  UPOMINKI GWIAZDKOWE

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” kolejny już raz ufundowała upominki gwiazdkowe dla pacjentów Oddziału Dziecięcego Szpitala Powiatowego w Wągrowcu.

  W dniu 19 grudnia 2012 roku wszystkie pociechy zostały obdarowane przez Prezesa Zarządu – Janusz Woźniaka, słodkościami z "Doliny Wełny" życząc im szybkiego powrotu do zdrowia oraz spokojnych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia.

       

      

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  NAGRODY W KONKURSIE FOTOGRAFICZNY

  W Biurze LGD w Wągrowcu, w dniu 18 grudnia 2012 roku, odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom Konkursu Fotograficznego „Zabytki i urokliwe miejsca w Dolinie Wełny”.

  W kategorii dzieci i młodzież do lat 18 nagrody otrzymali:

  • miejsce I – Martyna Soloch – Kamera Cyfrowa JVC

  • miejsce II – Marco Przybylski – Aparat Cyfrowy OLIMPUS

  • miejsce III – Zuzanna Połeć – Ramka Cyfrowa KODAK

  W kategorii dorośli nagrody otrzymali:

  • miejsce I – Marek Nadoliński – Kamera Cyfrowa SAMSUNG

  • miejsce II – Tomasz Nowakowski – Aparat Cyfrowy OLIMPUS

  • miejsce III – Hubert Wesołowski – Ramka Cyfrowa KODAK

       

      

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  ZŁOTA PIECZĘĆ 2012”

  Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” – Janusz Woźniak wśród nominowanych do nagrody powiatu wągrowieckiego „Złota Pieczęć 2012”.

  Celem nagrody jest wyróżnienie osób wnoszących wkład w rozwój i promocję regionu oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku ziemi regionalnej na płaszczyźnie gospodarczej, społecznej i kulturalnej.

  Link do artykułu prasowego: http://www.gloswagrowiecki.pl/artykuly/newsy/4231-zota-piecz2012-i-koncert-jacka-wojcickiego.html

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  ŚWIĘTO PYRY”

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” była organizatorem wydarzenia aktywizującego „Festyn Pieczonego Ziemniaka”, które odbyło się w dniu 27 października 2012 roku w Łeknie.

  Impreza zgromadziła ponad 200 uczestników i amatorów potraw z ziemniaka, a także chętnych do wspólnej zabawy.

  Aktywne uczestnictwo w wielu grach i zabawach ruchowych miało swoje odzwierciedlenie w dobrych apetytach i humorach.

       

      

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  WYJAZD STUDYJNY

  W dniach 18-20 października 2012 roku grupa lokalnych liderów LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny” uczestniczyła w wyjeździe studyjnym na Opolszczyznę.

  Odwiedziliśmy teren działania 2 grup: LGD Górna Prosna oraz LGD Kraina Dinozaurów, gdzie mieliśmy okazję poznać metody i sposoby działania KGW, Stowarzyszeń i innych organizacji, które aktywnie uczestniczą w życiu społecznym swojego terenu.

  Gościliśmy m.in. w grodzie średniowiecznym w Biskupicach pod Byczyną, który jest przykładem wykorzystania środków pomocowych dla celów turystycznych, jak również poprzez pracę Spółdzielni Socjalnej zapewnia miejsca pracy.

       

      

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  RAJD PIESZY

  13 października 2012 roku zrealizowany został wspólny pomysł LGD i PTTK z Janowca Wielkopolskiego , a mianowicie Rajd Pieszy „Szlakiem Bunkrów”. Trasa tej pieszej wędrówki wiodła malowniczymi terenami gminy Gołańcz i gminy Wągrowiec, aby zakończyć się w Ośrodku Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Durowo.

  Trudy pokonanych kilometrów nagrodzone zostały wspólnym biesiadowaniem oraz licznymi upominkami.

       

      

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  KONKURS FOTOGRAFICZNY ZAKOŃCZONY!

  W Konkursie Fotograficznym pt.: „Zabytki i urokliwe miejsca w Dolinie Wełny” organizowanym przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” w terminie od 20 sierpnia do 20 października 2012 roku wpłynęło 65 fotografii zgłoszonych przez 23 uczestników. Jury oceniło 46 fotografii w II Kategoriach Wiekowych, 19 fotografii zostało odrzuconych ze względów formalnych.

  Lista nagrodzonych fotografii w Kategorii Dzieci i Młodzież do lat 18(Załącznik)

  Lista nagrodzonych fotografii w Kategorii Dorośli (Załącznik)

  Lista wyróżnionych fotografii (Załącznik)

  Zwycięzcom i wyróżnionym serdecznie Gratulujemy, a wszystkim pozostałym uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział i zaangażowanie!

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  „FESTYN PIECZONEGO ZIEMNIAKA”

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” zaprasza miłośników biesiady na „Festyn Pieczonego Ziemniaka”. Festyn odbędzie się 27 października (sobota) 2012 roku przy Sali Wiejskiej w Łeknie.

  Więcej informacji na plakacie. Serdecznie zapraszamy do udziału!!!

  PLAKAT(Załącznik)

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  PRZYPOMINAMY KONKURS FOTOGRAFICZNY!

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” przypomina o kończącym się w dniu 20 października br. terminie nadsyłania prac na Konkurs Fotograficzny pt.: „Zabytki i urokliwe miejsca w Dolinie Wełny”.

  Gorąco zapraszamy – atrakcyjne nagrody czekają!

  Szczegóły w załącznikach:

  PLAKAT(Załącznik)

  REGULAMIN(Załącznik)

  Dokumentacja konkursowa:

  Wykaz prac dla wszystkich(Załącznik)

  Dane osobowe dla młodzieży do lat 18(Załącznik)

  Oświadczenie – Zgoda dla młodzieży do lat 18  – (Załącznik)

  Dane osobowe dla dorosłych  – (Załącznik)

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  WYJAZD STUDYJNY

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” organizuje Wyjazd Studyjny dla lokalnych liderów z obszaru LGD, osób aktywnie działających na rzecz swoich środowisk (sołtysi, przedstawiciele KGW i OSP, członkowie stowarzyszeń, samorządowcy).

  Wyjazd studyjny odbędzie się w dniach 18 – 20 października 2012 roku, a miejsce docelowe stanowią Lokalne Grupy Działania z Województwa Opolskiego (powiat Kluczborski).

  Więcej informacji udziela Prezes Zarządu – Janusz Woźniak tel: 512-361-838.

  Zgłoszenia na wyjazd przyjmuje Biuro LGD do dnia 08.10.br. do godz. 1400 pod numerem telefonu: 67/25-52-489 lub mailowo: biuro_dolinawelny@o2.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń.

  Karta uczestnictwa(Załącznik)

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  RAJD PIESZY

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” zaprasza miłośników pieszych wędrówek na Raj Pieszy „Szlakiem Bunkrów” organizowany w partnerstwie z PTTK Oddział w Janowcu Wielkopolskim.

  Rajd odbędzie się 13 października (sobota) 2012 roku na trasie: Gołańcz – Wągrowiec (Ośrodek Edukacji Leśnej).

  Organizator rajdu zapewnia uczestnikom:

  ·         Wyżywienie wraz z napojem

  ·         Ubezpieczenie

  ·         Opaski odblaskowe LGD

  ·         Mapy Obszaru LGD

  ·         Foldery promocyjne LGD

  Więcej informacji udziela Prezes Zarządu – Janusz Woźniak tel: 512-361-838.  Serdecznie zapraszamy do udziału!!!

  PLAKAT(Załącznik)

  Regulamin Rajdu  (Załącznik)

  Karta uczestnictwa  (Załącznik)

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  „BIESIADA Z DOLINĄ WEŁNY”

  Działanie: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja, wspófinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

  Beneficjent: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”.

  Tytuł operacji:  „BIESIADA Z DOLINĄ WEŁNY” – wydarzenie o charakterze promocyjnym, polegające na pobudzaniu aktywizacji i aktywności społecznej oraz wspieraniu inicjatyw w zakresie organizacji czasu wolnego.

   W niedzielę 23 września br., na placu przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Damasławku, już po raz drugi odbył się festyn  „Biesiada z Doliną Wełny”, zorganizowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”.

  Wydarzenie to zgromadziło grubo ponad 200 amatorów śląskiego humoru i piosenki biesiadnej.

  Wśród bardzo wielu atrakcji przygotowanych przez organizatorów, wymienić należy niezawodną Kapelę „Jorgusie”, którzy rozweselali uczestników imprezy, konkursy z nagrodami oraz wiele innych atrakcji.

  Dla uczestników wydarzenia organizatorzy przygotowali też poczęstunek w postaci napojów, zupy, bigosu oraz kiełbasek z grilla, które cieszyły się ogromnym powodzeniem.

  Głównym celem wydarzenia, oprócz promocji Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”, było pobudzenie zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój obszaru LSR i budowie kapitału społecznego na tym obszarze.

  Wydarzenie to wpisuje się w założenia Lokalnej Strategii Rozwoju, a szczególnie w przedsięwzięcie 1 – „W jedności siła”, gdzie ujęte są działania podejmowane na rzecz aktywności i integracji społecznej, co w konsekwencji wpływa na realizację celu ogólnego 1 – „Podniesienie jakości życia na obszarach wiejskich”.

       

      

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  WYBÓR PROJEKTÓW z „ORW”

  Rada Stowarzyszenia w dniu 20 września br., wybrała do dofinansowania 5 wniosków w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

  Lista WYBRANYCH wniosków z „Odnowa i Rozwój Wsi”   - (Załącznik)

  --------------------------------------------------------------------------------------- 

  „BIESIADA Z DOLINĄ WEŁNY”

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” oraz Gminny Dom Kultury w Damasławku, gorąco  zapraszają do udziału w imprezie promocyjnej „Biesiada z Doliną Wełny”. Impreza organizowana w ramach wydarzeń promujących obszar Lokalnej Grupy Działania.

  Impreza odbędzie się w niedzielę 23 września br., od godziny 1500. Więcej szczegółów na Plakacie. Zapraszamy!

  PLAKAT(Załącznik)

  ---------------------------------------------------------------------------------------

   „AKTYWIZUJMY SIĘ…

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” zaprasza na wydarzenia aktywizująco-promocyjne w ramach „Cyklu spotkań aktywizujących w sołectwach Gminy Rogoźno”. „Pieczone Jabłka w Rudzie” odbędą się 22 września o godz. 1400, a „Babie Lato w Boguniewie” w dniu 29 września o godz. 1400. Imprezy organizowane są dla mieszkańców Sołectw Ruda i Boguniewo, a także dla wszystkich mieszkańców Gminy Rogoźno. Zapraszamy do wspólnej Zabawy!

  PLAKAT „Pieczone Jabłka w Rudzie”(Załącznik)

  PLAKAT „Babie Lato w Boguniewie”(Załącznik)

   ---------------------------------------------------------------------------------------

  OCENA PROJEKTÓW Z „ORW”

  W dniu 10 września br. zostały ocenione przez Radę Stowarzyszenia wnioski w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

  Lista RANKINGOWA „Odnowa i rozwój wsi”(Załącznik)

  W imieniu Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia zapraszamy na kolejne Posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 20.09.2012 r. Obrady będą miały na celu wybór operacji z działania „Odnowa i rozwój wsi”. Miejsce spotkania Urząd Gminy Wągrowiec (62-100), ul. Cysterska 22 (Sala Sesyjna, godz. 1600. Zapraszamy!

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  AKTYWIZUJMY SIĘ…

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” zaprasza na wydarzenie aktywizujące „Popołudnie z Latawcem” organizowane dla mieszkańców Sołectwa Nienawiszcz w Gminie Rogoźno, a także dla wszystkich chętnych. Zapraszamy do wspólnej zabawy.

  Impreza odbędzie się w niedzielę 09 września br., od godziny 1400. Więcej szczegółów na Plakacie. Zapraszamy!

  PLAKAT – (Załącznik)

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  POSIEDZENIE RADY

  W imieniu całego Zarządu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” oraz Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia, zapraszamy na Posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 10 września br.

  Obrady będą miały na celu ocenę operacji pod względem Lokalnej Strategii Rozwoju oraz pod względem lokalnych kryteriów wyboru z działania „Odnowa i rozwój wsi”.

  Miejsce Posiedzenia Rady to Urząd Gminy Wągrowiec (62-100), ul. Cysterska 22 (Sala Sesyjna), godz. 1600. Zapraszamy!

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  NABÓR 10.08 – 31.08. br.

  W naborze wniosków w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” wpłynęło 6 wniosków na kwotę 1 450 102,00 zł przy limicie środków 1  226  852,00 zł.

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  UWAGA KONKURS FOTOGRAFICZNY!

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” ogłasza Konkurs Fotograficzny pt.: „Zabytki i urokliwe miejsca w Dolinie Wełny”.

  Zapraszamy do udziału wszystkich amatorów fotografii z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju, czyli Gmin: Damasławek, Gołańcz, Janowiec Wlkp., Mieścisko, Rogoźno, Skoki, Wapno i Wągrowiec.

  Gorąco zapraszamy – nagrody czekają!

  Szczegóły w załącznikach:

  PLAKAT(Załącznik)

  REGULAMIN(Załącznik)

  Dokumentacja konkursowa:

  Wykaz prac dla wszystkich(Załącznik)

  Dane osobowe dla młodzieży do lat 18(Załącznik)

  Oświadczenie – Zgoda dla młodzieży do lat 18  – (Załącznik)

  Dane osobowe dla dorosłych  – (Załącznik)

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  AKTYWIZUJMY SIĘ…

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” zaprasza na wydarzenie aktywizujące „Biesiada w Cieślach”  organizowane dla mieszkańców Sołectwa Owczegłowy w Gminie Rogoźno, a także dla wszystkich chętnych do wspólnej zabawy.

  Impreza odbędzie się w sobotę 11 sierpnia br., od godziny 1400. Więcej szczegółów na Plakacie. Zapraszamy!

  PLAKAT(załącznik)

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  BEZPŁATNE DORADZTWO!

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” informuje, że cały czas istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działań PROW.

  Wszelkich informacji udzielają pracownicy Biura LGD, a w godzinach popołudniowych można skorzystać z porad wykwalifikowanego doradcy.

  Ze względów organizacyjnych prosimy zainteresowane osoby o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem: 67/ 25-52-489, w godzinach od 800 do 1400, w celu umówienia Beneficjenta z doradcą. Zapraszamy!

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  „SPŁYW KAJAKOWY Z DOLINĄ WEŁNY”

  Działanie: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja, wspófinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

  Beneficjent: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”.

  Tytuł operacji:  „SPŁYW KAJAKOWY Z DOLINĄ WEŁNY” – wydarzenie o charakterze promocyjnym, polegające na pobudzaniu aktywizacji i aktywności społecznej oraz wspieraniu inicjatyw w zakresie organizacji czasu wolnego.

  W niedzielę 29 lipca br., na obszarze gminy Janowiec Wielkopolski, odbył się spływ kajakowy, zorganizowany przez Lokalną Grupę Działnia Stowarzyszenie „Dolina Wełny” w partnerstwie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Janowcu Wielkopolskim.

  Wydarzenie zgromadziło na starcie ponad 70 uczestników, którzy mimo niesprzyjającej pogody pokonali zaplanowaną trasę spływu.

  Wśród atrakcji przygotowanych przez organizatorów należy wymienić konkursy zręcznościowe oraz konkurs wiedzy o LGD, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i to nie tylko z powodu atrakcyjnych nagród!

  Wszyscy uczestnicy spływu otrzymali też poczęstunek w postaci zupy, kiełbasek oraz ciasta. Przygotowano też kawę, herbatę i zimne napoje.

  Głównym celem wydarzenia, oprócz promocji Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”, było zaktywizowanie środowiska społecznego na tym obszarze.

  Wydarzenie to wpisuje się w założenia Lokalnej Strategii Rozwoju, a szczególnie w przedsięwzięcie 1 – „W jedności siła”, gdzie poprzez działania aktywizujące i integracyjne, realizuje się cel ogólny 1 – „Podniesienie jakości życia na obszarach wiejskich”.

       

    

   

  ---------------------------------------------------------------------------------------

                                            

                      Europejski Fundusz Rolny                                                                                                                             Europejski Fundusz Rolny

            na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich                                                                                                         na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

                                                                                                                                                                                  Europa inwestująca w obszary wiejskie

   

  Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

  w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego

  na wniosek

  Lokalnej Grupy Działania:

  Stowarzyszenie „Dolina Wełny”

   

  informuje o możliwości składania za pośrednictwem LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na:

  1) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania                             „Odnowa i rozwój wsi”:

  – termin składania wniosków: 10.08.2012 – 31.08.2012

  – limit dostępnych środków: 1 226 852,00 zł

  – minimalne wymagania: uzyskanie co najmniej 40% ogólnej liczby możliwych do zdobycia punktów.

   

  Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny”, ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec, w dniach: od poniedziałku do piątku , w godz. 10:00 – 14:00.

  Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami wypełnienia, kryteria wyboru projektu przez LGD określone w LSR, w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru projektów określonych w LSR, dostępne są w biurze LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny” i na stronie internetowej www.dolinawelny.eu, a także:

  - na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu   Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.prow.umww.pl,

  - na stronie internetowej Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego: www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl.

  Dodatkowo informacji udzielają:

  Dyrektor Biura LGD – tel.: 512-361-838

  Pracownicy Biura LGD – tel.:  67/ 25-52-489, e-mail:  biuro_dolinawelny@o2.pl

  „Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja odpowiadająca za treść ogłoszenia - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego”

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  SPŁYW KAJAKOWY

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Dolina Wełny" zaprasza wszystkich chętnych do udziału w Spływie Kajakowym w dniu 29 lipca 2012 roku. Więcej informacji w załącznikach.

  Serdecznie Zapraszamy wszystkich do udziału!

  Plakat (załącznik)

  Karta zgłoszeniowa (załącznik)

  Regulamin (załącznik)

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  SZKOLENIE Z „ODNOWY WSI”

  W dniu 25 czerwca br. w Biurze LGD w Wągrowcu, ul. Kolejowa 24 odbędzie się szkolenie w zakresie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

  Początek szkolenia godzina 16.00. Wszystkich zainteresowanych serdecznie ZAPRASZAMY!!!

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  „DZIEŃ DZIECKA Z DOLINĄ WEŁNY”

  Działanie: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

  Beneficjent: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”.

  Tytuł operacji:  „DZIEŃ DZIECKA Z DOLINĄ WEŁNY” – wydarzenie o charakterze promocyjnym, polegające na pobudzaniu aktywizacji i aktywności społecznej oraz wspieraniu inicjatyw w zakresie organizacji czasu wolnego.

  W czwartek 7 czerwca br., na placu przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Damasławku, odbył się festyn rodzinny „Dzień Dziecka z Doliną Wełny”, zorganizowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Damasławku.

  Wydarzenie to zgromadziło grubo ponad 100 uczestników, którzy bawili się w fantastycznej atmosferze, dodatkowo przy bardzo ładnej pogodzie.

  Wśród bardzo wielu atrakcji przygotowanych przez organizatorów, wymienić należy niezawodnych klaunów Rupherto i Rico, pokazy strażackie oraz odwiedziny motocyklistów, na swoich pięknych maszynach.

  Dopełnieniem licznych gier i zabaw były też konkursy z nagrodami:

  • wiedzy o LGD,

  • wiedzy o miejscowości i gminie,

  • konkurs plastyczny „Mój Świat”

  Dla uczestników wydarzenia organizatorzy przygotowali też poczęstunek w postaci napojów i drożdżówek oraz kiełbasek z grilla, które cieszyły się ogromnym powodzeniem.

  Głównym celem wydarzenia, oprócz promocji Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”, było pobudzenie zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój obszaru LSR i budowie kapitału społecznego na tym obszarze.

  Wydarzenie to wpisuje się w założenia Lokalnej Strategii Rozwoju, a szczególnie w przedsięwzięcie 1 – „W jedności siła”, gdzie ujęte są dziłania podejmowane na rzecz aktywności i integracji społecznej, co w konsekwencji wpływa na realizację celu ogólnego 1 – „Podniesienie jakości życia na obszarach wiejskich”.

       

      

   

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  KONTROLA W LGD

  W dniach 5 – 6 czerwca br. pracownicy Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego z Poznania, przeprowadzili czynności kontrolne w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”.

  Kontrola obejmowała weryfikację informacji zawartych w dokumentach funkcjonowania LGD. Szczegółowej kontroli poddane zostały wnioski o płatność za III etapy 2011 roku.

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  „DZIEŃ DZIECKA Z DOLINĄ WEŁNY”

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Damasławku organizuje po raz kolejny „Dzień Dziecka z Doliną Wełny” . Impreza odbędzie się 7 czerwca br. na Placu Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku, o godzinie 1400.

  Serdecznie ZAPRASZAMY wszystkie dzieci i dorosłych do Wspólnej Zabawy!!!

  Plakat (załącznik)

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  „RAJD ROWEROWY”

  Działanie: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

  Beneficjent: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”.

  Tytuł operacji:  RAJD ROWEROWY „Rowerem przez Dolinę Wełny” – wydarzenie o charakterze promocyjnym nakierowane na aktywizowanie społeczności lokalnej.

  W niedzielę 03 czerwca br. w Ruścu – gm. Wapno, odbył się Rajd Rowerowy „Rowerem przez Dolinę Wełny” zorganizowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Wapno.

  Wydarzenie zgromadziło na starcie blisko 100 uczestników w różnych przedziałach wiekowych.

  Rajd miał charakter rekreacyjno-edukacyjny, a jego trasa przebiegała przez 7 miejscowości, w których zorganizowane zostały punkty kontrolno-informacyjne.

  Na mecie w Ruścu z kolei przeprowadzone zostały 3 konkursy z nagrodami:

  • „Konkurs Wiedzy o LGD”

  • „Konkurs Wiedzy o Gminie Wapno”

  • „Konkurs Znajomości Zasad Ruchu Drogowego”

  Nagrodzono również najstarszego uczestnika rajdu, którym była Pani Maria Żygulska, a także najmłodszego uczestnika, którym okazał się Mikołaj Brodowski.

  Z kolei dla wszystkich uczestników i organizatorów rajdu na mecie przygotowano smaczny poczęstunek.

  Głównym celem wydarzenia była promocja walorów turystycznych regionu oraz założeń Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Dolina Wełny” wśród mieszkańców z terenu LGD.

  Założone przedsięwzięcie związane z promocją zasobów i walorów turystyczno-rekreacyjnych, a także organizacją czasu wolnego i rekreacją, przyczyni się do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie celu ogólnego 1 oraz przedsięwzięcia 1 – podniesienie jakości życia na obszarach wiejskich poprzez inicjatywy polegające na wspieraniu, inicjowaniu aktywizacji i integracji społecznej.

  Zostaną także zrealizowane założenia celu ogólnego 3 oraz przedsięwzięcia 3 – wzrostu potencjału turystyczno-rekreacyjnego poprzez promocję zasobów i walorów regionu.

   

       

      

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  ZAPRASZAMY NA RAJD ROWEROWY

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” gorąco zaprasza do udziału w Rajdzie Rowerowym „Rowerem przez Dolinę Wełny” organizowanym w ramach wydarzeń promujących obszar LGD. Rajd odbędzie się w dniu 03 czerwca 2012 roku w miejscowości Rusiec, gm. Wapno. ZAPRASZAMY!!!

  PLAKAT – (Załącznik)

  REGULAMIN(Załącznik)

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  WYBÓR  PROJEKTÓW z „MP” „RWDN” i „TRM”

  Rada Stowarzyszenia w dniu 08 maja br., wybierała do dofinansowania wnioski w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla „małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia tej osi. 

  Lista wybranych wniosków „małe projekty”(załącznik)

  Lista niewybranych wniosków „małe projekty”(załącznik)

  W dniu 09 maja zostały wybrane przez Radę Stowarzyszenia wnioski w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” .

  ZBIORCZA lista wybranych „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”(załącznik)

  Wybrano również wnioski w ramach  działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

  Lista wybranych wniosków „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”  - (załącznik)

  Lista niewybranych wniosków „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”  - (załącznik)

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  POSIEDZENIA RADY

  W imieniu całego Zarządu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia "Dolina Wełny" oraz Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia zapraszamy na Posiedzenia Rady, które odbędą się w dniach 08.05 - 09.05. br. Obrady będą miały na celu wybór wniosków z 3 działań:

  "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

  "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

  "Małe Projekty"

   Miejsce spotkania Urząd Gminy Wągrowiec (62-100), ul. Cysterska 22 (Sala Sesyjna), godzina 16.00. Zapraszamy!

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  OCENA PROJEKTÓW z „MP” „RWDN” i „TRM”

  Rada Stowarzyszenia w dniu 23 kwietnia br., oceniła wnioski w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla „małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia tej osi.

  Lista RANKINGOWA „małe projekty”(załącznik)

  W dniu 24 kwietnia zostały ocenione przez Radę Stowarzyszenia wnioski w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

  Lista RANKINGOWA „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” (załącznik)

  Oceniono również wnioski w ramach  działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

  Lista RANKINGOWA „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”  - (załącznik)

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  POSIEDZENIA RADY

  W imieniu całego Zarządu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia "Dolina Wełny" oraz Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia zapraszamy na Posiedzenia Rady, które odbędą się w dniach 23.04 - 24.04. br. Obrady będą miały na celu ocenę operacji pod względem Lokalnej Strategii Rozwoju oraz pod względem lokalnych kryteriów wyboru operacji z 3 działań:

  • "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"
  • "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
  • "Małe Projekty"

   Miejsce spotkania Urząd Gminy Wągrowiec (62-100), ul. Cysterska 22 (Sala Sesyjna), godzina 16.00. Zapraszamy!

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  „NABÓR 15.03-05.04. br.”

  W naborze wniosków w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” wpłynęły 3 wnioski na kwotę 189 170,00 zł przy limicie środków 223 554,40 zł.

  W naborze wniosków w ramach  działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wpłynęło 6 wniosków na kwotę 354 712,00 zł przy limicie środków 214 946,00 zł.

  W naborze wniosków w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla „małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia tej osi wpłynęło 26 wniosków na kwotę 474 120,00 zł przy limicie środków 450 846,00 zł.

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  „FESTIWAL SMAKU REGIONALNEGO”

  Działanie: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja, wspófinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

  Beneficjent: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”.

  Tytuł operacji:  „Festiwal Smaku Regionalnego” – wydarzenie o charakterze promocyjnym ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulinarnego LGD.

  W sobotę 31 marca br. w Wągrowcu odbył się „Festiwal Smaku Regionalnego” zorganizowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”. Impreza zgromadziła 15 wystawców tradycyjnych potraw regionalnych oraz licznych rękodzielników.

  Wszyscy, którzy zjawili się w Miejskim Domu Kultury mogli nie tylko podziwiać kunszt przygotowanych i zaprezentowanych potraw, ale również skosztować tych wspaniałych przysmaków.

  Trzyosobowa Komisja Konkursowa miała nie lada zadanie, aby zgodnie z Regulaminem wyłonić najlepszych w poszczególnych kategoriach, którymi zostały:

              - Koło Gospodyń Wiejskich Rąbczyn za „Potrawę”

              - Koło Gospodyń Wiejskich Kaliszany za „”Produkty piekarskie i cukiernicze”

              - Koło Gospodyń Wiejskich Łaziska za „Nalewkę”

  Wszystkim twórcom wspaniałych i pysznych dań zaprezentowanych podczas „Festiwalu Smaku Regionalnego” serdecznie gratulujemy , dziękując za udział i poświęcenie.

  Głównym celem imprezy była promocja regionu, tradycji, kultury i obyczajów oraz założeń Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Dolina Wełny” wśród mieszkańców z terenu LGD, a także licznych odwiedzających gości.
   

  Założone przedsięwzięcie związane z kulturą i obyczajami regionu, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulinarnego, przyczyni się do zwiększenia aktywności społecznej i poczucia tożsamości regionalnej, co wiąże się z celem ogólnym 1 oraz przedsięwzięciem 1 – podniesieniem jakości życia na obszarach wiejskich poprzez inicjatywy polegające na wspieraniu, inicjowaniu aktywizacji i integracji społecznej, związanej z tradycją lokalną.

       

      

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  „WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA”

  W dniu 30 marca br. w świetlicy wiejskiej w Gościejewie (gm. Rogoźno) odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia „Dolina Wełny”. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu za rok 2011 przedstawił Prezes Janusz Woźniak, zaś sprawozdanie finansowe przedstawiła Pani Sabina Borowska – Księgowa Stowarzyszenia.

  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zaprezentował Przewodniczący Komisji Pan Leonard Przesławski i on też wnioskował o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2011, co Walne Zebranie uczyniło.

  Prezes Janusz Woźniak przedstawił także sprawozdanie z pracy Zarządu i Stowarzyszenia za okres kadencji 2009-2012, które zostało przez Walne Zebranie przyjęte.

  W kolejnych punktach obrad zaprezentowane zostały Plany działania i Preliminarz wydatków na rok 2012, które Walne Zebranie przyjęło stosownymi uchwałami.

  Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia „Dolina Wełny” wybrało też Zarząd na nową kadencję, którego skład przedstawia się następująco:

          - Prezes Zarządu – Janusz Woźniak

          - Wiceprezes Zarządu – Sławomir Buk

          - Skarbnik Zarządu – Danuta Gomulec

          - Sekretarz Zarządu – Magdalena Zygmunt

          - Członek Zarządu – Aurelia Jakubowska

  Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia, wybrana przez Walne Zebranie, w nowej kadencji pracować będzie w składzie:

               - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Leonard Przesławski

              - Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej – Tadeusz Kozłowski

              - Sekretarz Komisji Rewizyjnej – Jadwiga Maria Chojnowska

  Załącznikami do w/w informacji są:

              - Uchwała Nr 01/2012 (załącznik)

              - Uchwała Nr 02/2012 (załącznik)

              - Uchwała Nr 03/2012 (załącznik)

              - Uchwała Nr 04/2012 (załącznik)

       

  ---------------------------------------------------------------------------------------

                                            

                      Europejski Fundusz Rolny                                                                                                                             Europejski Fundusz Rolny

            na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich                                                                                                         na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

                                                                                                                                                                                  Europa inwestująca w obszary wiejskie

   

  Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

  w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego

  na wniosek

  Lokalnej Grupy Działania:

  Stowarzyszenie „Dolina Wełny”

   

  informuje o możliwości składania za pośrednictwem LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na:

  1) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania             

  Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

  – termin składania wniosków: 15.03.2012 – 05.04.2012

  – limit dostępnych środków: 214 946, 00 zł

  – minimalne wymagania: uzyskanie co najmniej 40% ogólnej liczby możliwych do zdobycia punktów.

  2) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania              

   Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

  – termin składania wniosków: 15.03.2012 – 05.04.2012

  – limit dostępnych środków: 223 554, 40 zł

  – minimalne wymagania: uzyskanie co najmniej 40% ogólnej liczby możliwych do zdobycia punktów.

  3) operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych projektów”

  – termin składania wniosków: 15.03.2012 – 05.04.2012

  – limit dostępnych środków: 450 846,00 zł

  – minimalne wymagania: uzyskanie co najmniej 40% ogólnej liczby możliwych do zdobycia punktów.

   

  Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny”, ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec, w dniach: od poniedziałku do piątku , w godz. 10:00 – 14:00.

  Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami wypełnienia, kryteria wyboru projektu przez LGD określone w LSR, w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru projektów określonych w LSR, dostępne są w biurze LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny” i na stronie internetowej www.dolinawelny.eu, a także:

  - na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl, w przypadku operacji o których mowa w pkt 1-2.

  - na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.prow.umww.pl,

  - na stronie internetowej Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa   Kujawsko-Pomorskiego: www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl.

  Dodatkowo informacji udzielają:

  Dyrektor Biura LGD – Tel.: 512-361-838

  Pracownicy Biura LGD – Tel.:  67/ 25-52-489, E-mail:  biuro_dolinawelny@o2.pl

                                                                                                                                                           

  „Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja odpowiadająca za treść ogłoszenia - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego”

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  „WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA”

  Lokalna Grupa Działania „Dolina Wełny” zaprasza dnia 30 marca 2012 roku na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia „Dolina Wełny”.  Walne Zebranie odbędzie się o godz. 1800 w Sali Wiejskiej w Gościejewie – Gmina Rogoźno. Serdecznie Zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia!

  Materiały na Walne Zebranie:

  - Porządek Walnego Zebrania. (załącznik)

  - Sprawozdanie Zarządu za 2011 rok. (załącznik)

  - Sprawozdanie Zarządu za lata 2009-2012. (załącznik)

  - Plan działania na 2012 rok. (załącznik)

  - Preliminarz wydatków na rok 2012. (załącznik)

  - Propozycje Uchwał:

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  „FESTIWAL SMAKU REGIONALNEGO”

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” organizuje „Festiwal Smaku Regionalnego” . Festiwal odbędzie się 31 marca br. w Miejskim Domu Kultury w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 55, w godzinach 1100 – 1600. Wszystkich zainteresowanych wystawców prosimy o przesłanie formularza zgłoszeń do dnia 19 marca br. Więcej informacji w Regulaminie.

  Plakat – (pobierz)

  Regulamin „Festiwalu Smaku” – (pobierz)

  Formularz Zgłoszeniowy – (pobierz)

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  „WARSZTATY AKTYWIZACYJNE”

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” organizuje warsztaty aktywizacyjne pt: „Fundusze dla organizacji pozarządowych i inicjatyw lokalnych”. Warsztaty odbędą się dnia 06 marca 2012 r., w Urzędzie Gminy w Wągrowcu, o godz. 1600. Ze względów organizacyjnych prosimy koniecznie o potwierdzanie udziału w warsztatach na adres e-mail: biuro_dolina@o2.pl lub telefonicznie nr: (67) 25-52-489.

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  SZKOLENIA!!!

  W miesiącach styczeń i luty mieszkańcy z obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” będą mogli skorzystać z bezpłatnego cyklu szkoleń odbywających się w Urzędzie Gminy w Wągrowcu, przy ul. Cysterskiej 22.

  ·         23 stycznia br. godz. 1600 – „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” (plakat)

  ·         30 stycznia br. godz. 1600 – „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” (plakat)

  ·         06 luty br. godz. 1600 – „Małe Projekty” (plakat)

  Pytania oraz zgłodzenia prosimy kierować na e-mail biura: biuro_dolinawelny@o2.pl lub telefonicznie pod numerem: 67/25-52-489.

  Gorąco zapraszamy wszystkich chętnych do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej!

   ---------------------------------------------------------------------------------------

  BEZPŁATNE DORADZTWO

  W każdy wtorek (od 10.01 do 28.02. br.), w Biurze LGD w Wągrowcu przy ul. Kolejowej 24, pok. 202, w godzinach 1500 – 1700, można skorzystać z bezpłatnego doradztwa w zakresie aplikowania o środki pomocowe w ramach następujących działań:

  Ø  „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

  Ø  „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

  Ø  „Małe Projekty”

  Ø  „Odnowa i Rozwój wsi”

  Ze względów organizacyjnych, wszystkich chętnych prosimy o wcześniejszy kontakt z Biurem LGD telefonicznie pod numerem 67/ 25-52-489 lub e-mailowo: biuro_dolinawelny@o2.pl.

   ---------------------------------------------------------------------------------------

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  UPOMINKI GWIAZDKOWE

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” ufundowała upominki gwiazdkowe dla pacjentów Oddziału Dziecięcego Szpitala Powiatowego w Wągrowcu, którymi w dniu 21 grudnia br. obdarował dzieci Prezes Zarządu Stowarzyszenia Janusz Woźniak.

       

    

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  WRĘCZONO NAGRODY!

  We wtorek 20 grudnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Damasławku wręczono nagrody i upominki laureatom Konkursu „Stroik Świąteczny” zorganizowanego przez Bibliotekę Publiczną Gminy Damasławek, gdzie fundatorem nagród była Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”

       

    

   

  Z kolei w Biurze LGD w Wągrowcu odbyło się uroczyste wręczenie nagród uczestnikom Konkursu Fotograficznego „Przydrożne kapliczki i figury w Dolinie Wełny”.

       

   

  Nagodzonym i wyróżnionym  gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie!

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  WYNIKI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

  We wtorek 13 grudnia br. wyłoniono zwycięzców Konkursu Fotograficznego „Przydrożne kapliczki i figury w Dolinie Wełny” ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”.

  Jury Konkursowe nie przyznało I miejsca, lecz dwa równorzędne II miejsca, które zdobyli:

  Wiktor Połeć – za zdjęcie „Figura Matki Bożej z dzieciątkiem w Rąbczynie”

  Łukasz Sturma – za zdjęcie „Figura Jezusa Chrystusa w Obiecanowie”

  III miejsce zdobyła Dominika Zawiska za zdjęcia:

  „Cała kapliczka”

  „Pan Jezus w Jaskini”

  „Zbliżenie twarzy Pana Jezusa”

  Wyróżnienie za swoje fotografie otrzymała Klaudyna Dulko.

   

  Zwycięzcom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy, a wszystkim pozostałym uczestnikom jeszcze raz serdecznie dziękujemy za udział i zaangażowanie!

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  KONFERENCJE

  W dniach 09.12. i 11.12. br. odbyły się w Poznaniu konferencje dotyczące PROW na lata 2007-2013 na których m.in. oceniano Leadera, a także dyskutowano nad perspektywami jego dalszej roli w kolejnych latach.

  W obu przypadkach podkreśla się znacząco rolę podejścia Leader w działaniach na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, na rzecz aktywizowania społeczności lokalnych i coraz większego angażowania się w życie środowisk wiejskich.

  Działalność Lokalnych Grup Działania oceniana jest pozytywnie, a plany na przyszłość jeszcze bardziej rozbudowane.

  ---------------------------------------------------------------------------------------

   „WALNE SIECI LGD”

  W dniu 08 grudnia br. w Żerkowie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Wielkopolskiej Sieci LGD. Oprócz tematów bieżących, planów i perspektyw dalszej działalności Sieci, odbyły się także wybory uzupełniające do Zarządu Sieci.

  Członkowie uczestniczący w zebraniu wybrali nowego Prezesa – Pani Katarzyna Jórga oraz Wiceprezesa – Pan Ireneusz Ćwiek.

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  WARSZTATY RZEŹBIARSKIE

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” w ramach działania „Nabywanie umiejętności i aktywizacja” zorganizowała w dniach 16 listopada i 07 grudnia br. Warsztaty Rzeźbiarskie – „Tradycja i obyczaje w rzeźbie pałuckiej”.

  W Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku artysta rzeźbiarz Pan Władysław Gębiak pokazywał nie tylko metody rzeźby w drewnie, ale też bardzo ciekawie opowiadał o swojej pasji i zawodzie, a także o tradycji w rzeźbie ludowej, a zwłaszcza w rzeźbie pałuckiej.

  Uczestnicy warsztatów mogli też sami spróbować tej z pozoru łatwej sztuki operowania dłutem. Warsztaty cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, zwłaszcza najmłodszych przedstawicieli lokalnej społeczności z terenu LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny”.

  Uczestnikom warsztatów  bardzo dziękujemy za aktywność, wspaniałą pracę i miłą atmosferę!!!

       

      

     

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  ROKOSOWO

  W dniu 29 listopada br. w Ośrodku Integracji Społecznej w Rokosowie, odbyło się spotkanie Pana Tomasza Bugajskiego – Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego z Prezesami Lokalnych Grup Działania.

  Tematyka spotkania dotyczyła stanu wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju w Wielkopolsce.

       

  W dniach 29-30.11. br. także w Rokosowie, odbyły się warsztaty szkoleniowe pt.: „Wsparcie nawiązywania współpracy pomiędzy LGD – współpraca, a nie konkurencja”.

  Szkolenie przeznaczone było dla pracowników merytorycznych, zajmujących się doradztwem dla beneficjentów oraz przygotowujących wnioski w ramach funkcjonowania LGD.

       

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  SPOTKANIE W BIURZE LGD

  W dniu 28.11.2011 roku w Biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” w Wągrowcu przy ul. Kolejowej 24, odbyło się robocze spotkanie Burmistrzów i Wójtów Gmin – Członków LGD z Prezesem Zarządu.

  Tematyka spotkania dotyczyła terminów naborów wniosków w latach 2012-2013 oraz dostępnych limitów środków na poszczególne działania w ramach PROW.

  Oceniono też stopień zaawansowania realizacji LSR, a także dyskutowano nad sprawami bieżącymi Stowarzyszenia, wyrażając zaniepokojenie co do tempa rozliczeń realizowanych przez LGD zadań, w ramach poszczególnych etapów.

  ---------------------------------------------------------------------------------------

   „NIEDZIELA MARCIŃSKA”

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” była organizatorem wydarzenia aktywizującego pt.: „Niedziela Marcińska”.

  Impreza odbyła się w niedzielę 20 listopada br. w Gościejewie, gm. Rogoźno i zgromadziła w Sali Wiejskiej licznych mieszkańców i gości.

  Aktywne uczestnictwo w grach, konkursach i zabawach było miłym zaskoczeniem dla organizatorów, a wesoła atmosfera wspólnej zabawy udzieliła się wszystkim!

  Uczestnikom wspólnych zabaw  jeszcze raz bardzo dziękujemy za aktywność, wspaniałą zabawę i miłą atmosferę!!!

       

      

     

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  WARSZTATY SZKOLENIOWE DLA ORGANIZACJI WIEJSKICH

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” organizuje warsztaty szkoleniowe pt.: „Koła Gospodyń Wiejskich i inne organizacje wiejskie, a fundusze pomocowe”. Warsztaty odbędą się dnia 21 listopada 2011 roku, w Sali „STODOŁA” w Gołańczy o godzinie 1600Ze względów organizacyjnych prosimy koniecznie  o potwierdzanie udziału w warsztatach na adres e-mail: biuro_dolinawelny@o2.pl lub telefonicznie na nr: (67) 25-52-489. ZAPRASZAMY!

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  „NIEDZIELA MARCIŃSKA”

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” organizuje kolejną imprezę aktywizującą. W niedzielę 20 listopada 2011 roku zapraszamy do Gościejewa – Gmina Rogoźno na „Niedzielę Marcińską”. Spotkanie odbędzie się na Sali Wiejskiej w godzinach 1300 – 1700. ZAPRASZAMY!

  PLAKAT  (pobierz)

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  WARSZTATY RZEŹBIARSKIE

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” informuje, że w dniach 16 listopada i 07 grudnia 2011 roku, w godzinach 1030-1230 w Gminnym Ośrodku Kultury w Damasławku, odbędą się Warsztaty Rzeźbiarskie, na które serdecznie ZAPRASZAMY wszystkich zainteresowanych z terenu LGD!

  PLAKAT  (pobierz)

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  LISTA WYBRANYCH WNIOSKÓW

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” informuje, iż w dniach 07-08.11.2011 roku, odbyły się Posiedzenia Rady Stowarzyszenia mające na celu wybór Wniosków do dofinansowania z działań: „Małe Projekty” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.  Listy wybranych i niewybranych wniosków znajdują się poniżej.

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  KONKURS FOTOGRAFICZNY!!!

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” ogłasza Konkurs Fotograficzny pt.: Przydrożne kapliczki i figury w Dolinie Wełny”.

  Zapraszamy do udziału wszystkich fotografujących z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju, czyli gmin: Damasławek, Gołańcz, Janowiec Wielkopolski, Mieścisko, Rogoźno, Skoki, Wapno i Wągrowiec. Szczegóły w załącznikach.

  Gorąco ZAPRASZAMY do udziału!!!

  - Plakat   pobierz

  - Regulamin Konkursu   pobierz

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  LISTA OCENIONYCH WNIOSKÓW

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” informuje, iż w dniach 17-18.10.2011 roku, odbyły się Posiedzenia Rady Stowarzyszenia mające na celu ocenę Wniosków z działań: „Małe Projekty” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.  Listy rankingowe z uzyskanymi punktami znajdują się poniżej.

  „Małe Projekty” (załącznik 1)

  „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” (załącznik 2)

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  AKTYWIZUJMY SIĘ…

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” była organizatorem imprez aktywizujących zorganizowanych w partnerstwie z Gminą Rogoźno.

  Pierwsza impreza „Święto Pyry” odbyła się 15.10.2011 r. w miejscowości Tarnowo i zgromadziła na placu przed świetlicą licznych mieszkańców i amatorów potraw z „pyry”. Aktywne uczestnictwo w licznych grach i zabawach miało swoje odzwierciedlenie w dobrych apetytach.

       

      

     

  Druga impreza „Rodzinne Ognisko w Jesienne Popołudnie” odbyła się w miejscowości Jaracz w dniu 16.10.2011 r. Liczni mieszkańcy, którzy przybyli na miejsce wspólnej zabawy, przynieśli piękne jesienne bukiety oraz „dziwne” warzywa ze swoich ogrodów. Najmłodsi zaś mieszkańcy Jaracza ochoczo uczestniczyli w konkursach i grach, gdzie tematem wiodącym była Jesień!

       

      

     

  Wszystkim uczestnikom wspólnych zabaw w obu miejscowościach bardzo dziękujemy za aktywność, wspaniałą zabawę i miłą atmosferę!

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  AKTYWIZUJMY SIĘ…

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” zaprasza na imprezy aktywizujące organizowane w partnerstwie z Gminą Rogoźno. Szczegóły na Plakatach.

  WSZYSTKICH GORĄCO ZAPRASZAMY DO PRZYBYCIA I WSPÓLNEJ ZABAWY!

  - 15.10.2011 r. „Święto Pyry” Tarnowo   pobierz

  - 16.10.2011 r. „Rodzinne Ognisko w Jesienne Popołudnie” Jaracz   pobierz

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  „XIX BIEGI PRZEŁAJOWE W SIENNIE”

  07 października br. w Siennie, gm. Wągrowiec odbyły się dziewiętnaste już biegi przełajowe, we wszystkich kategoriach wiekowych – Stowarzyszenie „Dolina Wełny” reprezentował Prezes Zarządu Janusz Woźniak oraz Członek Stowarzyszenia reprezentujący gminę Rogoźno Radny Paweł Wojciechowski.

  Tegoroczna edycja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, zgromadziła na starcie liczną rzeszę miłośników biegania, a jednym z fundatorów pucharów i nagród była nasza Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”

  Serdecznie podziękowania dla  Organizatora imprezy !!!

       

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  UWAGA ZMIANY DOTYCZĄCE „MAŁYCH PROJEKTÓW”!!!

  Zgodnie z zarządzeniem Prezesa ARiMR nr 57/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 r. przekazujemy Państwu nowo opracowany formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów (wersja 5z).

  - Wniosek o przyznanie pomocy „Małe Projekty”

  - Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  UWAGA ZMIANY DOTYCZĄCE „RÓŻNICOWANIA W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ”!!!

   Zgodnie z zarządzeniem Prezesa ARiMR nr 59/2011 z dnia 1 września 2011 r. przekazujemy Państwu nowo opracowany formularz wniosku w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” (wersja PROW_413_311/11/01).

  - Wniosek o przyznanie pomocy „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

  - Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

  ---------------------------------------------------------------------------------------

   

                                            

   

  Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

  w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego

  na wniosek

  Lokalnej Grupy Działania:

  Stowarzyszenie „Dolina Wełny”

   

  informuje o możliwości składania za pośrednictwem LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na:

  1) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania     Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

  – termin składania wniosków: 19.09.2011 – 07.10.2011

  – limit dostępnych środków: 346 148, 00 zł

  – minimalne wymagania: uzyskanie co najmniej 40% ogólnej liczby możliwych do zdobycia punktów.

  2) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych projektów”

  – termin składania wniosków: 19.09.2011 – 07.10.2011

  – limit dostępnych środków: 754 156,00 zł

  – minimalne wymagania: uzyskanie co najmniej 40% ogólnej liczby możliwych do zdobycia punktów.

   

  Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny”, ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec, w dniach: od poniedziałku do piątku , w godz. 10:00 – 14:00.

  Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami wypełnienia, kryteria wyboru projektu przez LGD określone w LSR, w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru projektów określonych w LSR, dostępne są w biurze LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny” i na stronie internetowej www.dolinawelny.eu, a także:

  - na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl, w przypadku operacji o których mowa w pkt 1.

  - na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.umww.pl,

  - na stronie internetowej Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa   Kujawsko-Pomorskiego: www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl.

   

  Dodatkowo informacji udzielają:

  Dyrektor Biura LGD – Tel.: 512-361-838

  Pracownicy Biura LGD – Tel.:  67/ 25-52-489, E-mail:  biuro_dolinawelny@o2.pl

  Wszystkie dokumenty do konkursu znajdują się w zakładce „WNIOSKI”!!!

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  „XIX SIENNEŃSKIE BIEGI PRZEŁAJOWE”

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” serdecznie zaprasza w imieniu Pani Małgorzaty Jazgar Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jakuba Wujka w Siennie oraz Prezesa Stowarzyszenia Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego w Siennie na „XIX edycję Sienneńskich Biegów Przełajowych”, które odbędą się 7 października 2011 r. w Siennie. Szczegóły w załącznikach. Zapraszamy!

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  „BIESIADA Z DOLINĄ WEŁNY”

  Dnia 24 września br. w Damasławku odbyła się „Biesiada z Doliną Wełny” – Zakończenie Lata w Damasławku zorganizowana przez naszą Lokalną Grupę Działania  przy wsparciu Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku. Impreza miała na celu podniesienie jakości życia na obszarach wiejskich poprzez aktywizację społeczną mieszkańców.

  Wszystkim serdecznie dziękujemy za przybycie i wspaniałą zabawę!

   

       

       

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  „IX MEMORIAŁ ANGELIKI JACH”

  W niedzielę 11 września br. w Gołańczy odbyły się regionalne zawody w skokach przez przeszkody „IX Memoriał Angeliki Jach”, na którym jednym z licznych sponsorów nagród i upominków dla zawodników była Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”.

  Zwycięzcą w dziewiątym już Memoriale Angeliki Jach został Wojciech Dahlke, któremu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

  Serdecznie podziękowania za zaproszenie należą się też  organizatorom imprezy – Dziękujemy!

       

       

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW W ARiMR

  Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” informuje, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa otwiera nabór wniosków z działania 312 PROW 2007-2013 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w terminie od 26 września do 7 października 2011 roku.

  (Ogłoszenie)

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  „XXXIII TARGI MICHAŁOWSKIE I GMINNE DOŻYNKI W MIEŚCISKU”

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” w ramach współorganizacji wydarzeń kulturalnych współfinansowała „XXXIII Targi Michałowskie i Gminne Dożynki”, które odbyły się 04 września 2011 r..

       

       

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  GÓRNICTWO SOLNE W DOLINIE WEŁNY

  W dniu 03 września br. odbyły się w Wapnie uroczystości związane z obchodami 100 rocznicy powstania Kopalni Soli w Wapnie.

  Program prezentujący dorobek i znaczenie Kopalni Soli zawierał inscenizacje przygotowane przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół, prezentacje filmu i okolicznościowego albumu oraz występ miejscowego chóru.

  Jednym z punktów uroczystości było także ogłoszenie wyników  konkursów poświęconych 100 rocznicy powstania Kopalni Soli.

  Stowarzyszenie „Dolina Wełny”, promując obszar działania LGD oraz prezentując założenia PROW, włączyło się w organizację tych uroczystości fundując m.in. nagrody w konkursie plastycznym oraz w konkursie wiedzy o Kopalni Soli.

       

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  BEZPŁATNE POPOŁUDNIOWE DORADZTWO

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” informuje, że w związku z planowanym na miesiąc wrzesień naborem wniosków z „Małych Projektów” i „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej”, można korzystać z bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy również w godzinach popołudniowych.

  Ze względów organizacyjnych prosimy zainteresowane osoby o kontakt telefoniczny pod numerem (67) 25-52-489 w godzinach od 800 do 1400.

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNE WAPNO 2011

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” w ramach współorganizacji wydarzeń kulturalnych współfinansowała Dożynki Powiatowo-Gminne Wapno 2011, które odbyły się 28.08.2011 r.

  W tradycyjnym Święcie Plonów uczestniczyły władze powiatowe, gminne, licznie zaproszeni goście, przede wszystkim rolnicy i ich rodziny.

  Kolorowy Korowód Dożynkowy – charakterystyczny dla Gminy Wapno – przedstawiał się bardzo ciekawie, prezentując szeroką gamę pomysłów na przystrojenie pojazdów rolniczych.

       

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  KONTROLA W LGD

  W dniach 24-25.08.2011 r. w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie „Dolinie Wełny” pracownicy Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego z Poznania przeprowadzili czynności kontrolne obejmujące weryfikację informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach dotyczących funkcjonowania LGD.

  Szczegółowej kontroli poddane zostały Wnioski o płatność za 4 etapy 2010 roku, w których kontrolujących nie dopatrzyli się uchybień ze strony LGD.

  LISTY  WYBRANYCH OPERACJI DO DOFINANSOWANIA

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” informuje, że zostało wybrane 9 wniosków do dofinansowania.  6 wniosków na działanie „Odnowa i rozwój wsi” oraz 3 wnioski na działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.  Listy rankingowe znajdują się poniżej:

  „Odnowa i rozwój wsi” (Załącznik 1)

  „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” (Załącznik 2)

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  LISTY OCENIONYCH WNIOSKÓW

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” informuje, iż w dniach 21-22.06.2011 roku, odbyły się Posiedzenia Rady Stowarzyszenia mające na celu ocenę Wniosków z działań: „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.  Listy rankingowe z uzyskanymi punktami znajdują się poniżej.

  „Odnowa i rozwój wsi” 23.05-06.06.2011 (Załącznik 1)

  „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 23.05-06.06.2011 (Załącznik 2)

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  POSIEDZENIE RADY STOWARZYSZENIA

  Członków Rady Stowarzyszenia „Dolina Wełny” serdecznie zapraszamy na posiedzenia Rady , które odbędą się w dniach 20 i 21 czerwca br. o godz. 1600 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Wągrowcu przy ul. Cysterskiej 22.

  Serdecznie ZAPRASZAMY!

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  WYSTAWA KONI

  Gmina Wągrowiec – członek Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”, była gospodarzem „XIII Powiatowej Wystawy Koni Hodowlanych”, która w tym roku zorganizowana została w Rąbczynie 05 czerwca br. Wśród licznej Grupy współorganizatorów tej imprezy była też Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”, która w ramach współorganizacji wydarzeń kulturalnych i sportowych,  już po raz kolejny promuje obszar Działania LGD, a także przybliża założenia PROW.

       

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  „DZIEŃ DZIECKA Z DOLINĄ WEŁNY”

  W ramach współorganizacji wydarzeń kulturalnych i sportowych, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Damasławku przygotowała  „Piknik Rodzinny – Dzień Dziecka z Doliną Wełny”, który odbył się w sobotę 04 czerwca br. na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku. Dopisała zarówno pogoda, jak i frekwencja sprawiając, że wszyscy bawili się w doskonałych humorach.

  Wszystkim dzieciom, rodzicom i Gminnemu Ośrodkowi Kultury serdecznie dziękujemy!

       

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  „SPŁYW KAJAKOWY Z DOLINĄ WEŁNY”

  W dniach 28-29 maja br. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”, w ramach działań promujących obszar LGD, zorganizowała spływ kajakowy rzeką Wełną. Ponad 30 uczestników pokonało dwa etapy spływu w doskonałych humorach i kondycji, podziwiając uroki przyrody w Dolinie Wełny”.

  Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie i dobrą zabawę!

  `     

  ---------------------------------------------------------------------------------------

   

  ---------------------------------------------------------------------------------------

                                            

   

  Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

  w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego

  na wniosek

  Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie „Dolina Wełny”

   

  informuje o możliwości składania za pośrednictwem LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tj. na:

  1) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ”Odnowa i rozwój wsi”

  – termin składania wniosków: 23.05.2011 – 06.06.2011

  – limit dostępnych środków: 1 887 010, 00 zł

  – minimalne wymagania: uzyskanie co najmniej 40% ogólnej liczby możliwych do zdobycia punktów.

  2) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ”Tworzenie
  i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

  – termin składania wniosków: 23.05.2011 – 06.06.2011

  – limit dostępnych środków: 465 864, 00 zł

  – minimalne wymagania: uzyskanie co najmniej 40% ogólnej liczby możliwych do zdobycia punktów.

   

  Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny”, ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec, w dniach: od poniedziałku
   do piątku
  , w godz. 10:00 – 14:00.

  Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami wypełnienia, kryteria wyboru projektu przez LGD określone w LSR, w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru projektów określonych w LSR, dostępne są w biurze LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny” i na stronie internetowej www.dolinawelny.eu, a także:

  -  na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl,
  w przypadku operacji o których mowa w pkt 2.

  - na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.prow.umww.pl,

  - na stronie internetowej Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa   Kujawsko-Pomorskiego: www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl.

  Dodatkowo informacji udzielają: Dyrektor Biura LGD – Tel.: 512-361-838, Pracownicy Biura LGD
  – Tel.:  67/ 25-52-489, E-mail:  biuro_dolinawelny@o2.pl

   

  Wszystkie dokumenty do konkursu znajdują się w zakładce „NABORY”!!!

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  BEZPŁATNE DORADZTWO

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” informuje, że można korzystać z bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy również w godzinach popołudniowych.

  UWAGA! Ze względów organizacyjnych prosimy osoby zainteresowane o wcześniejsze zapisy telefoniczne w godzinach od 800 do 1400 pod numerem (067)25-52-489 lub mailowo biuro_dolinawelny@o2.pl, które usprawnią organizację doradztwa. Telefonicznie lub mailowo umawiamy spotkanie na dany termin i godzinę spotkania z Doradcą.  

  ZAPRASZAMY SERDECZNIE!

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA.

  Dnia 24 marca 2011 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia „Dolina Wełny”. Obrady toczyły się według przyjętego programu. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu za rok 2010 przedstawił Prezes Janusz Woźniak, zaś stronę finansową przedstawiła Pani Sabina Borowska reprezentująca Biuro Rachunkowe „PERFECT”.

  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zaprezentowała Pani Jadwiga Chojnowska i ona też wnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2010, co Walne Zebranie uczyniło.

  Prezes Janusz Woźniak przedstawił zaś Plan Działania oraz Preliminarz wydatków na rok 2011, które zostały Uchwałą Walnego Zebrania zatwierdzone.

  Walne Zebranie podjęło też Uchwały w sprawie zmiany wysokości składki członkowskiej od Stowarzyszeń i Organizacji pozarządowych, która wynosi obecnie 60,00 zł na rok.

   

  Załączniki do w/w informacji:

  - Sprawozdanie Zarządu za rok 2010. (załącznik 1)

  - Plan Działania Stowarzyszenia na rok 2011. (załącznik 2)

  - Preliminarz wydatków na rok 2011. (załącznik 3)

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  Wągrowiec, dnia 07.03.2010 r.

  Szanowni Państwo,

   w imieniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”

  mam zaszczyt zaprosić na Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków

  LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny”,

  które odbędzie się w czwartek 24 marca 2011 r. o godz. 17.oo

  w Urzędzie Gminy w Wągrowcu przy ul. Cysterskiej 22.

   

  PORZĄDEK OBRAD

   

  1.

  Otwarcie Zebrania i stwierdzenie quorum.

  2.

  Wybór Sekretarza obrad.

  3.

  Przyjęcie porządku obrad.

  4.

  Wybór Przewodniczącego Zebrania.

  5.

  Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

  6.

  Sprawozdanie Zarządu.

  7.

  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

  8.

  Dyskusja nad sprawozdaniami.

  9.

  Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi.

  10.

  Plan działania Zarządu na rok 2011.

  11.

  Preliminarz wydatków na rok 2011.

  12.

  Dyskusja nad planem i preliminarzem.

  13.

  Przedstawienie wniosków i projektów uchwał.

  14.

  Wolne głosy i wnioski.

  15.

  Zakończenie Walnego Zebrania.

   

  Z poważaniem,

  Prezes Zarządu

  Stowarzyszenia „Dolina Wełny”

  Janusz Woźniak

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  Walne Zebranie Członków - Zakres tematyczny materiałów:

  1. Liczba posiedzeń – 11.
  2. Liczba podjętych Uchwał – 15 (Rejestr Uchwał znajduje się w Biurze LGD).
  3. Przyjęto 9 nowych Członków.
  4. Liczba członków – 94.
  5. Liczba osób zalegających ze składkami:

  ·         za 2009 – 39 osób

  ·         za 2010 – 56 osób

  1. Zaległości z tytułu niepłacenia składek w 2010 roku – 3 360,00 zł.
  2. Gminy wpłaciły w 2010 roku – 85 462,40 zł.
  3. Zorganizowano 4 konkursy na dofinansowanie:

  a)     Różnicowanie kierunku działalności nierolnicze” – złożonych zostało 6 wniosków, z czego do dofinansowania wybrano 2 na kwotę 127 850,00 zł.

  b)    „Małe Projekty”  - złożonych zostało 31 wniosków, z czego do dofinansowania wybrano 15 na kwotę 242 844,22 zł.

  c)     „Odnowa i rozwój wsi” – złożonych zostało 6 wniosków i wszystkie zostały wybrane do dofinansowania na łączną sumę 1 291 409,00 zł.

  d)    „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”  - złożone zostały 3 wnioski, z czego do dofinansowania wybrano 2 na kwotę 124 135,50 zł.

  1. Szkolenia dla beneficjentów:

  a)     Różnicowanie kierunku działalności nierolnicze” – odbyło się 8 szkoleń, w których wzięło udział 110 osób.

  b)    „Małe Projekty”  - odbyło się 8 szkoleń, w których wzięło udział 129 osób.

  c)     „Odnowa i rozwój wsi” – odbyło się 1 szkolenie, w którym uczestniczyło 61 osób.

  d)    „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”  - odbyło się 8 szkoleń, w których wzięło udział 101 osób.

  1. Zakup banera reklamowego i tablic informacyjnych.
  2. Ogłoszenia – reklamy prasowe – 5 szt.
  3. Uczestnictwo Stowarzyszenia „Dolina Wełny” w imprezach lokalnych:

  ü  XII Powiatowa Wystawa Koni Hodowlanych w Gołańczy

  ü  Turniej Piłki Nożnej Drużyn Wiejskich w Wapnie

  ü  „Mistrzowie Otwartych Boisk” – turniej siatkarski dla uczniów szkół podstawowych w Niemczynie – gmina Damasławek.

  ü  Piknik Rodzinny w Sarbii – gmina Mieścisko

  ü  XVIII Edycja Sienneńskich Biegów Przełajowych w Siennie – gmina Wągrowiec

  ü  V Gala Produktów Regionalnych, Tradycyjnych i Lokalnych w Skokach

  ü  Biegi Niepodległościowe w Mieścisku

  ü  Impreza Mikołajkowa w Potulicach – gmina Wągrowiec

  1. Zorganizowanie Konkursu Fotograficznego „Barwy Jesieni w Dolinie Wełny”.
  2. Uregulowanie należności wobec DW”Harasimowicz” w kwocie – 9 022, 46 zł.
  3. Kontrola realizacji projektu „Pilotażowy Program Leader +” przeprowadzona przez Fundację Pomocy dla Rolnictwa FAPA.
  4. Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie – 112 972,26 zł. Spłacona w 2010 roku w wysokości – 94 589,79 zł.
  5. Prace przygotowawcze do Projektu Współpracy – „Turystyczny rozwój regionu poprzez tworzenie szlaków kajakowych.

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  BEZPŁATNE DORADZTWO

  Wszystkie osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w ramach działań: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsięborstw”, „Małe Projekty” i „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, zapraszamy do korzystania z dodatkowego bezpłatnego doradztwa, które odbędzie się w dniach: 04.02; 08.02; 11.02; 18.02; 22.02. br. w Biurze LGD ul. Kolejowa 24, II piętro, a także telefonicznie pod nr: (67) 25-52-489, w godzinach od 1500 do 1700 w dniach doradztwa.

  UWAGA! Ze względów organizacyjnych prosimy osoby zainteresowane o wcześniejsze zapisy telefoniczne w godzinach od 800 do 1400 pod numerem (067)25-52-489, które usprawnią organizację doradztwa. ZAPRASZAMY!

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  SZKOLENIA I WARSZTATY

  W miesiącach luty i marzec mieszkańcy obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” będą mogli skorzystać bezpłatnie z cyklu szkoleń i warsztatów odbywających się w Gminach, które są Partnerami LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny”:

          1. 24 luty br. – Damasławek godz. 1600Warsztaty Aktywizacyjne w zakresie ubiegania się o dofinansowanie.

          2. 25 luty br. – Wągrowiec godz. 1600 Warsztaty Aktywizacyjne w zakresie ubiegania się o dofinansowanie.  (plakat)

          3. 01 marzec br. – Janowiec Wlkp. godz. 1600 – Szkolenie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

          4. 10 marzec br. – Wągrowiec godz. 1600 – Szkolenie „Odnowa i rozwój wsi” (plakat)

          5. 15 marzec br. – Gościejewo (Gmina Rogoźno) godz. 1700Warsztaty w zakresie haftów i koronkarstwa. (plakat)

          6. 16 marzec br. – Gołańcz 1600 – Szkolenie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

          7. 17 marzec br. – Mieścisko godz. 1600 – Szkolenie „Małe Projekty” (plakat)

  Konkretne pytania na temat warsztatów i szkoleń prosimy kierować na e-mail biura: biuro_dolinawelny@o2.pl lub telefonicznie pod nr tel.: (67) 25-52-489.

  Serdecznie ZAPRASZAMY wszystkich do wzięcia udziału w naszych szkoleniach i warsztatach!

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

              Dnia 27 stycznia 2011 roku w Sali Kinowej Gołanieckiego Ośrodka Kultury w Gołańczy odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Dolina Wełny”.

              Zebranie otworzył Prezes Zarządu Stowarzyszenia Janusz Woźniak, któremu powierzono funkcję Przewodniczącego Zebrania, a sekretarzem obrad został pan Sławomir Buk – Wiceprezes Zarządu.

              Obrady zebrania przebiegały zgodnie z ustalonym porządkiem, który przewidywał zaprezentowanie propozycji zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju w kwestiach dotyczących procedur oceny i wyboru operacji, zmian we wskaźnikach  produktu, rezultatu i oddziaływania dla celów i przedsięwzięć oraz zmian dotyczących  limitu środków i harmonogramów zarówno realizacji przedsięwzięć jak i terminów poszczególnych naborów wniosków o wsparcie finansowe. Zaproponowano też korekty w Regulaminie Rady Stowarzyszenia i kilku rozdziałach Lokalnej Strategii Rozwoju, gdzie ujęto zapisy zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 30 sierpnia 2010 roku.

              Przedstawione zmiany przyjęte zostały przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków stosownymi uchwałami.

              Zebranie uchwaliło też upoważnienie dla Zarządu Stowarzyszenia ”Dolina Wełny” do aktualizacji i wprowadzania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

              W kolejnym punkcie Zebrania Prezes Zarządu Stowarzyszenia Janusz Woźniak przedstawił plany na rok 2011, w tematyce warsztatów i szkoleń dla beneficjentów z poszczególnych działań. Zaprezentowane zostały też plany dotyczące imprez promocyjnych i aktywizacyjnych, m.in. spływ kajakowy, Dzień Dziecka czy udziału LGD w imprezach gminnych, jako współorganizatora.

              Realizacja wszystkich planów i zadań, jakie wynikają z Lokalnej Strategii Rozwoju oraz z Umowy Ramowej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, uzależniona jest w znacznym stopniu od sytuacji finansowej Stowarzyszenia.

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  UWAGA MATERIAŁY NA WALNE!

  Materiały dotyczące proponowanych zmian i aktualizacji LSR – wg. Zapisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 30.08.2010 r. zostaną rozdane uczestnikom Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

  Dotyczyć będą:

          1.    Procedury naboru, oceny i wyboru operacji do dofinansowania.

          2.    Wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania dla celów i przedsięwzięć.

          3.    Harmonogramu realizacji przedsięwzięć.

          4.    Budżetu LGD dla każdego roku realizacji LSR.

          5.    Harmonogramu przewidywanych terminów naboru wniosków.

          6.    Limitów środków na działanie osi 4.

          7.    Ankiety monitorującej wdrażanie LSR.

          8.    Zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia.

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  BEZPŁATNE DORADZTWO

  Wszystkie osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w ramach działań: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsięborstw”, „Małe Projekty” i „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, zapraszamy do korzystania z bezpłatnego doradztwa, które odbędzie się w dniach 25 i 28 stycznia br. w Biurze LGD ul. Kolejowa 24, II piętro, w godzinach od 1500 do 1700.

  UWAGA! Ze względów organizacyjnych prosimy osoby zainteresowane o wcześniejsze zapisy telefoniczne pod numerem (067)25-52-489, które usprawnią organizację doradztwa. ZAPRASZAMY!

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  UWAGA WAŻNE!

              Informujemy wszystkich Członków LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny”, iż Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Dolina Wełny” odbędzie się w Sali Kinowej Gołanieckiego Ośrodka Kultury.

  Za zaistniałą sytuację serdecznie przepraszamy!

  Wągrowiec, dnia 12.01.2011 r.

   ---------------------------------------------------------------------------------------

  Szanowni Państwo,

   

  w imieniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”

  mam zaszczyt zaprosić na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

  LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny”,

  które odbędzie się w czwartek 27 stycznia 2011 r. o godz. 17.oo

  w Sali Kinowej Gołanieckiego Ośrodka Kultury w Gołańczy przy ul. Dr Piotra Kowalika.

   

  PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

  NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

  LGD STOWARZYSZENIE „DOLINA WEŁNY”

   

  1.

  Otwarcie Zebrania.

  2.

  Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

  3.

  Stwierdzenie quorum.

  4.

  Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju – dotyczące kryteriów wyboru operacji, limitów środków oraz harmonogramu konkursów.

  5.

  Informacje o planach działania LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny” na rok 2011.

  6.

  Zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

   

                       

   

  Z poważaniem

   

   

   

  Prezes Zarządu

  Janusz Woźniak

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  Posiedzenie Zarządu

  Dnia 16.12. br. w Biurze LGD przy ul. Kolejowej 24 w Wągrowcu odbyło się XI Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenie „Dolina Wełny”. Tematyka omawiana podczas spotkania dotyczyła głównie aktualizacji LSR, dostosowania harmonogramu naborów do aktualnych potrzeb oraz konieczności zwołania w najbliższym czasie Walnego Zebrania Członków. Podsumowano też Konkurs Fotograficzny oraz przyjęto nowego członka Stowarzyszenia.

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  „Wigilia LGD” w Ślesinie.

  W dniu 10 grudnia br. delegacja Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” uczestniczyła w „uroczystej Wigilii LGD” zorganizowanym przez Lokalną Grupę Działania „Dwa Mosty” w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Leśnej Polanie w Ślesinie-Tokary.

  Lokalnej Grupie Działania „Dwa Mosty” serdecznie dziękujemy za zaproszenie!

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  Szkolenie w CDR w Poznaniu.

  W dniach 09.-10.12.br. Pracownicy Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Dolina Wełny” wzięli udział w szkoleniu pt.: „ Odnawialne źródła energii jako czynnik realizacji LSR i rozwoju lokalnej gospodarki”, zorganizowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu.

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  Wręczenie nagród.

                  W środę 08 grudnia br. w Biurze LGD przy ul. Kolejowej 24, o godz. 1400 – odbyło się uroczyste wręczenie nagród uczestnikom Konkursu Fotograficznego „Barwy Jesieni w Dolinie Wełny”.

  Gratulujemy i dziękujemy wszystkim za przybycie!

  ---------------------------------------------------------------------------------------- 

  euroPROWincja

  Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolska Telewizja Kablowa przygotowała film promocyjny z cyklu „euroPROWincja” z udziałem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”, którego celem było pokazanie aktywności w pozyskiwaniu różnych środków z Unii Europejskiej.

  Dużym wyróżnieniem jest dla nas fakt, iż jeden z odcinków „euroPROWincji” poświęcony został właśnie naszej Lokalnej Grupie Działania.

  Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu w Biurze LGD!

  ---------------------------------------------------------------------------------------- 

  Wyniki Konkursu „Barwy Jesieni w Dolinie Wełny”

  W piątek 19 listopada br. wyłoniono zwycięzców Konkursu Fotograficznego „Barwy Jesieni w Dolinie Wełny” ogłoszonego przez Lokalną Grupę działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”.

  I miejsce zdobyła Paulina Matuszak za zdjęcie „Jesienna Droga”

  II miejsce zdobyła Monika Kaczorowska za zdjęcie „W blasku zachodzącego słońca”

  III miejsce zdobyła Martyna Różak za zdjęcie „Jesienny poranek nad jeziorem durowskim”

  Wyróżnienie za wszystkie fotografie otrzymała Martyna Konieczna

       

  Zwycięzcom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy, a wszystkim pozostałym uczestnikom jeszcze raz serdecznie dziękujemy za udział i zaangażowanie!

  ----------------------------------------------------------------------------------------

  Konferencja w Rokosowie.

  W dniach 15-16. listopada br. odbyła się Konferencja zorganizowana przez Departament Programów Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pt.: Perspektywy rozwoju Lokalnych Grup Rybackich na bazie doświadczeń Lokalnych Grup Działania”, która odbyła się w Ośrodku Integracji Europejskiej w Rokosowie.

  Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” w tych dniach reprezentował Prezes Zarządu – Pan Janusz Woźniak oraz Członek Zarządu – Pani Maria Zagłobińska-Plona.

  ----------------------------------------------------------------------------------------

  Zakończenie Konkursu Fotograficznego.

  W dniu 12 listopada br. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” zakończyła Konkurs Fotograficzny „Barwy Jesieni w Dolinie Wełny”. Udział w Konkursie wzięło 12 uczestników, którzy dostarczyli do Biura LGD 36 fotografii.

                  Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w Konkursie!

  ----------------------------------------------------------------------------------------

   „Biegi Niepodległościowe” Mieścisko.

  11 listopada br. w Mieścisku odbyły się coroczne „Biegi Niepodległościowe”. Jednym z głównych sponsorów nagród i upominków dla uczestników biegów była Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”, którą w tym dniu reprezentował Prezes Zarządu – Janusz Woźniak.

  Serdecznie dziękujemy organizatorom za Zaproszenie!

  ----------------------------------------------------------------------------------------

  Szkolenie w CDR w Poznaniu.

  W dniach 08.-09.11.br. Pracownicy Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Dolina Wełny” wzięli udział w szkoleniu pt.: „ Zarządzanie rozwojem obszaru z zastosowaniem narzędzi internetowych”, zorganizowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie.

  ----------------------------------------------------------------------------------------

  Posiedzenie Zarządu

  Dnia 03 listopada br. w Biurze LGD przy ul. Kolejowej 24 w Wągrowcu, odbyło się        X Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia „Dolina Wełny”. Tematyka spotkania obejmowała sprawy bieżące, przygotowania do projektów współpracy oraz uzupełnienia brakującego Członka Zarządu. Zarząd podjął uchwałę w sprawie dokoptowania Pani Marii Zagłobińskiej-Plony jako Członka Zarządu Stowarzyszenia „Dolina Wełny”.

  ----------------------------------------------------------------------------------------

  Targi TOUR-SALON 2010

      W dniach 20 - 23 października br. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” wspólnie z Departamentem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Krajową Siecią Obszarów Wiejskich wystawiała się wspólnie z pozostałymi 18 LGD-ami na Międzynarodowych Targach Poznańskich TOUR SALON 2010. Stowarzyszenie wykorzystało materiały promocyjne do promocji terenów i zachęcenia ludzi do odwiedzania naszych terenów. Przez dwa dni gościliśmy na naszym stoisku firmę „Extreme Planet” promującą swoją bazę turystyczną i tzw. „szkołę sportów extremalnych”. W pierwszym dniu pojawiła się oferta letnia, natomiast drugiego dnia zaprezentowano ofertę zimowego szaleństwa.

      Pragniemy serdecznie podziękować firmie „Extreme Planet” za miłą i sympatyczną atmosferę oraz owocną współpracę. Gorąco polecamy wszystkim miłośnikom sportów letnich jak i zimowych – „Etreme Planet” to firma, która sprosta Waszym oczekiwaniom!

                   

  ----------------------------------------------------------------------------------------

  Seminarium Wrocław.

        Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” w dniu 13 października br. brała udział w Seminarium pt.: „Przenoszenie dobrych  praktyk oraz projektów innowacyjnych w ramach LGD Polski Południowo-Zachodniej i sieci regionalnych”, które odbyło się w Centrum Dydaktyczno-Naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

          

  ----------------------------------------------------------------------------------------

  UWAGA KONKURS FOTOGRAFICZNY!!!

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” ogłasza Konkurs Fotograficzny! Niech każdy z Was przez chwile poczuje się profesjonalnym fotografem. Nasza myśl przewodnia i za razem tytuł Konkursu to:

  „Barwy Jesieni w Dolinie Wełny”.

  Nic prostszego zrób zdjęcie i prześlij je do nas, my oceniać będziemy przede wszystkim pomysł na sfotografowanie tematu. Im bardziej nietypowy i zaskakujący tym lepiej.

  Wszystkich serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału i czekamy na Wasze prace.

  Regulamin Konkursy Fotograficznego

  ----------------------------------------------------------------------------------------

  Konferencja „Wieś Wielkopolska-Wieś Europejska” Szreniawa.

  W dniu 29.09. br. odbyła się Konferencja pt: „Wieś Wielkopolska – Wieś Europejska”, w której uczestniczyli wszyscy przedstawiciele Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”.

  Na konferencji miało miejsce podsumowanie Konkursu „Przyjazna Wieś”, w którym nagrodzono najlepsze projekty w zakresie infrastruktury zrealizowane na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych – jednym z głównych laureatów była Gmina Wągrowiec – Gratulujemy!

  Niniejsze spotkanie pozwoliło na poszerzenie wiedzy z tematu możliwości wykorzystania środków z programów Unii Europejskiej na obszarach wiejskich m. in. przez:

  Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działania wdrażanie przez ARiMR.

  Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działanie wdrażanie przez Urząd Marszałkowski.

  Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – Program Operacyjny Ryby 2007-2013 Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich Oś IV.

  Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla obszarów wiejskich.

  Departament Organizacyjny i Kadr Urzędu Marszałkowskiego – Program Współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z Organizacjami Pozarządowymi.

          

  ----------------------------------------------------------------------------------------

  „XVIII Edycja Sienneńskich Biegów Przełajowych

  01 października br. w Siennie, gmina Wągrowiec, odbyła się XVIII Edycja Sienneńskich Biegów Przełajowych dla wszystkich miłośników biegów przełajowych w wieku od 6 do 70 lat. Jednym z fundatorów pucharów i nagród drużynowych oraz indywidualnych była Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”.

  Dziękujemy serdecznie Organizatorom za Zaproszenie!

             

  ----------------------------------------------------------------------------------------

  Ostatnie Posiedzenie Rady.

  Dnia 21.09 br. odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Dolina Wełny”, mające na celu wybór projektów do finansowania.

  Więcej informacji na temat obradowania Rady w zakładce „NABORY”.

  ----------------------------------------------------------------------------------------

  „Mistrzowie Otwartych Boisk” Niemczyn.

  24 września br. w Niemczynie, gmina Damasławek, odbył się XI Turniej Siatkarski dla uczniów szkół podstawowych, w którym fundatorem pucharów i nagród drużynowych i indywidualnych była Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”.

  Dziękujemy serdecznie Organizatorom za Zaproszenie!

          

  ----------------------------------------------------------------------------------------

  „Pożegnanie lata z Doliną Samy” Cerekwica.

  W dniu 26 września br. delegacja Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” uczestniczyła w festynie „Pożegnanie lata z Doliną Samy” zorganizowanym przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Dolina Samy”.

  Festyn odbył się w Cerekwicy i był ciekawym wydarzeniem dla mieszkańców z terenu „Doliny Samy”. Oprócz Rajdu Rowerowego odbyło się wiele innych konkursów i pokazów artystycznych.

  Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie „Dolina Samy” serdecznie dziękujemy za zaproszenie!

          

  ----------------------------------------------------------------------------------------

  Posiedzenie Rady Stowarzyszenia.

  W dniu 21.09. br. odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Dolina Wełny”, na którym zostaną wybrane do dofinansowania projekty z działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

  ----------------------------------------------------------------------------------------

  Konferencja w Rokosowie.

  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w dniach 13-14.09. br. zorganizował w Rokosowie konferencję „Leader w Polsce – perspektywy zmian”. Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” reprezentował Prezes Zarządu Janusz Woźniak.

  ----------------------------------------------------------------------------------------

  Konferencja w Ślesinie.

  W dniach 9-11.09 br. w Ślesinie odbyła się konferencja nt. możliwości wykorzystania walorów turystycznych obszaru Lokalnych Grup Działania w celu przygotowania projektów współpracy „Kryształy Wielkopolski – wodne, podziemne, gospodarcze i z kopytami”.

  ----------------------------------------------------------------------------------------

  IMPREZA!

  Burmistrz Miasta i Gminy Skoki zaprasza wszystkich na V Galę Produktów Regionalnych, Tradycyjnych i Lokalnych dnia 23.10. br. – hala w Skokach w godzinach od 1500 do 2000  Wstęp Wolny.

  Plakat

  ----------------------------------------------------------------------------------------

  Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Wapno

  ogłasza konkurs plastyczny na LOGO obchodów setnej rocznicy powstania Kopalni Soli w Wapnie.

  Regulamin Konkursu

  ----------------------------------------------------------------------------------------

  Posiedzenie Zarządu

  W dniu 06 październik 2010 roku w Biurze LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny” w Wągrowcu przy ul. Kolejowej 24, odbyło się Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.

  Tematem obrad były sprawy związane z przeprowadzonym Konkursem, sprawy bieżące dotyczące funkcjonowania biura i całej Lokalnej Grupy Działania oraz przygotowania na zbliżające się Targi Tour-Salon 2010.

  ----------------------------------------------------------------------------------------

  Wągrowiec, 24 sierpnia 2010 roku.

   

  Członkowie

  Rady Stowarzyszenie „Dolina Wełny”

  / wszyscy /

   

  Szanowni Państwo,

  Serdecznie zapraszam na posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Dolina Wełny”, które odbędzie w dniu 07 września (wtorek)  br. o godzinie 16.00, w sali sesyjnej Urzędu Gminy Wągrowiec, ul. Cysterska 22.

  W razie konieczności, podczas Posiedzenia Rady, wyznaczone zostaną kolejne terminy spotkań w/s oceny i wyboru wniosków.

   

  Porządek obrad:

  1.       Sprawy regulaminowe:

  1.1   Otwarcie posiedzenia;

  1.2   Stwierdzenie quorum;

  1.3   Powołanie komisji skrutacyjnej.

  2.       Przyjęcie porządku obrad.

  3.       Informacja Prezesa LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny” o zakończonym naborze.

  4.       Wypełnienie deklaracji bezstronności i poufności.

  5.       Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach PROW na lata 2007-13.

  6.       Podjęcie decyzji o punktacji i wyborze operacji do dofinansowania.

  7.       Wolne głosy, wnioski i zapytania.

  Informuję, że zgodnie z § 12 Regulaminu Rady Stowarzyszenia „Dolina Wełny” materiały
  i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia dostępne będą od 31 sierpnia w Biurze LGD przy ul. Kolejowej 24 w Wągrowcu.

  Licząc na niezawodne przybycie ,

  pozostaję z wyrazami uznania

             Radosław Kubisz

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

                                            

  Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

  w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego

  na wniosek

  Lokalnej Grupy Działania:

  Stowarzyszenie „Dolina Wełny”

   

  informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tj. na:

  §  operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ”Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

  – termin składania wniosków: 16 – 30 sierpnia 2010r

  – limit dostępnych środków: 140 000 zł

  Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny”, ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec, w dniach:
  od poniedziałku do piątku, w godz.:  10.00 – 14.00.

  Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są
  w biurze i na stronie internetowej Stowarzyszenia „Dolina Wełny”: www.dolinawelny.eu, a także:

  -  na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR): www.arimr.gov.pl, oraz w centrali i oddziale regionalnym ARiMR,

  - w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz na stronie Programu: www.prow.umww.pl,

  - w siedzibie Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorkiego oraz na stronie Programu: http://fundusze.kujawsko-pomorskie.pl

   

  Dodatkowo informacji udzielają:

  Dyrektor Biura/Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania tel.: 512 361 838,

  Pracownicy Biura Lokalnej Grupy Działania tel.: (67) 25 52 489

   e-mail: biuro_dolinawelny@o2.pl

   

  Publikacja  współfinansowana  ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

   

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  Posiedzenie Zarządu.

                  W dniu 22 czerwca 2010 roku w Biurze LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny” w Wągrowcu przy ul. Kolejowej 24, odbyło się VII Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.

                  Tematem obrad były sprawy związane z przeprowadzonymi Konkursami, sprawy bieżące dotyczące funkcjonowania biura i całej Lokalnej Grupy Działania oraz przyjęcie nowych Członków Stowarzyszenia.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Ostatnie Posiedzenie Rady.

                  Dnia 21.06 br. odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Dolina Wełny”, mające na celu wybór projektów do finansowania.

                  Więcej informacji na temat obradowania Rady w zakładce „NABORY”.

   

  Posiedzenie Rady Stowarzyszenia.

                  W dniach 01.06 i 07.06 br. odbyły się dwa posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Dolina Wełny”.

                  Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce „NABORY”.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Zakończono Nabór.

                  Informujemy, że dnia 24 maja br. zakończono nabór wniosków z 3 działań:

  „Odnowa i rozwój wsi”

  „Małe Projekty”

  „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

  Więcej informacji na temat zakończonego naboru oraz listy złożonych wniosków w zakładce „NABORY”.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Posiedzenie Rady Stowarzyszenia.

                  Serdecznie zapraszamy na Pierwsze Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Dolina Wełny”, które odbędzie się w dniu 1 czerwca br. o godz. 15.oo w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Wągrowcu przy ul. Cysterskiej 22.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Szkolenie dla Rady Stowarzyszenia.

  Wągrowiec07 czerwca godz. 16 – Urząd Gminy.

  Tematem szkolenia będzie zakres pomocy finansowej z działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, kryteria oceny wniosków oraz szczegóły dotyczące procedowania Rady Stowarzyszenia.

  Szkolenie poprowadzi dla nas Pan Grzegorz Cetner z CDR Poznań. Wszystkich Radnych serdecznie zapraszamy!!! Konkretne pytania na temat szkoleń prosimy kierować na e-mail biura lub telefonicznie.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Bardzo ważna informacja!!!  „ODNOWA I ROZWÓJ WSI”

                  Informujemy, iż w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy wiadomość z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, na temat nowych Wniosków na „Odnowę i rozwój wsi”. LGD, które otwierały konkurs po 21 kwietnia są zobowiązane, wypełniać wnioski na nowych formularzach. W związku z czym, dostępne one będą w zakładce „WNIOSKI” z dopiskiem – „NOWE!”. Bardzo prosimy o zmianę Wniosków, jeżeli zostały już one napisane na starych formularzach.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Konkursy

                  Informujemy, że w terminie od dnia 10 maja do 24 maja br. Od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 można składać Wnioski z 3 działań m.in.: „Odnowa i rozwój wsi”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Małe Projekty”. Wszystkich Beneficjentów serdecznie Zapraszamy do współpracy.

                  Więcej informacji w zakładce „KONKURS” tam znajdą Państwo Ogłoszenie Prasowe oraz Kryteria wyboru operacji dla wszystkich 3 działań. W zakładce „WNIOSKI” znajdują się wszystkie Wnioski oraz Załączniki, jakie należy złożyć do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Szkolenia dotyczące działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

  W miesiącach Kwiecień - Maj mieszkańcy obszaru naszej LGD będą mogli skorzystać z cyklu 8 szkoleń w każdej z 8 Gmin – Partnerów LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny”:

          1. Mieścisko17 maj godz. 16

          2. Skoki19 maj godz. 16

          3. Rogoźno21 maj godz. 16  nastąpiły zmiany i przesunięto na dzień 31 maj godz. 16

  Tematem szkoleń będzie zakres pomocy finansowej z działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, kryteria oceny wniosków, dokumenty składane przez wnioskodawców jak również analiza formularza Wniosku i jego instrukcja wypełniania.

  Szkolenie poprowadzi dla nas Pan Grzegorz Cetner z CDR Poznań. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!!! Konkretne pytania na temat szkoleń prosimy kierować na e-mail biura lub telefonicznie.

   

  Aktualizacja

      Informujemy wszystkich potencjalnych Wnioskodawców, że w zakładce „DOKUMENTY” pojawiła się nasza uaktualniona Lokalna Strategia Rozwoju, w której można znaleźć nowe kryteria oceny Wniosków, Karty oceny Wniosków oraz wiele istotnie ważnych informacji, które pomogą Wam przy wypełnianiu Wniosków.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  Szkolenia dotyczące działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

      W miesiącach Kwiecień - Maj mieszkańcy obszaru naszej LGD będą mogli skorzystać z cyklu 8 szkoleń w każdej z 8 Gmin – Partnerów LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny”:

          1.       Wągrowiec26 kwietnia godz. 16.

          2.       Gołańcz27 kwietnia godz. 16

          3.       Wapno28 kwietnia godz. 16

          4.       Janowiec Wlkp.13 maj godz. 16

          5.       Damasławek14 maj godz. 16

          6.       Mieścisko17 maj godz. 16

          7.       Skoki19 maj godz. 16

          8.       Rogoźno21 maj godz. 16

  Tematem szkoleń będzie zakres pomocy finansowej z działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, kryteria oceny wniosków, dokumenty składane przez wnioskodawców jak również analiza formularza Wniosku i jego instrukcja wypełniania.

  Szkolenie poprowadzi dla nas Pan Grzegorz Cetner z CDR Poznań. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!!! Konkretne pytania na temat szkoleń prosimy kierować na e-mail biura lub telefonicznie.

  Aktualizacja

  Informujemy wszystkich potencjalnych Wnioskodawców, że w zakładce „DOKUMENTY” pojawiła się nasza uaktualniona Lokalna Strategia Rozwoju, w której można znaleźć nowe kryteria oceny Wniosków, Karty oceny Wniosków oraz wiele istotnie ważnych informacji, które pomogą Wam przy wypełnianiu Wniosków.

   

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  Szkolenia dotyczące działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

  W miesiącach Kwiecień - Maj mieszkańcy obszaru naszej LGD będą mogli skorzystać z cyklu 8 szkoleń w każdej z 8 Gmin – Partnerów LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny”:

  1. Wągrowiec26 kwietnia godz. 16.

  2. Gołańcz 27 kwietnia godz. 16

  3. Wapno 28 kwietnia godz. 16

  4. Janowiec Wlkp.13 maj godz. 16

  5. Damasławek14 maj godz. 16

  6. Mieścisko17 maj godz. 16

  7. Skoki 19 maj godz. 16

  8. Rogoźno 21 maj godz. 16

  Tematem szkoleń będzie zakres pomocy finansowej z działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, kryteria oceny wniosków, dokumenty składane przez wnioskodawców jak również analiza formularza Wniosku i jego instrukcja wypełniania.

  Szkolenie poprowadzi dla nas Pan Grzegorz Cetner z CDR Poznań. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!!! Konkretne pytania na temat szkoleń prosimy kierować na e-mail biura lub telefonicznie.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  Mieścisko, dnia 12.03.2010 r.

   

  Szanowni Państwo,

   

  w imieniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”

  mam zaszczyt zaprosić na Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków

  LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny”,

  które odbędzie się we wtorek 30 marca 2010 r. o godz. 17.oo

  w Domu Kultury w Mieścisku przy ul. Kościuszki 11.

   

  PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

   

  1.

  Otwarcie Zebrania i stwierdzenie quorum.

  2.

  Wybór Sekretarza obrad.

  3.

  Przyjęcie porządku obrad.

  4.

  Wybór Przewodniczącego obrad.

  5.

  Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

  6.

  Sprawozdanie Zarządu.

  7.

  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

  8.

  Dyskusja nad sprawozdaniami.

  9.

  Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi.

  10.

  Plan działania Zarządu na rok 2010.

  11.

  Preliminarz wydatków na rok 2010.

  12.

  Dyskusja nad preliminarzem.

  13.

  Przedstawienie wniosków i projektów uchwał.

  14.

  Wolne głosy i wnioski.

  15.

  Zakończenie Walnego Zebrania.

   

  Z poważaniem

  Prezes Zarządu Stowarzyszenia

  Janusz Woźniak

   

  Dnia 1 marca br. W Starostwie Powiatowym w Wągrowcu, odbyło się spotkanie robocze Burmistrzów i Wójtów Gmin – członków LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny”  z Prezesem Zarządu Stowarzyszenia.

  Tematem spotkania były sprawy związane ze składaniem wniosków o dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”  w roku 2010 oraz plany na lata przyszłe.

  Omawiano też inne zagadnienia związane z działaniem „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” oraz sprawy bieżące Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”.

   

   

  Dnia 18 lutego 2010 roku w Sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”. Zebranie otworzył Prezes Zarządu Stowarzyszenie Janusz Woźniak, któremu powierzono funkcję Przewodniczącego Zebrania, Sekretarzem obrad została Karolina Stefaniak.

  Obrady zebrania przebiegały zgodnie z ustalonym porządkiem, który przewidywał zaprezentowanie zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju w kwestiach dotyczących kryteriów wyboru operacji, konstrukcji nowych kart weryfikacji i oceny dla Rady Stowarzyszenia i Biura  LGD.

  Zaprezentowane zostały też zmiany w strukturze organizacyjnej Biura LGD dotyczące doradców oraz zmiany dotyczące harmonogramów zarówno realizacji przedsięwzięć jak i terminów poszczególnych naborów wniosków o wsparcie finansowe.

  Przedstawione zmiany przyjęte zostały przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków stosowną Uchwałą.

  Zebranie uchwaliło też Regulamin Komisji Rewizyjnej zaprezentowany zebranym przez Przewodniczącego tej komisji Leonarda Przesławskiego.

  W kolejnym punkcie Zebrania zaprezentowany został wniosek Rady Gminy Rogoźno o wyjaśnienie sprawy reprezentowania Gminy w Radzie Stowarzyszenia. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny” nie dopatrzyło się w tym temacie uchybień i mimo gorącej dyskusji nie podjęło żadnych istotnych decyzji.

  Następnie Prezes Zarządu Stowarzyszenia Janusz Woźniak przedstawił plany na rok 2010. Obecnie prowadzony jest cykl szkoleń i spotkań informacyjnych dla przyszłych beneficjentów z poszczególnych działań. W miesiącu marcu powinny zostać ogłoszone konkursy na składanie wniosków o wsparcie finansowe w ramach: „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” oraz tzw. „Małych Projektów”. Kolejne kwartały to najprawdopodobniej konkursy z: „Odnowy i rozwoju wsi” i „Mikroprzedsiębiorstw” oraz ponownie „Różnicowania” i „Małych Projektów”.

  Realizacja wszystkich planów i zadań, jakie wynikają z Lokalnej Strategii Rozwoju oraz umowy ramowej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego uzależniona jest w znacznym stopniu od sytuacji finansowej Stowarzyszenia.

  W ostatnim punkcie obrad Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków rozpatrzyło wniosek Kurkowego Bractwa Strzeleckiego ze Skoków o wpis do wykazu organizacji pozarządowych z lokalizowanych na obszarze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”. Zebranie jednomyślnie przyjęło stanowisko, że podczas aktualizacji LSR stosowny zapis zostanie wprowadzony.

   

  Mieścisko, dnia 20.01.2010 r.

   

  Szanowni Państwo,

   

  w imieniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”

  mam zaszczyt zaprosić na Nadzwyczajne Walne Zebranie

  Członków Stowarzyszenia LGD „Dolina Wełny”,

  które odbędzie się w czwartek 18 lutego 2010 r. o godz. 17.oo

  w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku przy ul. Żnińskiej 9.

   

  PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

  NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

  LGD STOWARZYSZENIE „DOLINA WEŁNY”

   

  1.

  Otwarcie Zebrania.

  2.

  Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

  3.

  Stwierdzenie quorum.

  4.

  Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju – dotyczące kryteriów wyboru operacji.

  5.

  Przyjęcie Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej.

  6.

  Wniosek Rady Gminy Rogoźno o wyjaśnienie sprawy reprezentowania Gminy w Radzie Stowarzyszenia.

  7.

  Informacje o planach działania Stowarzyszenia „Dolina Wełny” na rok 2010.

  8.

  Wniosek Kurkowego Bractwa Strzeleckiego ze Skoków o wpis do wykazu organizacji pozarządowych zlokalizowanych na obszarze działania LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny”.

  9.

  Zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

   

   

  Z poważaniem

  Prezes Zarządu Stowarzyszenia

  Janusz Woźniak

   

   

  Wągrowiec, 20 listopada 2009 roku

  Członkowie

  Rady Stowarzyszenie „Dolina Wełny”

  / wszyscy /

  Szanowni Państwo                                                                                   

  Serdecznie zapraszam na posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Dolina Wełny”, które odbędzie w dniach 7 i 8 grudnia br. o godzinie 15.00, w sali sesyjnej Urzędu Gminy Wągrowiec, ul. Cysterska 22.

  Porządek obrad:

  1. Sprawy regulaminowe:

  1.1  Otwarcie posiedzenia;

  1.2  Stwierdzenie quorum;

  1.3  Powołanie komisji skrutacyjnej.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Informacja Dyrektora Biura LGD „Dolina Wełny” o zakończonym naborze.

  4. Wypełnienie deklaracji bezstronności i poufności.

  5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach PROW na lata 2007-13, oś 4 LEADER, działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (Odnowa i rozwój wsi).

  6. Podjęcie decyzji o wyborze operacji do dofinansowania.

  7. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

  Informuję, że zgodnie z §12 Regulaminu Rady Stowarzyszenia „Dolina Wełny” materiały
  i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia dostępne będą od 24 listopada w Biurze LGD w Wągrowcu, ul. Kolejowa 24, drugie piętro, Tel. 067 25 52 489 (23 listopada mija termin składania wniosków w ramach ogłoszonego konkursu).